Prehl’ad publikácií

Príspevky v impaktovaných časopisoch / Contributions in impact-factor journals

VÝBERČI D., LABUDOVÁ L., EŠTÓKOVÁ M., FAŠKO P., TRIZNA M. (2018): Human mortality impacts of the 2015 summer heat spells in Slovakia.:extlink: Theoretical and Applied Climatology, 133(3-4): 925–936. DOI: 10.1007/s00704-017-2224-4:extlink:. {:epdf:}

VÝBERČI D., ŠVEC M., FAŠKO P., SAVINOVÁ H., TRIZNA M., MIČIETOVÁ E. (2015): The effects of the 1996–2012 summer heat events on human mortality in Slovakia.:extlink: Moravian Geographical Reports, 23(3): 58–70. DOI: 10.1515/mgr-2015-0018:extlink:. {:pdf1:, :pdf1:, :pdf1:}Príspevky v ostatných odborných časopisoch / Contributions in other peer-reviewed journals

VÝBERČI D., PECHO J., FAŠKO P., BOCHNÍČEK O. (2018): Teplé a chladné obdobia na Slovensku (1951–2017) v kontexte klimatickej zmeny.:extlink: [Warm and cool spells in Slovakia, 1951–2017, in the context of climate change]. Meteorologický Časopis, 21(2): 101–108. {:pdf1:, :pdf1:}

VÝBERČI D., PECHO J. (2018): Letné periódy teplého počasia v období 1951–2017 na Slovensku, identifikované s využitím priestorových hodnôt teplotných charakteristík.:extlink: [The 1951–2017 summer warm spells in Slovakia identified by using spatial values of temperature characteristics]. Meteorologický Časopis, 21(1): 31–38. {:pdf1:, :pdf1:}

ŠVEC M., FAŠKO P., LABUDOVÁ L., VÝBERČI D., TRIZNA M. (2016): Dlhodobé zmeny vybraných charakteristík nadmerného tepelného stresu v lete na Slovensku.:extlink: [Longterm changes in the characteristics of heat stress in the summer in Slovakia]. Geographia Cassoviensis, 10(2): 193–203. {:pdf1:, :pdf1:}Príspevky na konferenciách / Contributions at conferences

FAŠKO P., BOCHNÍČEK O., PECHO J., MARKOVIČ L., VÝBERČI D. (2019): Periods of hot days in Slovakia in the context of climate change. In: Geophysical Research Abstract, EGU General Assembly 2019, Vienna - Austria, 7. – 12. April 2019, Vol. 21. {abs.: :pdf1:, :pdf1:}

PECHO J., VÝBERČI D., JAROŠOVÁ M., ŠŤASTNÝ P. (2010): Heat wave phenomenon in southern Slovakia: long-term changes and variability of daily maximum air temperature in Hurbanovo within the 1901-2009 period.:extlink: In: Abstracts of the Scientific Programme, 10th Annual Meeting of the European Meteorological Society, Eighth European Conference on Applied Climatology (ECAC), Zürich - Switzerland, 13. – 17. September 2010, Vol. 7, ISSN 1812-7053 /CD/. {abs.: :pdf1:, :pdf1:; ppt: :pdf1:}Vysokoškolské záverečné práce / University theses

VÝBERČI D. (2013): Extrémne zmeny počasia na Slovensku a ich vplyv na úmrtnosť obyvateľstva. [Extreme weather changes in Slovakia and their influence on human mortality]. (Rigorózna práca/Rigorous thesis). Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského. 96 s.

VÝBERČI D. (2012): Vlny horúčav na Slovensku v období 1951-2010 a ich dopady na úmrtnosť od roku 1996. [Heat waves in Slovakia within the 1951–2010 period and their impacts on mortality since 1996]. (Diplomová práca/Diploma thesis). Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského. 67 s.

VÝBERČI D. (2010): Vlny horúčav na južnom Slovensku v období rokov 1901-2009. [Heat waves in the southern Slovakia during the period 1901–2009]. (Bakalárska práca/Bachelor thesis). Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského. 58 s.