Mesačné hodnoty vybraných charakteristík v meteorologických ročenkách: Bratislava-letisko 1922 – 1950 Meteorologická stanica Bratislava-letisko sa až do jesene 1951 nachádzala na starom bratislavskom letisku vo Vajnoroch. V ročenkách ju nájdeme pod názvami Vajnory, Bratislava-Vajnory, alebo Bratislava-Dvorník. Zriadená bola v roku 1922, do ročeniek je zaradená hneď od daného roku, prvé údaje sú za júl 1922. Išlo o poprednú, spoľahlivú a dobre vybavenú stanicu, pozorovania neboli prerušené ani počas 2. svetovej vojny. Stanica je predchodcom v súčasnosti pozorujúcej stanice, ktorá bola, ako už bolo naznačené, na jeseň 1951 presunutá na novovybudované letisko, kvôli čomu je dnes známa aj ako Bratislava-Ivanka.
Stanicu si nemožno zamieňať s početnými inými bratislavskými stanicami v minulosti aj súčasnosti.

Nižšie prezentovaná tab. 1 zachytáva mesačné hodnoty vybraných charakteristík teploty vzduchu a atmosférických zrážok pre meteorologickú stanicu Bratislava-letisko v období rokov 1922 – 1950, ktoré boli uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu.
Upozorňujem, že tabuľka nemusí predstavovať úplnú evidenciu z meraní na danej stanici v uvedenom období; obsahuje len hodnoty, obsiahnuté v príslušných ročenkových publikáciách. Hodnoty sú uvádzané s presnosťou (zaokrúhlením) tak ako je uvedené v príslušných ročenkách s výnimkou v prípade priemernej mesačnej teploty vzduchu, pri ktorej boli hodnoty s presnosťou na dve desatinné miesta (takto udávané v niektorých ročenkách) zaokrúhlené na jedno desatinné miesto podľa aktuálne zaužívanej štandardizovanej metodiky klimatologického zaokrúhľovania.
Taktiež upozorňujem, že v ročenkách, hoci ide o oficiálne publikácie, sa môžu vyskytovať chyby a niektoré hodnoty sa preto môžu javiť ako sporné. Hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu môžu byť v ročenkách odlišné od oficiálnych hodnôt vzhľadom k možnosti použitia rozličných metodík pri spracovaní.

Tabuľka je filtrovateľná (výber z rozbaľovacieho zoznamu) a zoraditeľná (po kliknutí do hlavičky s príslušným symbolom) podľa jednotlivých kritérií v hlavičke tabuľky. Predvolené zoradenie tabuľky je chronologicky od najdávnejšieho mesiaca.

Novšie údaje z meteorologickej stanice Bratislava-letisko od roku 1951 do súčasnosti možno nájsť napr. v operatívnej forme v klimatologickom spravodajstve na webstránke SHMÚ, alebo v oficiálnej seriálovej mesačnej publikácii SHMÚ Bulletin Meteorológia a Klimatológia.


▼ Tab. 1: Mesačné hodnoty vybraných charakteristík teploty vzduchu a atmosférických zrážok pre meteorologickú stanicu Bratislava-letisko v období 1922 – 1950, uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu.

