Niektoré teplotné extrémy pre vybrané meteorologické stanice na Slovensku so začiatkom meraní pred rokom 1951 (aktualizované) 

Naposledy aktualizované 18.05.2021


V nižšie uvedených tabuľkách sú podľa dostupných údajov spracované niektoré teplotné extrémy pre vybrané aktívne meteorologické stanice na Slovensku z rozšíreného obdobia ich prevádzky so začiatkom meraní pred rokom 1951. Nadväznosť údajov pre jednotlivé meteorologické stanice bola bližšie popísaná v príspevkoch v rámci blogu na tejto stránke: Bratislava-letisko, Kamenica nad Cirochou, Košice-letisko, Medzilaborce (Krásny Brod), Oravská Lesná, Piešťany (letisko), Poprad, Sliač (letisko), Telgárt, Trebišov (Milhostov).

V období od roku 1951 (v niektorých prípadoch od 1961) vrátane sú údaje v zdrojových materiáloch publikované podľa oficiálnej klimatickej databázy SHMÚ. Údaje z obdobia pred rokom 1951 (1961) boli doplnené podľa meteorologických ročeniek a nemusia predstavovať úplnú evidenciu z meraní na danej stanici v uvedenom období; spracovanie bolo uskutočnené len z hodnôt, obsiahnutých v príslušných ročenkových publikáciách. Taktiež upozorňujem, že v údajoch prevzatých podľa ročeniek, hoci ide o oficiálne publikácie, sa ojedinele môžu vyskytovať chyby.

Následné ďalšie aktualizácie údajov sú uskutočňované priebežne vždy pri prekonaní príslušných extrémov.

V budúcnosti je plánované/možné rozšírenie príspevku o údaje pre ďalšie meteorologické stanice, a taktiež o ďalšie meteorologické charakteristiky teploty vzduchu.

Teplotné extrémy pre stanicu Hurbanovo s najstaršími údajmi od roku 1871 sú v rámci blogu na tejto stránke publikované samostatne v obsažnejšej verzii; sú dostupné v tomto samostatnom príspevku.

Teplotné extrémy pre stanicu Lomnický štít od októbra 1940 sú v rámci blogu na tejto stránke publikované samostatne v obsažnejšej verzii; sú dostupné v tomto samostatnom príspevku.
 

Najvyššie maximá

Tab. 1: Najvyššie maximá teploty vzduchu [°C] pre vybrané meteorologické stanice na Slovensku do 30.IV.2021. Údaje spred roku 1951 (v niektorých prípadoch spred 1961) sú podľa meteorologických ročeniek a môžu byť neúplné.

Po kliknutí zobrazíte tabuľku v plnej veľkosti (v novom okne).
 

Najnižšie minimá

Tab. 2: Najnižšie minimá teploty vzduchu [°C] pre vybrané meteorologické stanice na Slovensku do 30.IV.2021. Údaje spred roku 1951 (v niektorých prípadoch spred 1961) sú podľa meteorologických ročeniek a môžu byť neúplné.

Po kliknutí zobrazíte tabuľku v plnej veľkosti (v novom okne).
 

Najnižšie mesačné maximá

Tab. 3: Najnižšie mesačné maximá teploty vzduchu [°C] pre vybrané meteorologické stanice na Slovensku do 30.IV.2021. Údaje spred roku 1951 (v niektorých prípadoch spred 1961) sú podľa meteorologických ročeniek a môžu byť neúplné.

Po kliknutí zobrazíte tabuľku v plnej veľkosti (v novom okne).
 

Najvyššie mesačné minimá

Tab. 4: Najvyššie mesačné minimá teploty vzduchu [°C] pre vybrané meteorologické stanice na Slovensku do 30.IV.2021. Údaje spred roku 1951 (v niektorých prípadoch spred 1961) sú podľa meteorologických ročeniek a môžu byť neúplné.

Po kliknutí zobrazíte tabuľku v plnej veľkosti (v novom okne).
 

Literatúra a zdroje:

[1] Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc.
[2] Bulletiny Meteorológia a Klimatológia. Slovenský hydrometeorologický ústav. <online>
[3] Klimatologické spravodajstvo. Operatívne údaje z vybraných staníc. Slovenský hydrometeorologický ústav. <online>
[4] Matejovič P., Libo M., Kuželj M.: Rekordné hodnoty meteorologických prvkov vo svete a na Slovensku. Fórum pre vedu a umenie. <online>
[5] Petrovič Š., Šoltís J. (1985): Extrémne teploty vzduchu na vybraných miestach Slovenska za obdobie 1931–1980. Meteorologické Zprávy 38(3):65–71.

 

:goto: Prehľad aktualizácií

dátum

popis aktualizácie

18.05.2021

Príspevok bol rozšírený o tabuľku najnižších mesačných maxím (tab. 3) a najvyšších mesačné miním (tab. 4).

Do tabuliek bola pridaná stanica Košice-letisko (údaje od 1922).
   


:writing: Dalibor VÝBERČI