Mesačné hodnoty vybraných charakteristík v meteorologických ročenkách: Medzilaborce (Krásny Brod) 1941 – 1960 Meteorologická stanica Medzilaborce (známa aj ako Krásny Brod; v ročenkách aj podrobnejšie ako Medzilaborce-Podňagovčík) sa v ročenkách objavuje od roku 1941. V ročenke 1948 je zaradená len ako doplnková, tzv. hydrologická stanica (nižšieho rádu). Stanica je oficiálnym predchodcom v súčasnosti pozorujúcej stanice, t. č. opäť sídliacej v obci Krásny Brod.
(V ročenkách 1931 – 1938 sa objavuje aj iná staršia stanica Krásny Brod, ktorá bola v prevádzke v tejto oblasti, pričom je klasifikovaná ako doplnková hydrologická (nižšieho rádu). S predmetnou stanicu tohto príspevku však túto staršiu stanicu nestotožňujem, a preto údaje z nej nie sú obsahom tohto príspevku.)

Nižšie prezentovaná tab. 1 zachytáva mesačné hodnoty vybraných charakteristík teploty vzduchu a atmosférických zrážok pre meteorologickú stanicu Medzilaborce (Krásny Brod) v období rokov 1941 – 1960, ktoré boli uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu.
Upozorňujem, že tabuľka nemusí predstavovať úplnú evidenciu z meraní na danej stanici v uvedenom období; obsahuje len hodnoty, obsiahnuté v príslušných ročenkových publikáciách. Hodnoty sú uvádzané s presnosťou (zaokrúhlením) tak ako je uvedené v príslušných ročenkách s výnimkou v prípade priemernej mesačnej teploty vzduchu, pri ktorej boli hodnoty s presnosťou na dve desatinné miesta (takto udávané v niektorých ročenkách) zaokrúhlené na jedno desatinné miesto podľa aktuálne zaužívanej štandardizovanej metodiky klimatologického zaokrúhľovania.
Taktiež upozorňujem, že v ročenkách, hoci ide o oficiálne publikácie, sa môžu vyskytovať chyby a niektoré hodnoty sa preto môžu javiť ako sporné. Hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu môžu byť v ročenkách odlišné od oficiálnych hodnôt vzhľadom k možnosti použitia rozličných metodík pri spracovaní.

Tabuľka je filtrovateľná (výber z rozbaľovacieho zoznamu) a zoraditeľná (po kliknutí do hlavičky s príslušným symbolom) podľa jednotlivých kritérií v hlavičke tabuľky. Predvolené zoradenie tabuľky je chronologicky od najdávnejšieho mesiaca.

Novšie údaje z meteorologickej stanice Medzilaborce (Krásny Brod) od roku 1961 do súčasnosti možno nájsť napr. v oficiálnej seriálovej mesačnej publikácii SHMÚ Bulletin Meteorológia a Klimatológia.


▼ Tab. 1: Mesačné hodnoty vybraných charakteristík teploty vzduchu a atmosférických zrážok pre meteorologickú stanicu Medzilaborce (Krásny Brod) v období 1941 – 1960, uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu.

