Mesačné hodnoty vybraných charakteristík v meteorologických ročenkách: Telgárt 1942 – 1950 Meteorologická stanica Telgárt (starší názov Švermovo) bola zaraďovaná do ročeniek od roku 1942, prvé údaje sú z júna 1942. Po vojnovom prerušení bola stanica v lete 1946 obnovená na novom mieste (neďaleko pôvodnej polohy), kde je umiestnená až dodnes.

Nižšie prezentovaná tab. 1 zachytáva mesačné hodnoty vybraných charakteristík teploty vzduchu a atmosférických zrážok pre meteorologickú stanicu Telgárt v období rokov 1942 – 1950, ktoré boli uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu.
Upozorňujem, že tabuľka nemusí predstavovať úplnú evidenciu z meraní na danej stanici v uvedenom období; obsahuje len hodnoty, obsiahnuté v príslušných ročenkových publikáciách. Hodnoty sú uvádzané s presnosťou (zaokrúhlením) tak ako je uvedené v príslušných ročenkách s výnimkou v prípade priemernej mesačnej teploty vzduchu, pri ktorej boli hodnoty s presnosťou na dve desatinné miesta (takto udávané v niektorých ročenkách) zaokrúhlené na jedno desatinné miesto podľa aktuálne zaužívanej štandardizovanej metodiky klimatologického zaokrúhľovania.
Taktiež upozorňujem, že v ročenkách, hoci ide o oficiálne publikácie, sa môžu vyskytovať chyby a niektoré hodnoty sa preto môžu javiť ako sporné. Hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu môžu byť v ročenkách odlišné od oficiálnych hodnôt vzhľadom k možnosti použitia rozličných metodík pri spracovaní.

Tabuľka je filtrovateľná (výber z rozbaľovacieho zoznamu) a zoraditeľná (po kliknutí do hlavičky s príslušným symbolom) podľa jednotlivých kritérií v hlavičke tabuľky. Predvolené zoradenie tabuľky je chronologicky od najdávnejšieho mesiaca.

Novšie údaje z meteorologickej stanice Telgárt od roku 1951 do súčasnosti možno nájsť napr. v oficiálnej seriálovej mesačnej publikácii SHMÚ Bulletin Meteorológia a Klimatológia.


▼ Tab. 1: Mesačné hodnoty vybraných charakteristík teploty vzduchu a atmosférických zrážok pre meteorologickú stanicu Telgárt v období 1942 – 1950, uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu.

