Mesačné hodnoty vybraných charakteristík v meteorologických ročenkách: Piešťany (letisko) 1928 – 1950 Meteorologická stanica Piešťany (označ. eventuálne aj ako Piešťany-letisko; v ročenkách sa vyskytuje aj ako Piešťany II.) je v prevádzke na piešťanskom letisku od roku 1928 až do dnešného dňa. Hneď od roku 1928 bola zaradená aj do meteorologických ročeniek (údaje začínajú od marca 1928). Stanica pozoruje prakticky bez zmien polohy až do dnešného dňa, iba v priebehu roka 1945 bola kvôli vojnovým udalostiam na necelých 5 mesiacov núdzovo presunutá na bezpečné miesto do kúpeľného areálu k štátnemu výskumnému ústavu. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam a s ohľadom na minimálne výpadky sa pozorovací materiál stanice javí ako mimoriadne kvalitný a reprezentatívny.
Stanicu Piešťany však nemožno zamieňať s paralelne pozorujúcou samostatnou stanicou Piešťany-kúpele (v ročenkách aj ako Piešťany I.), ktorá bola prevádzke v kratších úsekoch v rokoch 1927 – 1938 (podľa ročeniek) a na konci 50. a v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Údaje z tejto stanice preto nie sú obsahom tohto príspevku.

Nižšie prezentovaná tab. 1 zachytáva mesačné hodnoty vybraných charakteristík teploty vzduchu a atmosférických zrážok pre meteorologickú stanicu Piešťany (letisko) v období rokov 1928 – 1950, ktoré boli uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu.
Upozorňujem, že tabuľka nemusí predstavovať úplnú evidenciu z meraní na danej stanici v uvedenom období; obsahuje len hodnoty, obsiahnuté v príslušných ročenkových publikáciách. Hodnoty sú uvádzané s presnosťou (zaokrúhlením) tak ako je uvedené v príslušných ročenkách s výnimkou v prípade priemernej mesačnej teploty vzduchu, pri ktorej boli hodnoty s presnosťou na dve desatinné miesta (takto udávané v niektorých ročenkách) zaokrúhlené na jedno desatinné miesto podľa aktuálne zaužívanej štandardizovanej metodiky klimatologického zaokrúhľovania.
Taktiež upozorňujem, že v ročenkách, hoci ide o oficiálne publikácie, sa môžu vyskytovať chyby a niektoré hodnoty sa preto môžu javiť ako sporné. Hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu môžu byť v ročenkách odlišné od oficiálnych hodnôt vzhľadom k možnosti použitia rozličných metodík pri spracovaní.

Tabuľka je filtrovateľná (výber z rozbaľovacieho zoznamu) a zoraditeľná (po kliknutí do hlavičky s príslušným symbolom) podľa jednotlivých kritérií v hlavičke tabuľky. Predvolené zoradenie tabuľky je chronologicky od najdávnejšieho mesiaca.

Novšie údaje z meteorologickej stanice Piešťany (letisko) od roku 1951 do súčasnosti možno nájsť napr. v oficiálnej seriálovej mesačnej publikácii SHMÚ Bulletin Meteorológia a Klimatológia.


▼ Tab. 1: Mesačné hodnoty vybraných charakteristík teploty vzduchu a atmosférických zrážok pre meteorologickú stanicu Piešťany (letisko) v období 1928 – 1950, uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu.

