Iné odborné texty

Zmeny výskytu horúcich dní a tropických nocí v lete na Slovensku:extlink:
FAŠKO P., ŠVEC M., VÝBERČI D.
SHMÚ, 06.07.2015

Vzostupné tendencie vybraných charakteristík teploty vzduchu v lete:extlink:
ŠVEC M., VÝBERČI D., FAŠKO P.
SHMÚ, 03.06.2015