rok ↕ mesiac ↕ priemerná mesačná
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačné maximum
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačné minimum
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačný úhrn atm. zrážok [mm] ↕ najvyšší denný úhrn atm. zrážok v rámci mesiaca [mm] ↕
1922 1
1922 2
1922 3
1922 4
1922 5
1922 6
1922 7 20,5 34,2t 12,2t 29,1 13,6
1922 8 19,2 31,3t 10,7t 54,7 18,8
1922 9 13,3 24,0t 5,8t 167,8 38,4
1922 10 7,5 17,6t -1,2t 88,9 12,1
1922 11 2,6 13,8t -5,8t 38,3 11,0
1922 12 1,4 10,8t -5,4t 62,3 15,5
1923 1 1,6 8,8 -5,3 49,7 14,3
1923 2 0,5 11,0 -11,9 28,6 7,2
1923 3 5,4 19,7 -2,2 43,4 14,8
1923 4 8,2 19,9 -4,0 50,7 15,0
1923 5 15,8 29,8 0,0 10,2 4,1
1923 6 14,8 26,9 2,9 63,2 14,4
1923 7 21,0 33,8 8,4 21,1 6,5
1923 8 19,2 34,1 8,2 25,9 7,1
1923 9 15,0 28,3 3,4 33,7 6,7
1923 10 12,2 25,2 0,5 69,6 24,3
1923 11 5,6 13,6 -5,2 76,5 18,5
1923 12 -0,1 8,9 -20,1 143,1 49,7
1924 1 -2,3 5,0 -11,0 8,1 6,2
1924 2 -1,7 6,7 -10,5 28,5 10,7
1924 3 3,1 16,2 -11,6 12,0 3,6
1924 4 8,4 23,0 -1,8 57,4 10,5
1924 5 16,6 29,0 3,5 110,4 27,3
1924 6 17,7 28,5 8,8 98,1 27,8
1924 7 19,0 30,7 8,1 19,2 7,4
1924 8 17,0 28,7 6,0 45,9 18,2
1924 9 16,5 27,1 6,2 63,0 27,5
1924 10 10,3 24,8 0,1 37,8 14,7
1924 11 3,3 19,7 -8,2 37,1 32,8
1924 12 -0,1 14,1 -9,4 4,6 1,3
1925 1 0,1 10,3 -8,0 31,9 20,4
1925 2 4,3 14,7 -4,1 27,9 15,1
1925 3 3,4 17,9 -9,3 19,4 4,4
1925 4 10,0 20,8 -2,1 49,3 14,4
1925 5 15,9 27,4 3,0 109,8 37,2
1925 6 16,3 29,8 7,0 61,5 14,0
1925 7 19,7 30,3 10,8 104,2 30,0
1925 8 18,3 29,6 10,8 89,2 50,4
1925 9 13,8 27,7 6,1 30,0 5,7
1925 10 9,9 25,3 2,9 53,4 23,6
1925 11 4,9 17,2 -5,6 118,2 20,8
1925 12 -1,7 12,7 -14,8 56,8 14,6
1926 1 -1,7 11,5 -19,3 44,5 9,2
1926 2 4,2 12,0 -2,0 35,3 10,5
1926 3 4,9 22,0 -2,8 58,3 17,6
1926 4 11,4 25,8 -2,0 22,1 8,8
1926 5 14,0 26,0 1,4 83,8 16,3
1926 6 16,3 26,6 8,0 88,3 27,4
1926 7 19,4 29,8 10,2 124,9 18,4
1926 8 17,8 29,8 6,7 35,4 8,3
1926 9 16,6 29,4 4,0 31,9 17,5
1926 10 10,8 24,3 -2,0 65,9 24,3
1926 11 9,9 20,1 -4,0 26,8 11,8
1926 12 1,5 10,4 -11,0 67,6 23,3
1927 1 2,2 10,5 -5,0 103,6 40,4
1927 2 0,3 16,4 -11,6 4,4 1,8
1927 3 7,1 21,0 -1,9 51,5 19,9
1927 4 9,8 25,3 0,8 84,6 14,0
1927 5 13,7 28,0 -1,0 30,4 8,9
1927 6 18,8 33,8 6,8 43,7 9,7
1927 7 20,7 33,3 12,1 80,2 25,7
1927 8 20,0 32,5 10,2 38,1 24,4
