Iné odborné texty

Rekordný výskyt teplých období na Slovensku v roku 2018:extlink:
PECHO J., VÝBERČI D., FAŠKO P., BOCHNÍČEK O.
SHMÚ, 08.02.2019

2018 – najteplejší rok na viacerých miestach Slovenska:extlink:
BOCHNÍČEK O., FAŠKO P., PECHO J., VÝBERČI D.
SHMÚ, 11.01.2019

Zmeny výskytu horúcich dní a tropických nocí v lete na Slovensku:extlink:
FAŠKO P., ŠVEC M., VÝBERČI D.
SHMÚ, 06.07.2015

Vzostupné tendencie vybraných charakteristík teploty vzduchu v lete:extlink:
ŠVEC M., VÝBERČI D., FAŠKO P.
SHMÚ, 03.06.2015