Mesačné hodnoty vybraných charakteristík v meteorologických ročenkách: Trebišov 1939 – 1960 Meteorologická stanica pri bývalom cukrovare v meste Trebišov (v ročenkách aj ako Trebišov-sady a Trebišov-cukrovar) je oficiálnym predchodcom súčasnej stanice Trebišov (známa aj ako Milhostov, prípadne Trebišov-Milhostov). Pôvodná stanica pri cukrovare bola v prevádzke minimálne od začiatku 30. rokov 20. storočia, do meteorologických ročeniek však bola zaraďovaná až od roku 1939 (prvé údaje sú za apríl 1939); dôvodom môže byť, že v skoršom období bola stanica klasifikovaná ako agrometeorologická (v tom čase doplnková sieť staníc nižšieho rádu).
(V blízkej trebišovskej mestskej časti Milhostov je stanica od roku 1976).

Nižšie prezentovaná tab. 1 zachytáva mesačné hodnoty vybraných charakteristík teploty vzduchu a atmosférických zrážok pre meteorologickú stanicu Trebišov v období rokov 1939 – 1960, ktoré boli uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu.
Upozorňujem, že tabuľka nemusí predstavovať úplnú evidenciu z meraní na danej stanici v uvedenom období; obsahuje len hodnoty, obsiahnuté v príslušných ročenkových publikáciách. Hodnoty sú uvádzané s presnosťou (zaokrúhlením) tak ako je uvedené v príslušných ročenkách s výnimkou v prípade priemernej mesačnej teploty vzduchu, pri ktorej boli hodnoty s presnosťou na dve desatinné miesta (takto udávané v niektorých ročenkách) zaokrúhlené na jedno desatinné miesto podľa aktuálne zaužívanej štandardizovanej metodiky klimatologického zaokrúhľovania.
Taktiež upozorňujem, že v ročenkách, hoci ide o oficiálne publikácie, sa môžu vyskytovať chyby a niektoré hodnoty sa preto môžu javiť ako sporné. Hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu môžu byť v ročenkách odlišné od oficiálnych hodnôt vzhľadom k možnosti použitia rozličných metodík pri spracovaní.

Tab. 1 je filtrovateľná (výber z rozbaľovacieho zoznamu) a zoraditeľná (po kliknutí do hlavičky s príslušným symbolom) podľa jednotlivých kritérií v hlavičke tabuľky. Predvolené zoradenie tab. 1 je chronologicky od najdávnejšieho mesiaca.

Novšie údaje z meteorologickej stanice Trebišov (Milhostov) od roku 1961 do súčasnosti možno nájsť napr. v oficiálnej seriálovej mesačnej publikácii SHMÚ Bulletin Meteorológia a Klimatológia.


▼ Tab. 1: Mesačné hodnoty vybraných charakteristík teploty vzduchu a atmosférických zrážok pre meteorologickú stanicu Trebišov v období 1939 – 1960, uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu.