1927 9 16,6 27,8 7,3 58,1 18,7
1927 10 9,4 19,7 0,0 13,9 9,6
1927 11 4,8 20,4 -3,4 59,2 19,6
1927 12 -3,4 6,4 -21,0 28,0 5,1
1928 1 -0,4 7,8 -13,2 39,3 10,3
1928 2 1,8 13,8 -8,3 78,2 20,5
1928 3 3,5 19,2 -6,8 41,9 18,7
1928 4 10,2 23,5 -1,0 72,2 28,2
1928 5 12,4 24,0 0,0 93,4 48,0
1928 6 16,9 30,5 2,0 69,0 15,2
1928 7 22,5 36,8 6,5 11,0 3,3
1928 8 20,3 35,3 11,0 45,0 14,8
1928 9 15,9 33,1 0,1 48,3 16,4
1928 10 10,4 23,1 -3,8 23,5 7,9
1928 11 7,1 20,6 -2,0 53,1 9,2
1928 12 -0,2 7,6 -12,0 76,9 20,9
1929 1 -5,4 3,2 -20,0 56,9 13,4
1929 2 -9,9 4,0 -31,8 17,5 4,7
1929 3 1,9 14,1 -17,8 11,1 4,1
1929 4 6,8 23,0 -8,0 44,4 11,5
1929 5 16,2 28,2 4,5 46,0 17,0
1929 6 17,7 30,2 6,9 63,0 38,5
1929 7 20,6 36,6 8,0 128,2 50,8
1929 8 21,0 33,8 11,8 33,0 13,3
1929 9 17,1 33,2 1,5 10,4 4,4
1929 10 11,9 28,0 -1,0 63,4 21,0
1929 11 6,4 12,3 -1,8 76,5 25,5
1929 12 3,0 13,5 -4,8 53,4 13,0
1930 1 0,2 10,2 -7,0 23,2 11,1
1930 2 0,6 8,3 -11,2 47,0 17,5
1930 3 6,3 18,5 -4,0 35,2 7,7
1930 4 10,9 26,0 -2,0 104,6 18,8
1930 5 14,3 28,0 3,3 46,1 21,2
1930 6 21,6 33,4 6,4 12,8 6,8
1930 7 20,4 34,2 8,0 84,1 21,9
1930 8 18,6 29,6 10,0 104,1 22,1
1930 9 16,3 28,7 7,7 114,1 36,6
1930 10 10,2 19,8 0,7 287,9 88,6
1930 11 6,7 17,7 -2,8 84,8 18,0
1930 12 0,7 14,1 -6,0 74,3 30,9
1931 1 -0,4 8,0 -12,0 28,5 4,5
1931 2 -0,5 8,2 -15,7 69,8 13,9
1931 3 1,1 16,2 -8,8 23,1 4,2
1931 4 7,6 20,2 -2,8 61,0 26,1
1931 5 18,0 30,7 3,8 18,1 4,8
1931 6 20,1 32,5 9,0 33,9 10,5
1931 7 21,1 35,9 9,5 66,9 25,1
1931 8 18,2 32,2 7,1 107,0 30,0
1931 9 11,8 27,0 1,8 126,7 63,1
1931 10 8,5 21,2 -3,7 25,7 5,3
1931 11 4,0 14,7 -4,4 35,2 19,0
1931 12 -0,3 10,0 -12,8 29,2 19,5
1932 1 -0,5 10,1 -7,0 72,9 51,5
1932 2 -2,9 6,7 -15,7 6,9 4,1
1932 3 0,8 10,9 -12,1 35,4 15,7
1932 4 10,3 23,1 0,7 16,9 5,6
1932 5 15,8 32,0 2,7 37,9 19,4
1932 6 17,4 30,3 4,1 16,4 7,5
1932 7 21,9 35,4 10,0 142,0 53,7
1932 8 21,2 34,0 10,2 28,3 17,5
1932 9 19,3 31,8 7,0 3,6 3,6
1932 10 10,9 27,1 0,7 59,5 8,8
1932 11 4,4 16,1 -4,4 28,6 7,0
1932 12 -0,1 9,9 -11,8 19,9 10,3
1933 1 -3,5 3,5 -14,1 35,1 17,6
1933 2 1,0 12,1 -7,5 56,5 31,7
1933 3 5,4 20,0 -5,6 10,3 4,6
1933 4 8,4 23,2 -1,1 35,2 19,6
1933 5 14,1 25,7 5,4 83,8 23,0
1933 6 16,3 27,9 6,4 68,9 17,4
1933 7 20,8 35,4 10,0 21,0 5,1
1933 8 20,0 35,6 8,6 54,7 21,0
1933 9 15,0 25,9 2,5 44,2 22,4
1933 10 9,8 24,3 -2,4 58,9 13,3
