Tlačové materiály

Periódy horúčav a dôsledky na úmrtnosť obyvateľstva v roku 2015:extlink:
Analýza s vnorenou tlačovou informáciou k vydaniu publikácie 'Human mortality impacts of the 2015 summer heat spells in Slovakia'.
PECHO J., VÝBERČI D.
SHMÚ, 31.07.2017

Zvýšená úmrtnosť obyvateľstva počas letných horúčav na Slovensku (1996–2012):extlink:
Tlačová správa k vydaniu publikácie 'The effects of the 1996–2012 summer heat events on human mortality in Slovakia'.
VÝBERČI D., ŠVEC M., FAŠKO P.
SHMÚ, 02.10.2015