rok ↕ mesiac ↕ priemerná mesačná
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačné maximum
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačné minimum
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačný úhrn atm. zrážok [mm] ↕ najvyšší denný úhrn atm. zrážok v rámci mesiaca [mm] ↕
1939 1
1939 2
1939 3
1939 4 11,0 26,5 -3,0 11,4 3,5
1939 5 14,4 26,5 6,0 141,0 35,4
1939 6 18,7 30,5 6,0 47,2 15,9
1939 7 20,6 35,5 9,5 16,8 6,5
1939 8 20,4 34,0 9,5 65,8 16,8
1939 9 14,6 29,0 -3,0 21,6 8,8
1939 10 8,8 23,0 -3,0 65,7 26,1
1939 11 4,0 14,0 -7,0 36,1 10,0
1939 12 -1,5 10,0 -19,0 15,5 6,4
1940 1 -11,0 -0,5 -23,0 24,3 12,2
1940 2 -10,0 2,0 -26,0 30,8 6,6
1940 3 -1,6 10,5 -19,5 25,1 5,6
1940 4 8,7 27,0 -3,0 29,1 12,8
1940 5 13,7 27,0 1,0 174,2 40,0
1940 6 17,5 27,0 7,0 153,6 24,6
1940 7 18,7 30,0 9,0 83,2 20,1
1940 8 16,3 29,5 7,5 99,0 28,9
1940 9 14,0 26,0 4,5 62,5 16,6
1940 10 8,3 23,5 -3,5 39,5 8,2
1940 11 6,1 15,5 -3,5 37,1 6,8
1940 12 -5,5 3,0 -19,5 9,4 7,8
1941 1 -5,6 3,5 -20,5 23,1 5,2
1941 2 0,1 7,5 -14,0 34,5 10,6
1941 3 3,1 19,0 -6,5 37,6 7,7
1941 4 7,7 25,5 -3,5 84,1 32,5
1941 5 11,1 24,0 0,0 81,1 21,4
1941 6 16,4 29,5 5,5 76,4 40,1
1941 7 19,1 30,1 9,5 156,4 67,7
1941 8 17,6 29,9 8,9 111,6 49,6
1941 9 12,7 24,0 1,6 79,4 21,0
1941 10 7,7 22,0 -0,4 42,9 11,3
1941 11 0,9 12,9 -11,0 27,6 17,2
1941 12 -2,4 6,2 -17,9 35,9 10,0
1942 1 -11,7 -0,1 -23,0 24,4 6,4
1942 2 -3,8 8,8 -18,0 14,5 5,4
1942 3 0,5 13,1 -12,2 14,8 4,7
1942 4 6,8 21,1 -3,9 46,4 12,3
1942 5 14,4 27,1 1,2 59,6 18,4
1942 6 17,5 27,8 7,7 31,8 12,7
1942 7 19,4 32,2 8,7 60,4 22,6
1942 8 20,2 33,8 6,9 34,0 15,3
1942 9 18,4 32,8 4,0 4,9 1,8
1942 10 10,2 27,1 -0,2 38,0 14,5
1942 11 2,1 18,2 -7,9 41,8 13,1
1942 12 -0,4 8,4 -10,1 6,7 4,0
1943 1 -6,5 2,8 -19,0 7,1 2,3
1943 2 1,0 9,7 -6,3 31,6 16,3
1943 3 4,6 17,3 -8,0 7,0 4,7
1943 4 9,9 25,8 -2,8 29,1 9,1
1943 5 12,6 28,1 -0,5 51,3 25,5
1943 6 16,4 28,5 5,1 80,7 33,3
1943 7 18,9 30,2 9,0 86,7 31,0
1943 8 21,6 36,0 8,0 41,3 13,0
1943 9 16,8 29,1 3,2 38,4 12,0
1943 10 11,0 25,1 -6,3 0,5? 0,3
1943 11 3,8 14,3 -7,5 98,1 26,4
1943 12 -0,9 5,7 -9,8 22,9 7,8
1944 1 -1,3 7,7 -11,9 24,8 5,2
1944 2 -1,8 7,1 -12,2 34,2 7,4
1944 3 1,6 11,1 -5,3 39,8 11,3
1944 4 9,1 25,1 -5,3 23,2 7,8
1944 5 12,8 28,8 -1,2 54,0 17,9
1944 6 17,3 28,6 4,9 84,8 33,3
1944 7 19,4 30,7 10,8 93,0 32,8
1944 8
1944 9
1944 10
1944 11
1944 12
1945 1
1945 2
1945 3
1945 4
1945 5
1945 6
1945 7
1945 8
1945 9
1945 10
1945 11
1945 12
1946 1
1946 2
1946 3
1946 4
1946 5
1946 6
1946 7
1946 8
1946 9
1946 10
1946 11
1946 12
1947 1 -8,1 -0,1 -23,0 19?× 5,2?×