rok ↕ mesiac ↕ priemerná mesačná
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačné maximum
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačné minimum
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačný úhrn atm. zrážok [mm] ↕ najvyšší denný úhrn atm. zrážok v rámci mesiaca [mm] ↕
1928 1
1928 2
1928 3 3,4 18,3 -11,5 31,3 17,3
1928 4 10,4 23,2 -4,2 59,1 31,3
1928 5 11,9 26,2 -3,9 92,5 23,0
1928 6 16,1 28,7 -1,8 57,8 23,5
1928 7 21,7 35,7 5,6 5,3 2,6
1928 8 19,4 33,4 6,3 27,3 6,1
1928 9 15,2 32,5 -0,2 77,5 32,4
1928 10 10,3 20,2 -4,1 23,3 8,2
1928 11 7,1 20,1 -1,9 58,4 21,8
1928 12 -0,2 9,8 -12,0 59,4 18,2
1929 1 -6,6 3,2 -19,0 25,6 5,7
1929 2 -10,6 3,4 -30,0 6,3 1,4
1929 3 -0,3 12,8 -22,0 4,7 2,7
1929 4 6,3 22,9 -8,1 21,8 9,8
1929 5 15,7 28,0 1,6 48,9 13,8
1929 6 16,3 28,8 1,0 40,5 11,6
1929 7 19,3 35,6 6,0 59,6 36,0
1929 8 20,6 33,0 10,1 72,2 19,6
1929 9 15,9 32,8 1,1 2,4 1,2
1929 10 11,6 26,0 -1,9 50,8 16,0
1929 11 6,3 13,0 -2,1 68,6 26,1
1929 12 2,6 12,6 -7,8 33,3 5,0
1930 1 0,4 11,2 -8,0 25,1 8,8
1930 2 0,5 9,0 -11,2 32,7 12,3
1930 3 5,6 17,3 -7,2 39,4 21,8
1930 4 10,6 24,6 -3,5 91,8 25,5
1930 5 14,0 26,6 0,8 36,3 9,1
1930 6 20,2 32,1 5,8 0,2 0,2
1930 7 19,1 32,9 6,4 49,0 12,2
1930 8 17,8× 30,0× 8,3× 80,6× 19,7×
1930 9 15,4 27,4 3,8 102,1 19,5
1930 10 10,4 20,0 -2,0 187,2 52,6
1930 11 6,1 15,3 -4,4 77,6 17,0
1930 12 0,4 10,6 -9,8 57,2 18,2
1931 1 -0,9 8,0 -16,9 37,3 9,8
1931 2 0,0 11,8 -11,8 51,2 11,7
1931 3 0,7 14,8 -11,8 11,0 3,3
1931 4 7,2 20,4 -5,4 68,3 37,2
1931 5 17,9 31,1 2,1 37,1 22,8
1931 6 19,4 32,3 8,1 45,2 12,2
1931 7 20,7 34,2 8,7 116,0 34,8
1931 8 17,6 32,2 6,4 110,5 29,2
1931 9 11,3 26,3 0,6 49,6 12,3
1931 10 7,9 20,4 -3,2 33,3 10,1
1931 11 4,2 14,4 -5,2 40,9 20,0
1931 12 -1,2 7,6 -12,9 26,9 12,5
1932 1 -1,5 7,9 -8,6 53,8 22,6
1932 2 -3,8 7,0 -15,4 3,6 2,3
1932 3 0,5 10,8 -12,4 30,9 12,7
1932 4 9,8 24,0 -1,2 32,6 23,8
1932 5 15,8 30,0 1,0 56,5 14,1
1932 6 16,5 30,2 4,4 43,0 13,2
1932 7 21,6 36,0 10,8 99,3 25,7
1932 8 19,9 31,3 9,8 47,6 35,6
1932 9 18,9 31,0 5,2 9,3 6,1
1932 10 10,7 27,3 -1,2 57,7 8,4
1932 11 4,6 14,6 -6,0 28,0 4,5
1932 12 0,3 11,8 -10,3 13,0 5,3
1933 1 -3,6 2,5 -15,0 12,7 5,2
1933 2 0,3 10,3 -9,8 48,1 18,8
1933 3 5,2 19,6 -7,0 7,9 3,5
1933 4 7,2 22,1 -6,3 8,9 3,1
1933 5 13,5 25,5 0,9 45,8 17,1
1933 6 15,8 29,5 1,6 47,5 12,2
