Iné odborné texty

Hurbanovské sídlo vedy nám slúži už 150 rokov:extlink:
VÝBERČI D., PECHO J., FAŠKO P., BOCHNÍČEK O.
SHMÚ, 15.04.2021

Mimoriadne prudký pokles teploty vzduchu 12. – 13. apríla 2021:extlink:
PECHO J., VÝBERČI D.
SHMÚ, 14.04.2021

Keď Uhorsko zažilo svoj najtuhší mráz:extlink:
PECHO J., VÝBERČI D., FAŠKO P.
SHMÚ, 29.12.2020

Nezabudnuteľný zvrat v počasí – pohľad na legendárny prelom rokov 1978 a 1979 na Slovensku:extlink:
VÝBERČI D., PECHO J., MATEJOVIČ P., FAŠKO P., HLAVATÁ H.
SHMÚ, 27.12.2020

O najstudenších mesiacoch v mimohorských lokalitách na Slovensku:extlink:
PECHO J., VÝBERČI D., FAŠKO P., KAJABA P.
SHMÚ, 11.11.2020

Čo prinieslo 80 rokov unikátnych meteorologických pozorovaní na Lomnickom štíte:extlink:
PECHO J., VÝBERČI D., FAŠKO P.
SHMÚ, 28.10.2020

Najdlhšie súvislé obdobia charakteristicky vysokých maxím teploty vzduchu na Slovensku:extlink:
VÝBERČI D., PECHO J., FAŠKO P.
SHMÚ, 20.05.2020

Aké je absolútne slovenské maximum redukovaného tlaku vzduchu?:extlink:
Súčasne informácia o vzniku publikácie.
VÝBERČI D., PECHO J., FAŠKO P., ŠINGER M., CSÖRGEI T., BABIN Ľ., BOCHNÍČEK O.
SHMÚ, 15.04.2020

Meteorologické príčiny extrémne vysokého tlaku vzduchu na území Slovenska v januári 1907:extlink:
ŠINGER M., VÝBERČI D., PECHO J., FAŠKO P.
SHMÚ, 15.04.2020

Rekordný výskyt teplých období na Slovensku v roku 2018:extlink:
PECHO J., VÝBERČI D., FAŠKO P., BOCHNÍČEK O.
SHMÚ, 08.02.2019

2018 – najteplejší rok na viacerých miestach Slovenska:extlink:
BOCHNÍČEK O., FAŠKO P., PECHO J., VÝBERČI D.
SHMÚ, 11.01.2019

Periódy horúčav a dôsledky na úmrtnosť obyvateľstva v roku 2015:extlink:
S vnorenou tlačovou informáciou k vydaniu publikácie.
PECHO J., VÝBERČI D.
SHMÚ, 31.07.2017

Zvýšená úmrtnosť obyvateľstva počas letných horúčav na Slovensku (1996–2012):extlink:
Tlačová správa k vydaniu publikácie.
VÝBERČI D., ŠVEC M., FAŠKO P.
SHMÚ, 02.10.2015

Zmeny výskytu horúcich dní a tropických nocí v lete na Slovensku:extlink:
FAŠKO P., ŠVEC M., VÝBERČI D.
SHMÚ, 06.07.2015

Vzostupné tendencie vybraných charakteristík teploty vzduchu v lete:extlink:
ŠVEC M., VÝBERČI D., FAŠKO P.
SHMÚ, 03.06.2015