Teplotné extrémy Hurbanova (aktualizované) 

Následné ďalšie aktualizácie sú uskutočňované priebežne vždy pri prekonaní príslušných extrémov, alebo na mesačnej báze s aktualizáciou na začiatku kalendárneho mesiaca.
 

Tab. 1: Extrémy vybraných meteorologických charakteristík teploty vzduchu [°C] pre meteorologickú stanicu Hurbanovo do 30.IV.2021 (údaje pri vybraných denných charakteristikách maximálnej a minimálnej teploty vzduchu z obdobia 1872–1900 sú samostatne vyčlenené kvôli ich nekompletnosti, tieto merania v danom čase ešte neboli bežné).

Po kliknutí zobrazíte tabuľku v plnej veľkosti (v novom okne).

 

Literatúra a zdroje:

[1]
[2]
[3] Ročenky poveternostných pozorovaní observatória v Hurbanove (Starej Ďale).
[4] Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc Uhorska/Československa.
[5] Kolektív autorov (1960). Klimatické pomery Hurbanova. Praha: Hydrometeorologický ústav. 278 s.
[6] Bulletiny Meteorológia a Klimatológia. Slovenský hydrometeorologický ústav. <online>
[7] Klimatologické spravodajstvo. Operatívne údaje z vybraných staníc. Slovenský hydrometeorologický ústav. <online>

 

:goto: Prehľad aktualizácií

dátum

popis aktualizácie

   


:writing: Dalibor VÝBERČI