rok ↕ mesiac ↕ priemerná mesačná
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačné maximum
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačné minimum
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačný úhrn atm. zrážok [mm] ↕ najvyšší denný úhrn atm. zrážok v rámci mesiaca [mm] ↕
1942 1
1942 2
1942 3
1942 4
1942 5
1942 6 13,0 23,5 1,6 86,7 19,3
1942 7 14,1 24,5 4,0 79,3 24,4
1942 8 14,5 26,6 2,4 71,2 25,8
1942 9 13,1 26,2 0,2 53,3 14,6
1942 10 6,6 21,8 -7,2 40,9 13,3
1942 11 -1,5 13,2 -16,0 33,5 5,4
1942 12 -1,4 7,1 -14,6 25,0 9,3
1943 1 -7,5 2,1 -23,4 12,1 3,5
1943 2 -2,3 10,2 -17,1 26,2 8,7
1943 3 0,7 10,0 -13,4 12,1 4,9
1943 4 4,9 19,8 -8,4 26,2 9,9
1943 5 7,8 21,4 -4,1 53,5 17,7
1943 6 11,2 21,2 1,0 133,7 34,4
1943 7 13,7 23,6 3,1 140,9 46,2
1943 8 16,0 30,7 2,6 59,3 16,0
1943 9 12,0 24,6 1,5 79,2 31,5
1943 10 7,7 20,2 -2,1 19,0 14,8
1943 11 -0,7 13,7 -10,2 95,1 38,4
1943 12 -3,5 2,4 -13,6 19,6 4,0
1944 1 -3,4 6,4 -16,2 24,0 5,5
1944 2 -5,9 5,9 -17,1 45,7 10,6
1944 3 -4,2 3,7 -15,7 41,2 9,9
1944 4 4,0 18,1 -13,7 24,7 11,2
1944 5 8,3 24,5 -6,2 118,2 25,1
1944 6 12,1 20,3 2,0 219,7 50,0
1944 7 14,0 23,1 5,4 235,8 53,7
1944 8
1944 9
1944 10
1944 11
1944 12
1945 1
1945 2
1945 3
1945 4
1945 5
1945 6
1945 7
1945 8
1945 9
1945 10
1945 11
1945 12
1946 1
1946 2
1946 3
1946 4
1946 5
1946 6
1946 7
1946 8 15,8 28,7 4,3 87 21,7
1946 9 11,8 25,5 1,6 8 6,0
1946 10 1,4 14,8 -11,6 34 9,4
1946 11 1,5 10,5 -7,4 69 11,4
1946 12 -4,3 4,5 -17,4 41 24,6
1947 1 -10,2 2,6 -22,5 18 2,6
1947 2 -5,7 5,4 -17,8 66 8,4
1947 3 -0,4 12,6 -15,0 51 8,1
1947 4 6,2 20,5 -5,6 46 13,5
1947 5 11,4 22,8 -2,2 27 9,3
1947 6 14,4 27,0 0,3 59 18,9
1947 7 16,0 27,1 4,7 74 12,3
1947 8 13,9 28,1 2,4 18 5,4
1947 9 13,7 28,2 2,5 26 11,8
1947 10 3,6 19,7 -8,3 18 10,3
1947 11 0,8 14,1 -11,5 106 15,8
1947 12 -3,5 8,8 -17,0 127 21,8
1948 1 -1,3 6,0 -15,0 108,1 19,4
1948 2 -5,1 7,9 -17,2 39,3 4,3
1948 3 1,0 13,9 -8,3 13,5 4,0
1948 4 6,7 18,2 -4,0 117,5 39,0
1948 5 10,4 22,0 0,0 90,2 17,3
1948 6 12,5 22,1 3,2 201,9 41,8
1948 7 13,0 25,9 3,5 148,1 25,4
1948 8 14,2 27,0 3,3 72,8 16,3
1948 9 11,0 24,4 -3,6 61,3 18,5
1948 10 6,1 18,2 -4,8 65,4 11,6
1948 11 -0,4 11,6 -10,5 18,0 3,6
1948 12 -4,5 9,2 -14,6 30,8 14,8
1949 1 -3,0 9,7 -14,2 37,7 9,1
1949 2 -4,2 8,6 -17,6 15,6 3,2
1949 3 -3,4 15,7 -15,0 22,6 6,0
1949 4 5,8 20,8 -4,1 40,9 10,4
1949 5 10,8 22,3 0,9 109,7 28,6
1949 6 11,2 25,6 0,8 59,4 18,0
1949 7 14,1 26,8 5,4 123,8 45,5
1949 8 13,5 25,7 5,2 117,4 29,3
1949 9 11,2 21,5 2,5 101,8 31,7
1949 10 6,8 18,4 -4,3 10,8 4,7
1949 11 2,1 10,1 -6,2 100,9 21,5
1949 12 -1,5 9,0 -9,2 75,4 20,4
1950 1 -7,5 4,9 -17,0 34,4 13,1
1950 2 -2,5 10,2 -15,3 27,0 5,0
1950 3 0,9 12,9 -7,8 14,9 4,4
1950 4 5,5 23,4 -4,6 83,4 16,8
1950 5 12,1 23,8 -0,2 36,4 15,6
1950 6 13,8 27,3 1,3 123,3 34,8
1950 7 15,9 28,6 5,6 143,8 44,0
1950 8 14,8 28,4 5,1 53,8 10,7
1950 9 10,5 22,7 -1,6 57,4 17,6
1950 10 4,3 15,7 -5,8 62,6 14,0
1950 11 0,7 9,6 -8,3 109,2 26,6
1950 12 -1,0 6,3 -9,3 107,9 17,7

Vysvetlivky k tab. 1:
Symbol „“ označuje nedostupný údaj (nenachádza sa v príslušnej ročenke; napr. kvôli výpadku meraní).Literatúra:

[1] Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc Státního ústavu meteorologického / republiky československé.:writing: Dalibor VÝBERČI