1933 11 4,1 15,0 -4,6 74,0 14,0
1933 12 -5,1 7,5 -22,8 40,1 9,4
1934 1 -1,3 6,8 -9,2 35,3 13,8
1934 2 0,8 12,4 -17,1 31,4 15,5
1934 3 7,7 19,9 -3,2 8,2 4,2
1934 4 12,6 27,2 -1,7 28,0 14,2
1934 5 16,6 28,5 1,0 79,7 35,6
1934 6 18,1 31,7 7,0 55,6 11,4
1934 7 21,6 33,5 9,3 16,8 5,8
1934 8 19,9 33,9 9,0 89,3 26,3
1934 9 16,8 26,7 7,0 42,9 24,0
1934 10 10,4 25,6 0,1 49,8 12,3
1934 11 6,3 17,0 -6,0 35,7 16,9
1934 12 4,9 12,2 -2,9 86,6 16,6
1935 1 -3,1 6,4 -19,0 45,4 15,5
1935 2 0,8 12,7 -11,2 98,5 31,7
1935 3 3,4 19,8 -8,9 34,3 16,6
1935 4 9,5 22,4 -3,4 57,0 11,5
1935 5 13,0 24,7 -1,3 111,4 34,3
1935 6 20,3 36,2 6,8 17,4 12,1
1935 7 20,8 31,6 9,8 18,4 5,8
1935 8 19,6 33,1 8,0 35,1 16,7
1935 9 15,7 29,2 5,0 16,5 4,6
1935 10 12,2 28,0 2,4 95,9 32,7
1935 11 5,2 17,2 -1,0 45,4 19,8
1935 12 0,7 10,2 -14,0 58,5 21,1
1936 1 3,3 13,6 -5,1 46,3 27,2
1936 2 1,7 12,6 -12,0 73,7 30,7
1936 3 6,9 20,0 -1,8 51,0 25,7
1936 4 9,9 21,9 -0,8 16,8 6,7
1936 5 16,1 26,6 8,1 102,0 20,6
1936 6 18,4 30,6 5,7 71,2 27,8
1936 7 21,3 34,9 10,9 49,7 18,1
1936 8 18,0 28,8 8,9 54,6 17,5
1936 9 15,3 29,3 2,1 15,3 9,1
1936 10 6,8 15,6 -1,0 116,5 28,0
1936 11 4,3 16,8 -3,7 22,6 8,5
1936 12 0,9 7,9 -6,3 25,8 6,9
1937 1 -2,9 10,8 -12,0 35,0 5,8
1937 2 1,3 16,6 -5,6 38,8 8,0
1937 3 6,3 21,3 -2,1 141,0 42,0
1937 4 9,6 17,6 3,0 93,3 28,4
1937 5 17,7 28,8 5,8 7,0 4,8
1937 6 19,6 32,2 6,1 85,7 32,0
1937 7 20,4 30,4 11,8 114,1 54,7
1937 8 19,7 32,2 11,9 104,3 31,3
1937 9 15,9 27,9 6,1 98,3 26,7
1937 10 11,1 20,5 1,2 31,3 23,0
1937 11 4,8 14,2 -2,3 84,2 22,4
1937 12 0,4 10,4 -13,0 87,3 20,2
1938 1 -0,7 11,4 -22,1 61,5 14,2
1938 2 1,8 12,5 -5,9 22,9 13,2
1938 3 8,6 21,7 -4,3 62,3 24,3
1938 4 7,4 24,3 -4,1 42,4 10,5
1938 5 13,3 25,8 1,0 116,4 51,0
1938 6 19,6 33,0 8,0 35,6 15,0
1938 7 20,7 32,8 9,0 49,7 21,8
1938 8 19,9 33,9 10,1 117,1 28,9
1938 9 15,1 25,6 4,8 25,6 11,3
1938 10 11,1 23,7 1,5 51,4 26,6
1938 11 6,8 16,4 -2,5 42,2 18,0
1938 12 -1,2 9,5 -13,8 43,4 15,4
1939 1 0,4 8,0 -15,7 42,8 13,0
1939 2 2,4 10,9 -7,3 13,5 8,2
1939 3 2,4 13,8 -5,5 81,8 12,1
1939 4 12,8 25,8 1,4 28,4 14,0
1939 5 13,8 24,0 5,2 161,3 30,1
1939 6 19,0 30,1 9,3 24,0 7,4
1939 7 20,8 34,7 9,3 42,2 16,3
1939 8 20,4 34,4 10,2 58,6 15,5
1939 9 14,9 28,5 -1,2 76,1 18,8
1939 10 8,7 22,5 -1,6 106,2 35,1
1939 11 5,5 14,2 -1,8 109,2 27,7