rok ↕ mesiac ↕ priemerná mesačná
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačné maximum
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačné minimum
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačný úhrn atm. zrážok [mm] ↕ najvyšší denný úhrn atm. zrážok v rámci mesiaca [mm] ↕
1941 1 -6,7 7,5 -28,6 51,4 8,7
1941 2 -0,1 8,5 -17,3 40,9 11,9
1941 3 2,2 17,1 -9,7 69,0 12,3
1941 4 6,3 23,9 -9,3 106,6 20,8
1941 5 10,5 23,1 -1,7 67,3 11,7
1941 6 15,3 29,6 0,0 93,3 26,7
1941 7 17,1 28,5 7,0 130,6 37,9
1941 8 15,8 28,7 5,0 160,8 27,3
1941 9 10,4 21,0 0,0 114,6 44,7
1941 10 5,9 22,5 -4,1 87,0 15,7
1941 11 -0,4 10,9 -13,0 26,8 12,3
1941 12 -3,2 4,1 -24,0 126,5 21,7
1942 1 -12,1 1,1 -24,0 37,1 9,0
1942 2 -4,5 7,9 -23,3 10,5 4,6
1942 3 -0,9 11,8 -20,1 16,8 9,8
1942 4 5,8 19,5 -3,7 63,6 13,3
1942 5 12,5 28,3 -1,9 62,5 17,1
1942 6 15,8 26,0 3,4 48,1 10,8
1942 7 17,2 30,5 5,0 104,6 33,2
1942 8 18,1 31,6 4,9 44,7 10,8
1942 9 15,3 31,0 0,3 24,9 9,2
1942 10 8,3 27,0 -3,0 59,4 15,7
1942 11 0,7 18,7 -14,3 43,3 8,3
1942 12 0,5 10,1 -15,4 35,1 7,1
1943 1 -8,0 1,7 -25,3 22,4 4,7
1943 2 -0,7 9,8 -17,5 65,8 17,1
1943 3 3,6? 16,0 -12,0 12,6 8,5
1943 4 8,2 24,0 -4,9 54,4 11,9
1943 5 11,1 27,7 -2,1 56,1 19,3
1943 6 14,5 26,8 4,0 104,4 14,5
1943 7 16,4 28,2 6,4 130,4 37,9
1943 8 18,6 34,9 5,8 56,9 21,5
1943 9 14,5 26,4 2,0 57,7 19,1
1943 10 9,2 24,7 -4,0 1,7 1,7
1943 11 2,5 15,1 -7,5 106,2 15,7
1943 12 -1,8 4,1 -16,2 40,8 12,7
1944 1 -2,5 5,0 -20,3 82,8 14,6
1944 2 -3,0 7,7 -16,7 38,0 10,0
1944 3 -0,2 7,7 -16,1 66,8 12,8
1944 4 7,0 23,1 -9,0 31,6 8,4
1944 5 11,4 27,1 -4,0 87,0 20,3
1944 6 15,5 25,8 2,5 154,6 35,1
1944 7 17,5 29,9 7,1 85,7 23,9
1944 8 18,2 30,9 5,0 42,3 23,1
1944 9
1944 10
1944 11
1944 12
1945 1
1945 2
1945 3
1945 4
1945 5
1945 6
1945 7
1945 8
1945 9
1945 10
1945 11
1945 12
1946 1
1946 2 -1,9 7,1 -13,8t 99 22,4
1946 3 2,3 15,0 -6,0t 23 16,1
1946 4 9,8 26,0 -2,8t 6 4,2
1946 5 15,5 26,5 4,2t 24 9,6
1946 6 17,1 29,6 9,4t 77 19,6
1946 7 19,3 34,7 9,6t 49 13,7
1946 8 18,7 34,4 9,8t 59 25,7
1946 9 14,0 29,6 5,8t 7 3,7
1946 10 4,1 12,3 -8,2t 17 6,5
1946 11
1946 12 -3,5 9,1 -18,0t 1? 1,2?
1947 1 -8,5 1,0 -25,3 37,7 11,9
1947 2 -5,3 5,0 -26,3 49,6 17,8
1947 3 2,3 20,4 -15,0 25,6 7,7
1947 4 9,0 23,3 -7,7? 30,0 17,9
1947 5 13,8 28,2 0,0 6,0 2,5
1947 6 16,8 32,0 1,6 71,9 22,7
1947 7 18,3 32,5 5,0 53,7 20,3
1947 8 15,7 29,5 5,2 52,9 18,6
1947 9 14,8 30,6 2,1 17,1 10,1
1947 10 4,4 24,0 -8,4 20,8 19,3
1947 11 2,6 14,5 -10,5 92,5 15,2
1947 12 -0,5 11,8t -15,6 66,4 12,4
1948 1 0,3 9,4t -14,0t
1948 2 -2,8 6,6t -18,2t
1948 3 2,4 16,4t -7,2t
1948 4 10,2 22,2t 0,0t
1948 5 14,5 26,6t 6,0t
1948 6 15,6 28,0t 9,6t
1948 7 17,0 29,6t 10,4t