1947 2 -4,1 4,6 -25,5 55 10,0
1947 3 3,8 22,2 -10,1 37 9,0
1947 4 11,6 25,2 -3,6 39 12,5
1947 5 17,2 29,1 1,1 7 3,5
1947 6 20,4 34,6 3,6 80 20,0
1947 7 22,1 35,0 7,1 58 18,5
1947 8 19,9 32,6 7,9 58 29,1
1947 9 18,0 32,1 4,1 33 19,0
1947 10 8,2 23,6 -5,3 9 5,9
1947 11 4,1 17,3 -6,7 51 10,5
1947 12 1,3 12,3 -7,1 37 9,2
1948 1 1,7 11,3t -10,1 75,1 11,5
1948 2 0,1 9,2t -14,1 9,0 4,8
1948 3 6,2 19,0 -9,1 6,6 3,8
1948 4 12,4 24,3 -0,4 24,9 6,9
1948 5 17,4 29,4 3,8 30,5 13,8
1948 6 17,6 30,4× 5,4 145,1 43,0
1948 7 19,8 31,6 8,1 74,2 33,5
1948 8 19,5 33,2 5,0 31,6 12,1
1948 9 16,0 30,5 -1,5 38,3 17,4
1948 10 10,0 19,5 -4,0 41,4 9,4
1948 11 2,2 15,0 -17,5 26,9 5,5
1948 12 -5,6 3,0 -18,0 3,2 1,6
1949 1 -1,0 8,0 -11,5 8,4 2,6
1949 2 -1,1 10,0 -12,5 6,5 2,9
1949 3 1,6 20,0 -15,0 4,5 1,4
1949 4 11,0 28,5 -3,5 27,6 10,0
1949 5 17,0 29,5 3,0 61,4 14,3
1949 6 17,2 32,0 6,0 38,1 9,0
1949 7 20,0 32,2 9,2 94,4 61,4
1949 8 18,4 32,5 5,0 151,0 32,6
1949 9 16,8 26,0 4,0 22,6 5,8
1949 10 10,6 21,5 -3,0 17,4 7,0
1949 11 6,6 15,0 -2,0 66,1 19,3
1949 12 2,2 9,8 -4,6 24,5 8,3
1950 1 -7,8 3,2 -23,6
1950 2 -0,6 13,3 -27,2 20,7 5,7
1950 3 5,4 16,3 -5,0 3,6 3,6
1950 4 12,2 28,9 -0,5 56,0 9,0
1950 5 18,3 31,2 2,1 6,3 2,4
1950 6 20,4 33,1 4,2 15,2 6,0
1950 7 23,0 35,4 9,7 27,8 8,3
1950 8 20,9 35,4 10,6 66,1 13,6
1950 9 15,9 31,2 2,6 21,2 5,5
1950 10 8,5 20,6 -3,6 46,6 17,1
1950 11 4,8 11,4t -1,0t 62,1 16,4
1950 12 2,7 11,4 -7,6 69,4 15,7
1951 1 -0,2 9,6 -15,0 17,3 5,6
1951 2 1,6 10,1t -8,4 56,1 22,0
1951 3 4,5 19,0 -5,0 42,5 10,0
1951 4 10,5 23,0 -1,3 30,7 7,0
1951 5 15,3 28,5 1,5 87,5 13,8
1951 6 19,7 33,0 4,6 84,3 25,0
1951 7 21,2 33,6 6,3 20,0 4,8
1951 8 21,5 33,5 7,1 146,2 56,5
1951 9 17,5 30,5 4,2 89,2 35,4
1951 10
1951 11 5,8 15,5 -3,5 34,8 14,4
1951 12 -0,2 8,0 -13,0 22,2 5,0
1952 1 -1,0 6,0 -12,5 58,7 13,6
1952 2 -1,7 6,0 -15,5 36,2 6,2
1952 3 -1,6 10,5 -14,5 34,4 13,8
1952 4 12,4 26,5 -2,5 14,2 5,2
1952 5 12,9 27,0 -1,5 81,2 17,6
1952 6 17,7 31,0 4,5 123,4 41,8
1952 7 20,8 33,5 7,5 21,8 10,0
1952 8 21,8 38,5 6,0 20,8 10,6
1952 9 14,6 32,0 -1,0 59,3 23,8
1952 10 9,3 22,5 -1,5 94,1 16,4
1952 11 4,0 13,0 -3,5 94,0 26,4
1952 12 -0,1 8,5 -9,0 92,0 19,2
1953 1 -1,3 10,0 -18,0 34,7 15,2
1953 2 -0,8 11,5 -13,5 8,6 6,9
1953 3 3,6 22,5 -8,0 6,2 2,8
1953 4 10,8 23,5 -2,5 26,2 11,4
1953 5 14,3 30,2 -1,0 53,4 11,0
1953 6 19,1 30,8 6,0 89,2 22,8
1953 7 20,8 33,5 10,0 72,8 17,2
1953 8 17,9 31,5 6,5 129,8 33,6
1953 9 15,4 27,0 1,5 15,5 6,7
1953 10 10,0 26,5 -4,5 12,6 6,7
1953 11 2,1 12,6 -12,5 25,3 10,2
1953 12 -1,5 8,5 -17,0 7,2 2,2
1954 1 -9,1 5,0 -26,0 17,0 7,8
1954 2 -5,7 7,0 -20,5 7,0 3,8