1939 12 -0,3 14,4 -15,5 46,3 27,9
1940 1 -9,3 3,9 -24,8 16,5 5,0
1940 2 -6,3 6,4 -21,4 24,5 6,7
1940 3 2,0 17,8 -9,0 22,7 5,9
1940 4 10,3 25,0 -1,6 24,8 6,6
1940 5 13,3 26,8 3,2 111,8 20,0
1940 6 18,5 26,8 8,9 60,9 20,0
1940 7 18,8 30,1 9,8 82,8 30,7
1940 8 16,4 29,2 6,5 82,9 31,4
1940 9 14,8 26,4 4,8 22,1 7,7
1940 10 9,5 23,7 -2,6 48,6 20,2
1940 11 6,2 16,4 -3,0 18,8 4,8
1940 12 -4,1 8,6 -17,0 15,0 6,2
1941 1 -4,3 8,4 -15,9 41,9 11,2
1941 2 0,2 8,6 -11,6 47,0 10,8
1941 3 5,2 19,0 -7,8 111,8 22,7
1941 4 8,6 20,2 -1,4 69,3 17,0
1941 5 11,8 24,4 -1,4 47,7 8,9
1941 6 17,3 30,2 7,1 32,3 8,9
1941 7 19,1 29,8 9,6 72,6 13,3
1941 8 18,1 31,5 7,1 37,3 7,1
1941 9 13,6 28,2 1,5 17,7 6,3
1941 10 8,7 24,7 -3,5 94,5 19,2
1941 11 1,8 8,6 -8,9 79,3 24,7
1941 12 1,0 13,9 -13,0 26,4 7,6
1942 1 -9,8 2,7 -26,3 39,4 16,0
1942 2 -4,3 8,3 -20,2 38,6 7,8
1942 3 1,9 15,6 -8,1 15,8 6,1
1942 4 8,8 19,4 -0,8 61,7 23,5
1942 5 15,0 28,8 0,4 76,2 31,3
1942 6 17,2 27,9 8,6 40,0 8,9
1942 7 18,4 31,3 9,5 64,3 22,5
1942 8 20,2 32,4 7,2 8,9 3,1
1942 9 18,7 32,8 7,0 17,5 15,1
1942 10 12,0 28,2 -0,4 53,1 17,3
1942 11 3,6 16,2 -10,3 19,2 4,9
1942 12 1,6 14,2 -13,4 12,1 4,8
1943 1 -5,0 4,0 -18,8 24,8 14,0
1943 2 2,6 14,7 -7,1 22,6 14,5
1943 3 5,6 19,0 -5,4 35,5 16,6
1943 4 10,7 27,3 -1,3 46,7 22,3
1943 5 13,6 26,6 -0,7 44,5 13,6
1943 6 16,2 28,1 3,2 79,4 25,3
1943 7 19,1 30,8 9,7 132,5 34,6
1943 8 20,6 36,0 7,4 31,4 12,6
1943 9 17,2 30,0 2,9 36,6 16,7
1943 10 11,8 23,5 -2,2 16,1 5,4
1943 11 3,6 14,4 -4,6 53,1 13,8
1943 12 0,5 7,2 -7,4 48,2 21,4
1944 1 3,3 13,2 -5,3 91,0 16,2
1944 2 -0,3 14,4 -11,3 46,8 9,9
1944 3 1,9 9,7 -3,6 94,7 13,8
1944 4 10,0 24,8 -4,6 6,4 2,2
1944 5 13,4 30,4 -1,2 108,9 33,3
1944 6 16,8 28,2 6,4 93,5 22,5
1944 7 19,4 31,1 9,8 103,7 35,8
1944 8 21,5 32,6 11,0 27,5 18,9
1944 9 15,0 29,4 4,5 11,9 4,8
1944 10 11,2 24,2 0,2 155,0 36,1
1944 11 4,4 14,0 -3,0 119,9 30,6
1944 12 -0,2 12,0 -10,2 62,6 16,4
1945 1 -4,3 3,9 -17,9 78,8 31,5
1945 2 1,8 13,8 -6,4 70,5 20,1
1945 3 6,5 20,0 -4,0 25,5 5,6
1945 4 11,6 22,7 -1,7 68,0 19,8
1945 5 16,4 31,4 0,8 45,8 16,5
1945 6 19,8 34,5 5,2 20,4 5,1
1945 7 21,6 38,6 9,7 26,6 9,8
1945 8 20,0 35,5 11,0 27,0 9,6
1945 9 16,0 29,8 4,3 26,6 8,0
1945 10 10,3 23,3 1,5 61,5 29,7
1945 11 4,9 20,6 -3,0 115,7 23,2
1945 12 1,8 9,0 -8,0 28,2 5,6
1946 1 -3,8 11,3 -16,4 55 18,0