1948 8 17,6 31,4t 9,8t
1948 9 13,3 26,6t 0,8t
1948 10 8,0 18,2t -2,2t
1948 11 0,9 13,2t -18,4t
1948 12 -4,8 4,6t -21,0t
1949 1 -2,2 8,6 -17,1 52,7 11,9
1949 2 -3,5 8,0 -18,9 51,5 10,0
1949 3 -0,7 17,1 -18,2 44,1 10,0
1949 4 8,6 25,3 -3,0 50,5 11,0
1949 5 14,2 27,0 -0,8 91,1 31,0
1949 6 14,1 29,8 2,0 58,9 25,5
1949 7 16,5 29,0 6,9 135,9 23,6
1949 8 16,3 29,0 3,1 124,9 29,7
1949 9 14,1 25,0 1,0 19,2 14,1
1949 10 8,2 20,0 -3,8 5,7×? 4,5
1949 11 5,7 16,5 -3,0 96,8 16,7
1949 12 0,8 8,4 -10,0 91,1 19,1
1950 1 -9,8 1,8 -30,7 70,6 15,3
1950 2 -1,2 10,5 -27,1 22,4 8,9
1950 3 3,1 15,0 -7,9 4,1 3,1
1950 4 9,7 29,0 -5,0 64,9 11,5
1950 5 15,5 29,7 -1,9 8,8 5,6
1950 6 16,8 30,1 0,0 61,7 17,4
1950 7 18,8 32,0 4,1 47,3 8,8
1950 8 17,1 31,2 5,5 117,7 41,3
1950 9 13,0 26,5 0,2 22,3 15,7
1950 10 6,4 21,9 -4,9 69,0 16,3
1950 11 4,2 12,5 -6,8 81,6 22,3
1950 12 1,8 11,8 -10,3 97,0 28,9
1951 1 -0,7 10,0 -24,0 52,1 15,7
1951 2 0,7 11,5 -14,9 40,0 10,1
1951 3 2,7 15,9 -7,7 61,0 15,8
1951 4 8,7 23,0 -4,8 42,8 16,1
1951 5 12,4 25,3 0,0 154,5 44,3
1951 6 16,7 30,0 4,5 43,4 11,4
1951 7 17,7 31,1 3,1 58,2 9,9
1951 8 18,9 31,9 5,1 63,3 29,5
1951 9 14,3 29,9 -1,0 126,6 36,4
1951 10 6,1 17,8 -6,1 0,0 0,0
1951 11 5,4 15,9 -5,5 41,2 14,5
1951 12 -1,4 5,7 -18,9 82,8 23,3
1952 1 -1,9 3,9 -15,9 56,8 10,7
1952 2 -2,6 5,5 -21,1 90,0 19,4
1952 3 -3,8 9,0 -20,0 56,5 13,5
1952 4 10,5 25,5 -6,7 22,2 7,2
1952 5 10,8 24,8 -2,3 151,0 51,3
1952 6 15,4 28,9 1,1 69,6 17,1
1952 7 18,8 30,3 4,0 34,4 10,6
1952 8 19,2 35,0 3,8 53,5 27,3
1952 9 12,4 29,0 -2,7 144,5 39,8
1952 10 7,8 20,0 -2,9 137,0 34,1
1952 11 2,5 11,7 -4,0 101,5 15,9
1952 12 -1,0 7,0 -12,8 85,4 15,4
1953 1 -3,2 7,9 -24,5 82,4 22,3
1953 2 -2,1 9,1 -20,9 35,8 6,6
1953 3 2,1 19,9 -13,5 22,5 7,7
1953 4 8,9 21,9 -4,9 24,9 6,2
1953 5 12,0 29,1 -1,7 66,4 14,0
1953 6 17,1 27,9 5,8 192,1 36,4
1953 7 18,6 29,8 6,6 129,3 66,8
1953 8 16,0 27,9 4,3 127,6 46,6
1953 9 13,1 24,1 -1,0 49,5 16,4
1953 10 8,6 24,2 -4,5 30,2 18,1
1953 11 1,3 11,1 -12,0 59,9 14,9
1953 12 -2,1 8,8 -20,0 13,2 3,1
1954 1 -9,8 4,0 -31,0 29,0 6,8
1954 2 -6,5 5,9 -26,0 7,1 4,2
1954 3 4,4 14,0 -5,9 40,8 12,5
1954 4 5,0 17,9 -8,0 42,2 9,4
1954 5 13,3 27,1 -6,0 38,6 10,8
1954 6 18,4 30,4 5,0 158,4 105,5
1954 7 16,8 26,8 6,1 127,6 40,9
1954 8 17,6 30,5 6,0 34,9 19,6
1954 9 14,8 28,9 -0,9 36,6 16,6
1954 10 7,1 19,8 -3,9 36,6 21,5
1954 11 2,4 17,0 -13,7 33,0 10,5
1954 12 1,0 10,9 -9,0 76,3 15,3
1955 1 -4,2 6,0 -21,1 45,0 11,4
1955 2 -2,7 8,8 -22,5 82,4 22,5
1955 3 0,9 15,8 -12,5 27,6 10,3
1955 4 5,6 26,5 -8,2 31,1 6,3
1955 5 11,7 27,6 -1,3 61,6 13,1
1955 6 16,0 27,8 1,2 113,5 38,2
1955 7 18,7 28,9 8,0 135,8 28,5
1955 8 18,3 29,2 8,0 69,3 18,1
1955 9 13,9 28,3 0,0 18,7 12,5