1954 3 5,5 16,0 -2,5 29,0 8,3
1954 4 6,4 20,5 -8,5 31,5 7,8
1954 5 14,8 26,0 -2,5 44,4 11,4
1954 6 19,6 33,5 11,0 106,2 25,8
1954 7 18,6 31,0 8,5 75,9 26,0
1954 8 19,6 35,5 8,5 16,0 5,0
1954 9 16,5 32,5 0,0 33,0 16,9
1954 10 8,4 21,5 -2,0 12,2 5,0
1954 11 3,6 17,5 -10,5 32,6 10,2
1954 12 1,2 9,5 -11,5 50,4 9,3
1955 1 -4,5 6,0 -19,0 59,5 14,2
1955 2 -2,0 6,0 -15,5 54,6 22,1
1955 3 2,1 17,5 -10,0 20,6 6,1
1955 4 6,7 25,5 -5,0 52,6 19,9
1955 5 12,9 28,0 -0,5 30,2 8,0
1955 6 17,3 28,4 3,5 45,2 19,2
1955 7 19,6 31,0 11,0 91,1 20,0
1955 8 19,3 30,9 11,5 58,5 8,5
1955 9 15,4 29,8 2,5 20,7 17,0
1955 10 10,1 24,0 -4,0 82,0 27,7
1955 11 3,7 14,0 -7,0 9,8 4,0
1955 12 0,8 7,5 -10,5 56,6 15,8
1956 1 -0,6 10,5 -18,0 12,1 7,3
1956 2 -9,2 3,5 -22,0 39,4 10,2
1956 3 1,1 15,0 -12,0 18,3 12,8
1956 4 9,7 26,5 -3,5 12,6 5,6
1956 5 14,6 27,0 1,0 12,5 5,3
1956 6 18,3 32,5 5,0 25,8 4,6
1956 7 19,5 35,0 6,5 41,9 10,6
1956 8 19,2 33,5 7,5 53,5 20,8
1956 9 15,3 33,0 -1,0 23,7 15,4
1956 10 8,1 28,0 -4,0 29,3 9,2
1956 11 -0,4 9,5 -12,0 23,6 5,1
1956 12 -1,0 7,0 -17,0 40,7 13,2
1957 1 -3,2 4,5 -17,5 34,3 10,1
1957 2 1,9 11,0 -5,0 52,8 13,8
1957 3 4,3 19,5 -11,0 9,2 4,2
1957 4 10,4 27,5 -2,5 20,2 8,2
1957 5 11,9 25,5 0,0 95,4 17,4
1957 6 19,0 32,5 6,0 87,3 21,4
1957 7 20,3 35,9 13,2 94,4 23,0
1957 8 18,5 35,5 6,0 35,9 7,2
1957 9 14,0 29,0 1,5 56,6 22,0
1957 10 8,6 22,5 -3,0 8,4 7,0
1957 11 4,4 18,5 -7,5 10,9 4,4
1957 12 -0,9 11,0 -8,5 48,9 37,3
1958 1 -2,5 6,0 -15,5 35,4 9,3
1958 2 0,8 12,0 -10,0 38,2 11,5
1958 3 0,4 15,0 -8,5 27,7 11,4
1958 4 6,9 20,0 -2,5 45,7 9,4
1958 5 17,4 34,0 1,5 27,7 12,0
1958 6 16,4 30,5 4,0 92,0 17,2
1958 7 20,1 35,4 10,5 34,7 14,2
1958 8 19,0 35,5 8,0 83,8 15,0
1958 9 14,3 29,5 1,0 30,0 17,1
1958 10 9,5 24,5 -1,0 32,0 8,8
1958 11 5,2 17,0 -4,5 76,7 15,0
1958 12 1,2 13,0 -11,0 64,5 19,3
1959 1 -1,6 5,0 -13,5 59,3 15,6
1959 2 -2,0 14,5 -10,5 2,7 0,8
1959 3 5,6 20,5 -4,0 7,7 2,8
1959 4 9,8 23,5 -2,5 38,1 13,3
1959 5 14,7 28,5 3,5 54,8 17,4
1959 6 17,3 30,0 6,0 92,8 30,6
1959 7 21,6 37,0 11,0 157,7 70,4
1959 8 19,2 31,5 7,5 68,5 17,8
1959 9 12,4 26,5 0,5 22,3 10,5
1959 10 7,7 22,0 -3,5 6,1 4,7
1959 11 3,9 14,5 -8,5 21,6 7,1
1959 12 3,0 11,0 -2,0 89,2 18,4
1960 1 -3,2 10,9 -19,5 31,6 12,1
1960 2 -1,9 14,8 -17,5 25,7 8,3
1960 3 4,9 19,5 -5,5 27,0 20,2
1960 4 9,2 24,1 -2,5 43,8 10,8
1960 5 13,9 28,4 -1,4 59,4 34,3
1960 6 18,2 28,8 8,2 59,6 13,0
1960 7 18,3 30,4 5,6 182,8 36,7
1960 8 18,3 32,4 8,0 85,9 25,5
1960 9 12,8 25,3 1,5 32,8 6,5
1960 10 10,9 22,8 2,0 62,6 25,5
1960 11 6,7 18,2 -0,3 38,2 9,6
1960 12 3,2 13,7 -4,6 43,6 14,5