1933 7 20,5 35,5 8,4 23,5 8,0
1933 8 19,0 35,7 7,6 45,8 10,2
1933 9 14,8 26,3 -1,1 44,4 25,0
1933 10 9,6 23,8 -2,3 48,5 14,8
1933 11 4,5 15,6 -5,1 69,8 16,1
1933 12 -5,7 10,8 -22,9 23,3 5,2
1934 1 -1,7 7,8 -10,0 18,2 4,9
1934 2 0,6 15,0 -12,2 9,9 4,6
1934 3 8,0 20,7 -5,3 8,1 5,0
1934 4 12,8 28,4 -2,2 29,6 15,3
1934 5 16,5 29,0 1,0 14,7 6,3
1934 6 17,7 31,8 4,8 98,6 29,2
1934 7 20,2 33,4 6,8 19,4 7,2
1934 8 19,2 33,8 8,0 98,9 23,2
1934 9 16,2 27,1 7,8 34,3 17,7
1934 10 10,3 25,7 -1,4 62,4 21,5
1934 11 6,5 16,0 -5,1 37,7 21,9
1934 12 5,0 13,0 -4,2 44,1 6,9
1935 1 -3,3 5,5 -17,7 20,8 6,7
1935 2 -0,3 11,5 -17,8 59,5 15,2
1935 3 2,9 20,2 -11,0 47,3 24,7
1935 4 9,4 22,4 -4,8 23,0 6,1
1935 5 12,8 24,1 -3,1 61,0 16,0
1935 6 19,8 35,5 6,2 32,8 21,2
1935 7 19,4 30,4 7,4 43,1 21,0
1935 8 19,0 30,6 5,8 61,3 39,7
1935 9 15,3 28,8 3,2 38,1 9,9
1935 10 12,0 27,4 1,0 143,7 39,8
1935 11 5,8 15,7 -2,0 46,9 15,8
1935 12 1,3 9,4 -19,0 55,9 25,0
1936 1 3,6 10,4 -7,0 53,6 16,0
1936 2 1,4 12,2 -14,8 45,1 14,8
1936 3 7,1 18,7 -3,4 28,5 8,3
1936 4 9,4 22,7 -2,0 55,4 22,6
1936 5 15,9 26,1 7,6 100,8 24,6
1936 6 17,4 29,6 4,3 84,7 27,1
1936 7 20,8 34,6 9,7 104,3 49,5
1936 8 16,9 27,8 7,9 65,1 37,9
1936 9 14,2 28,4 2,1 24,8 14,7
1936 10 6,2 17,7 -5,3 77,2 26,4
1936 11 4,1 16,3 -4,2 14,8 5,4
1936 12 0,4 7,1 -7,9 28,2 10,5
1937 1 -2,9 6,6 -15,3 45,4 9,7
1937 2 0,9 11,2 -8,8 34,8 9,6
1937 3 6,3 18,7 -3,8 84,5 30,7
1937 4 9,6 17,0 0,9 58,1 13,0
1937 5 17,6 29,0 5,8 34,4 19,0
1937 6 19,1 32,3 5,7 152,7 45,1
1937 7 19,4 29,5 9,3 62,2 29,9
1937 8 19,0 30,5 9,9 96,2 24,7
1937 9 15,9 27,6 5,0 96,0 25,9
1937 10 11,4 21,6 2,2 39,5 25,8
1937 11 4,6 14,8 -2,9 66,4 12,8
1937 12 -0,2 10,0 -15,4 82,0 25,1
1938 1 -1,4 8,8 -22,4 55,7 12,7
1938 2 0,8 11,4 -8,0 25,8 17,7
1938 3 7,1 21,9 -7,2 14,0 3,8
1938 4 6,9 24,0 -5,8 38,8 22,7
1938 5 13,3 26,7 0,1 74,0 26,5
1938 6 19,2 31,7 5,8 27,1 10,4
1938 7 20,3 32,8 8,5 64,4 33,8
1938 8 19,8 34,0 9,0 107,2 20,2
1938 9 15,1 25,4 3,7 39,8 20,6
1938 10 11,0 20,9 -1,9 40,2 18,3
1938 11 6,4 14,7 -1,6 21,6 8,4
1938 12 -0,9 8,7 -14,8 35,8 7,5
1939 1 0,8 10,0 -14,2 41,1 15,2
1939 2 2,1 10,6 -8,9 12,2 7,8
1939 3 1,8 14,5 -3,0 116,2 35,9
1939 4 12,8 25,0 0,3 19,1 6,8
1939 5 13,8 24,7 4,2 143,4 33,5
1939 6 18,7 29,3 6,9 64,0 12,1
1939 7 20,4 32,8 7,0 60,1 18,1