1946 2 2,6 12,8 -5,2 79 20,2
1946 3 6,4 20,6 -3,8 35 12,2
1946 4 12,6 26,2 -2,3 1 0,9
1946 5 17,9 28,2 0,6 77 25,8
1946 6 19,1 31,6 8,0 38 8,6
1946 7 21,8 34,2 12,0 89 46,4
1946 8 20,1 35,4 11,5 56 17,2
1946 9 16,8 30,4 4,7 6 2,0
1946 10 6,6 21,4 -7,0 54 15,2
1946 11 4,5 13,2 -4,5 74 28,0
1946 12 -1,4 9,3 -15,2 71 27,0
1947 1 -6,3 4,8 -22,7 32,9 5,8
1947 2 -4,0 5,2 -19,4 65,7 15,5
1947 3 4,6 18,0 -10,8 29,8 11,8
1947 4 12,3 26,8 -0,5 15,1 5,4
1947 5 16,4 28,7 4,2 21,6 8,6
1947 6 20,0 35,4 7,6 32,5 8,2
1947 7 21,9 34,6 10,6 56,3 20,0
1947 8 20,7 37,7 6,2 5,4 2,9
1947 9 19,1 34,6 7,0 3,0 1,4
1947 10 8,3 26,0 -7,5 9,1 6,4
1947 11 6,6 18,6 -1,4 101,9 21,6
1947 12 1,9 10,9 -10,6 118,4 31,7
1948 1 3,2 15,0 -5,2 108,8 24,1
1948 2 -0,1 14,0 -17,8 89,7 29,0
1948 3 5,7 18,0 -13,1 25,0 7,3
1948 4 12,1 24,7 0,0 24,9 8,1
1948 5 16,8 30,0 1,7 23,5 7,0
1948 6 17,8 30,4 6,0 50,2 10,9
1948 7 18,6 32,4 7,4 107,0 33,1
1948 8 19,4 33,2 5,6 73,8 23,4
1948 9 16,3 28,4 5,6 27,9 18,9
1948 10 10,6 26,6 -0,6 40,3 9,0
1948 11 4,0 15,5 -4,6 13,9 4,8
1948 12 -2,7 8,0 -13,5 34,4 10,9
1949 1 1,6 9,6 -8,5 28,7 9,3
1949 2 2,6 13,5 -10,0 4,4 2,0
1949 3 2,7 22,0 -11,9 20,6 12,4
1949 4 11,6 26,0 -0,2 39,7 15,2
1949 5 15,6 28,7 3,5 124,4 31,5
1949 6 16,6 31,0 6,5 59,3 17,5
1949 7 20,0 33,0 10,5 45,0 15,2
1949 8 18,8 33,9 8,0 97,2 24,9
1949 9 17,0 28,8 5,0 9,5 7,8
1949 10 11,2 24,3 2,0 17,5 6,3
1949 11 6,0 14,8 -1,2 193,4 32,3
1949 12 3,1 10,9 -5,0 80,5 23,8
1950 1 -3,2 6,9 -21,0 57,6 11,2
1950 2 1,6 13,2 -15,0 41,1 15,6
1950 3 7,1 17,9 -3,5 11,1 6,7
1950 4 10,4 27,6 -0,7 48,3 8,2
1950 5 16,8 31,8 2,5 50,7 23,4
1950 6 20,0 35,7 7,1 13,8 7,3
1950 7 21,6 36,9 9,4 57,4 13,5
1950 8 20,0 33,1 9,1 57,1 32,0
1950 9 15,6 31,2 5,6 102,0 32,9
1950 10 8,0 19,0 -3,4 111,0 32,4
1950 11 5,3 15,6 -2,8 81,8 30,8
1950 12 1,6 11,0 -4,8 53,7 8,6

Vysvetlivky k tab. 1:
Symbol „“ označuje nedostupný údaj (nenachádza sa v príslušnej ročenke; napr. kvôli výpadku meraní); hodnota označená písmenom „t“ predstavuje najvyššiu/najnižšiu hodnotu z meraní staničným teplomerom v troch hlavných klimatických termínoch, pretože údaj z extrémneho teplomeru nebol dostupný (napr. kvôli výpadku merania).Literatúra:

[1] Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc Státního ústavu meteorologického / republiky československé.:writing: Dalibor VÝBERČI