Vysvetlivky k tab. 1:
Symbol „“ označuje nedostupný údaj (nenachádza sa v príslušnej ročenke; napr. kvôli výpadku meraní); hodnota označená písmenom „t“ predstavuje najvyššiu/najnižšiu hodnotu z meraní staničným teplomerom v troch hlavných klimatických termínoch, pretože údaj z extrémneho teplomeru nebol dostupný (napr. kvôli výpadku merania); hodnota označená symbolom „ד je ustanovená z nekompletného mesačného radu meraní (krátky výpadok);  hodnota označená symbolom „?“ je priamo v ročenke označená ako prípustne pochybná.


Ako doplňujúci údajový materiál k stanici uvádzame v nasledujúcej tab. 2 absolútne mesačné maximá a minimá teploty vzduchu podľa extrémneho teplomeru pre stanicu Trebišov za obdobie 1926 – 1950, prevzaté zo základnej klimatologickej práce Podnebí ČSSR – Tabulky (Kolektív autorov 1960).

▼ Tab. 2: Absolútne mesačné maximá a minimá teploty vzduchu [°C] podľa extrémneho teplomeru pre meteorologickú stanicu Trebišov za obdobie 1926 – 1950 (prevzaté z [2]).
charakteristika tepl. vzd. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
maximum 10,0 13,5 22,2 28,9 31,2 35,0 36,0 (38,0)
11.VIII.1946
32,8 29,0 (20,8) 16,0
minimum 23,6 (-27,2)
11.II.1929
-19,5 -5,3 -2,5 (1,6) 5,5 4,0 -3,0 (-10,0) -17,5 (-21,6)

Vysvetlivky k tab. 2:
Údaje v zátvorke neboli zaznamenané priamo meraním (z dôvodu neexistencie alebo výpadku meraní), ale ide o odvodené údaje pomocou redukcie s využitím diferenčnej metódy. Takéto údaje predstavujú teda len teplotu, akú bolo možné na danom mieste očakávať.Literatúra:

[1] Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc Státního ústavu meteorologického / republiky československé;
[2] Kolektív autorov (1960): Podnebí Československé socialistické republiky – Tabulky. Praha: Hydrometeorologický ústav. 379 s.:writing: Dalibor VÝBERČI