1939 8 19,9 33,2 10,7 139,6 67,0
1939 9 14,2 27,9 -1,3 103,0 54,0
1939 10 8,7 20,2 -1,1 75,2 20,1
1939 11 5,4 12,0 -1,4 77,6 25,6
1939 12 -0,8 12,1 -17,4 37,8 14,7
1940 1 -10,5 -1,3 -25,6 17,6 5,6
1940 2 -7,0 5,1 -27,0 20,7 4,0
1940 3 0,8 16,6 -12,5 20,9 4,6
1940 4 10,0 25,6 -4,5 27,0 6,0
1940 5 12,9 26,7 -0,8 101,2 27,2
1940 6 18,0 27,0 7,7 51,0 9,7
1940 7 18,4 30,0 5,9 104,4 21,6
1940 8 15,9 28,8 6,1 86,1 22,0
1940 9 14,5 26,7 3,6 39,7 23,2
1940 10 10,3 23,3 -2,3 56,1 19,6
1940 11 6,2 15,0 -4,3 30,5 7,5
1940 12 -4,8 4,9 -18,2 33,9 13,8
1941 1 -4,3 6,5 -21,8 31,3 8,4
1941 2 0,3 9,0 -14,2 38,2 14,1
1941 3 4,7 18,6 -8,0 104,7 21,8
1941 4 8,3 19,2 -4,1 27,8 6,8
1941 5 12,1 24,9 -2,0 34,8 15,6
1941 6 16,9 30,4 6,2 99,0 34,2
1941 7 18,8 29,4 9,5 109,3 28,4
1941 8 17,4 30,9 7,9 73,2 18,7
1941 9 12,7 26,9 4,0 23,3 6,8
1941 10 8,4 24,8 -4,2 101,7 27,0
1941 11 2,2 8,4 -8,0 41,9 11,2
1941 12 0,2 11,0 -17,2 40,3 18,1
1942 1 -10,5 1,3 -27,6 13,0 3,8
1942 2 -4,2 7,1 -20,4 17,8 5,8
1942 3 1,8 14,2 -9,9 12,2 6,4
1942 4 8,4 19,8 -2,0 45,6 8,3
1942 5 12,4 29,8 -0,4 72,2 14,2
1942 6 16,8 27,6 6,6 78,2 20,0
1942 7 17,8 30,6 8,7 76,8 22,2
1942 8 19,3 32,6 8,3 32,1 10,5
1942 9 18,9 32,8 4,3 4,3 1,3
1942 10 11,4 28,1 -2,8 38,0 11,9
1942 11 2,9 15,9 -13,0 26,0 8,1
1942 12 1,1 11,7 -12,2 21,0 6,4
1943 1 -5,1 2,4 -19,3 26,7 9,6
1943 2 1,8 13,6 -9,7 20,4 16,6
1943 3 5,7 16,9 -5,8 29,6 18,3
1943 4 9,8 26,6 -1,8 60,5 23,7
1943 5 12,6 28,2 0,1 49,6 16,4
1943 6 15,3 28,1 5,8 106,0 26,1
1943 7 18,2 30,4 7,2 110,7 43,3
1943 8 20,6 36,2 6,0 12,2 6,1
1943 9 16,6 29,8 3,9 53,9 15,9
1943 10 11,7 23,3 -1,9 7,7 4,7
1943 11 3,4 14,0 -5,6 65,8 16,6
1943 12 -0,3 6,4 -7,3 34,7 13,1
1944 1 1,8 11,7 -7,1 58,7 10,2
1944 2 -0,9 11,6 -10,9 22,1 6,5
1944 3 0,9 8,7 -6,7 68,5 12,7
1944 4 9,6 24,4 -5,9 4,9 1,8
1944 5 12,9 29,9 -1,9 71,4 14,6
1944 6 16,4 28,9 5,8 113,8 27,7
1944 7 18,8 29,1 7,3 77,6 17,6
1944 8 20,9 33,1 10,0 19,9 8,1
1944 9 14,7 28,0 5,2 13,5 4,4
1944 10 11,4 23,1 1,1 114,6 29,3
1944 11 3,6 15,2 -3,9 88,7 29,4
1944 12 -0,8 10,0 -12,5 54,1 15,0
1945 1 -4,4 7,3 -17,4 73,4 36,8
1945 2 0,8 10,9 -7,7 43,2 9,7
1945 3 5,2 19,4 -6,6 23,3 9,7
1945 4
1945 5 17,4 30,4 0,1 50,2 11,4
1945 6 20,3 33,8 5,6 29,7 7,2
1945 7 21,5 34,7 10,0 92,1 27,2
1945 8 19,4 32,0 9,2 29,3 8,5
1945 9 15,4 28,6 1,2 23,5 7,0
1945 10 9,7 21,2 0,0 32,4 10,8