1955 10 8,7 23,5 -4,0 86,4 27,1
1955 11 2,5 14,0 -18,1 28,5 5,5
1955 12 -0,2 5,0 -12,3 88,3 20,6
1956 1 -1,9 6,4 -20,8 14,1 3,2
1956 2 -10,2 4,7 -24,7 36,3 6,6
1956 3 -0,3 14,5 -19,0 27,4 7,5
1956 4 8,0 23,9 -5,1 36,0 11,5
1956 5 13,2 26,0 0,0 35,6 28,2
1956 6 16,9 29,9 3,1 68,6 16,4
1956 7 18,1 28,9 5,9 110,0 28,4
1956 8 16,9 30,0 4,2 78,5 33,5
1956 9 13,7 29,7 -3,1 32,6 12,5
1956 10 7,4 23,6 -5,1 49,9 24,4
1956 11 -2,3 6,1 -20,3 52,8 8,7
1956 12 -2,7 5,9 -20,1 59,1 8,1
1957 1 -3,4 4,0 -19,1 32,2 6,0
1957 2 0,9 9,4 -6,1 59,4 11,5
1957 3 2,3 17,9 -16,0 16,3 4,2
1957 4 8,1 25,0 -4,0 38,5 17,5
1957 5 9,6 25,2 -1,2 103,0 22,5
1957 6 16,8 31,9 3,8 96,7 19,8
1957 7 17,5 32,9 7,2 175,6 36,3
1957 8 16,4 31,0 4,0 54,1 18,3
1957 9 12,1 25,5 -1,5 96,1 27,2
1957 10 7,5 18,6 -4,6 15,1 12,4
1957 11 3,4 17,1 -10,1 35,4 9,6
1957 12 -1,9 12,1 -17,9 47,2 18,4
1958 1 -2,9 8,0 -19,0 44,1 8,1
1958 2 0,3 13,0 -12,5 56,8 10,3
1958 3 -1,2 10,6 -15,2 57,9 8,6
1958 4 5,0 18,4 -4,1 72,9 14,3
1958 5 15,2 29,4 -1,2 29,4 7,4
1958 6 14,9 26,1 0,6 81,4 32,4
1958 7 18,1 32,1 5,6 85,8 13,3
1958 8 16,9 30,4 4,8 105,7 22,7
1958 9 12,4 24,8 0,0 70,1 35,0
1958 10 8,0 22,5 -2,9 83,4 17,6
1958 11 4,4 16,8 -6,5 73,7 15,3
1958 12 0,8 13,1 -16,9 85,4 23,1
1959 1 -2,3 4,5 -19,5 75,0 14,2
1959 2 -4,0 9,8 -16,1 23,2 6,7
1959 3 4,7 20,6 -6,7 11,8 8,9
1959 4 8,7 22,6 -4,7 66,5 28,4
1959 5 13,2 25,0 -1,0 33,9 21,7
1959 6 15,9 26,3 2,7 77,7 15,3
1959 7 20,2 33,4 7,6 139,5 27,1
1959 8 17,3 28,7 3,0 56,6 13,1
1959 9 10,1 22,8t -2,6 7,9 2,6
1959 10 6,2 18,5 -7,3 21,7 13,3
1959 11 2,9 12,8 -10,3 14,0 9,5
1959 12 1,9 12,5 -7,0 76,0 13,9
1960 1 -3,8 4,5 -18,6 45,5 7,8
1960 2 -3,4 9,3 -22,5 18,0 6,4
1960 3 3,1 15,5 -12,7 22,0 6,1
1960 4 7,3 20,9 -4,8 64,0 9,0
1960 5 12,7 26,8 -1,0 41,8 13,3
1960 6 16,8 26,5 4,4 100,2 17,5
1960 7 16,9 29,9 3,2 118,1 19,8
1960 8 16,6 28,4 5,0 133,4 35,4
1960 9 11,2 22,2 -1,0 58,6 14,9
1960 10 10,0 21,6 -2,5 69,7 17,3
1960 11 5,9 17,3 -4,7 60,0 13,7
1960 12 2,8 12,4 -9,0 37,1 15,5

Vysvetlivky k tab. 1:
Symbol „“ označuje nedostupný údaj (nenachádza sa v príslušnej ročenke; napr. kvôli výpadku meraní); hodnota označená písmenom „t“ predstavuje najvyššiu/najnižšiu hodnotu z meraní staničným teplomerom v troch hlavných klimatických termínoch, pretože údaj z extrémneho teplomeru nebol dostupný (napr. kvôli výpadku merania); hodnota označená symbolom „ד je ustanovená z nekompletného mesačného radu meraní (krátky výpadok);  hodnota označená symbolom „?“ je priamo v ročenke označená ako prípustne pochybná.Literatúra:

[1] Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc Státního ústavu meteorologického / republiky československé.:writing: Dalibor VÝBERČI