1945 11 5,2 20,5 -4,3 112,5 31,3
1945 12 1,7 10,3 -11,5 46,6 16,3
1946 1 -3,8 6,4 -12,9 15 4,9
1946 2 1,8 12,0 -12,6 68 14,8
1946 3 6,0 18,5 -5,5 24 7,9
1946 4 12,6 27,2 -3,8 5 2,3
1946 5 18,1 29,6 1,2 37 10,3
1946 6 19,2 31,8 6,8 52 7,8
1946 7 21,6 33,9 9,9 70 19,6
1946 8 20,0 34,6 7,4 83 30,8
1946 9 16,0 30,6 3,2 14 5,4
1946 10 6,2 20,6 -8,9 44 12,9
1946 11 4,6 13,8 -6,2 82 14,6
1946 12 -1,5 8,6 -16,4 62 24,3
1947 1 -6,2 5,4 -18,8 12,4 2,5
1947 2 -2,9 6,0 -19,7 48,7 8,9
1947 3 4,6 18,2 -9,7 32,2 9,1
1947 4 11,8 26,2 -2,6 27,6 7,4
1947 5 16,4 28,5 4,8 7,2 2,5
1947 6 19,2 34,3 1,6 44,1 9,4
1947 7 20,7 34,2 8,6 82,2 29,5
1947 8 19,0 36,2 3,4 11,5 4,8
1947 9 18,3 33,0 3,5 6,2 2,3
1947 10 7,6 25,3 -8,4 11,7 6,4
1947 11 5,7 15,7 -5,4 106,1 17,3
1947 12 1,4 11,5 -13,0 84,6 14,1
1948 1 2,8 13,0 -7,5 94,2 15,7
1948 2 -0,7 10,3 -15,8 73,9 18,8
1948 3 5,0 18,3 -10,6 12,6 5,7
1948 4 12,1 24,1 -2,2 34,7 7,1
1948 5 16,1 29,4 1,4 73,8 21,8
1948 6 16,9 29,2 3,2 80,3 26,9
1948 7 18,1 31,6 5,8 80,9 18,8
1948 8 18,4 32,4 4,3 50,5 15,4
1948 9 15,9 28,5 0,4 57,8 33,1
1948 10 10,4 25,3 -3,6 67,9 15,3
1948 11 3,5 13,5 -6,8 23,1 7,9
1948 12 -3,3 8,9 -18,7 24,6 11,1
1949 1 1,0 10,1 -11,6 35,4 16,3
1949 2 1,0 12,3 -14,6 12,9 5,7
1949 3 2,2 22,7 -13,0 28,0 7,2
1949 4 11,0 24,6 -5,1 40,5 8,8
1949 5 15,6 29,3 1,7 108,9 18,4
1949 6 15,4 31,2 2,6 52,8 20,6
1949 7 18,6 32,0 7,8 60,5 22,1
1949 8 17,9 33,6 3,6 105,6 36,3
1949 9 16,4 29,1 4,9 34,9 31,9
1949 10 11,1 22,6 -3,6 11,3 3,6
1949 11 6,5 14,2 -4,2 144,1 23,1
1949 12 2,7 10,1 -7,0 81,1 29,4
1950 1 -3,8 5,2 -19,8 33,6 5,9
1950 2 1,2 11,4 -22,6 29,1 9,7
1950 3 6,0 17,8 -6,2 6,9 3,2
1950 4 10,0 27,3 -4,2 65,6 9,6
1950 5 16,0 30,9 1,3 35,1 11,3
1950 6 19,1 35,3 3,4 19,4 10,2
1950 7 20,9 36,4 5,9 63,7 17,3
1950 8 19,5 35,1 8,3 32,4 11,1
1950 9 14,6 30,2 3,3 88,7 26,9
1950 10 6,8 19,6 -3,3 99,6 25,4
1950 11 5,2 13,9 -4,8 60,0 12,3
1950 12 1,8 10,1 -7,3 58,7 8,9

Vysvetlivky k tab. 1:
Symbol „“ označuje nedostupný údaj (nenachádza sa v príslušnej ročenke; napr. kvôli výpadku meraní); hodnota označená symbolom „ד je ustanovená z nekompletného mesačného radu meraní (krátky výpadok).Literatúra:

[1] Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc Státního ústavu meteorologického / republiky československé.:writing: Dalibor VÝBERČI