Mesačné hodnoty vybraných charakteristík v meteorologických ročenkách: Poprad 1946 – 1950 Meteorologická stanica Poprad (známa aj pod názvom Poprad-Tatry, eventuálne aj Poprad-letisko) bola v roku 1944 umiestnená do leteckých kasární a v roku 1946 presťahovaná na letisko Poprad-Tatry. V meteorologických ročenkách sa objavuje od roku 1946.
Do začiatku 40. rokov 20. storočia existovali a pozorovali na území mesta Poprad aj ďalšie meteorologické stanice (pod názvami Veľká a Poprad (múzeum); vo výraznejšie odlišnej polohe), ktoré však nestotožňujem s predmetnou stanicou tohto príspevku, a preto údaje z týchto starších staníc nie sú obsahom tohto príspevku. V publikovaných klimatologických prácach však niektorými autormi boli údaje zo starších popradských staníc spred roku 1946 s predmetnou stanicou tohto príspevku spájané.

Nižšie prezentovaná tab. 1 zachytáva mesačné hodnoty vybraných charakteristík teploty vzduchu a atmosférických zrážok pre meteorologickú stanicu Poprad v období rokov 1946 – 1950, ktoré boli uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu.
Upozorňujem, že tabuľka nemusí predstavovať úplnú evidenciu z meraní na danej stanici v uvedenom období; obsahuje len hodnoty, obsiahnuté v príslušných ročenkových publikáciách. Hodnoty sú uvádzané s presnosťou (zaokrúhlením) tak ako je uvedené v príslušných ročenkách s výnimkou v prípade priemernej mesačnej teploty vzduchu, pri ktorej boli hodnoty s presnosťou na dve desatinné miesta (takto udávané v niektorých ročenkách) zaokrúhlené na jedno desatinné miesto podľa aktuálne zaužívanej štandardizovanej metodiky klimatologického zaokrúhľovania.
Taktiež upozorňujem, že v ročenkách, hoci ide o oficiálne publikácie, sa môžu vyskytovať chyby a niektoré hodnoty sa preto môžu javiť ako sporné. Hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu môžu byť v ročenkách odlišné od oficiálnych hodnôt vzhľadom k možnosti použitia rozličných metodík pri spracovaní.

Tabuľka je filtrovateľná (výber z rozbaľovacieho zoznamu) a zoraditeľná (po kliknutí do hlavičky s príslušným symbolom) podľa jednotlivých kritérií v hlavičke tabuľky. Predvolené zoradenie tabuľky je chronologicky od najdávnejšieho mesiaca.

Novšie údaje z meteorologickej stanice Poprad od roku 1951 do súčasnosti možno nájsť napr. v operatívnej forme v klimatologickom spravodajstve na webstránke SHMÚ, alebo v oficiálnej seriálovej mesačnej publikácii SHMÚ Bulletin Meteorológia a Klimatológia.


▼ Tab. 1: Mesačné hodnoty vybraných charakteristík teploty vzduchu a atmosférických zrážok pre meteorologickú stanicu Poprad v období 1946 – 1950, uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu.

rok ↕ mesiac ↕ priemerná mesačná
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačné maximum
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačné minimum
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačný úhrn atm. zrážok [mm] ↕ najvyšší denný úhrn atm. zrážok v rámci mesiaca [mm] ↕
1946 1 -7,5 10,6 -20,2 4 0,9
1946 2 -1,8 7,6 -24,0 40 12,2
1946 3 1,7 15,0 -10,5 25 6,0
1946 4 8,4 23,6 -7,0 9 4,0
1946 5 13,0 24,2 -5,2 57 14,4
1946 6 15,3 27,9 -1,0 158 37,9
1946 7 16,9 29,6 4,4 59 21,3
1946 8 16,9 31,4 4,0 72 26,4
1946 9 12,4 26,8 -2,0 7 6,0
1946 10 2,0 12,9 -13,2 29 10,0
1946 11 2,0 10,8 -9,6 63 15,7
1946 12 -4,9 5,4 -20,0 25 15,0
1947 1 -11,6 5,0 -29,0 21,8 6,1
1947 2 -6,5 5,6 -29,6 29,5 6,7
1947 3 1,6 14,7 -16,5 46,0 10,1
1947 4 7,3 21,3 -6,0 25,4 7,5
1947 5 12,0 24,6 -5,8 33,4 15,8
1947 6 15,5 28,5 3,0 50,1 20,5
1947 7 17,1 29,5 3,7 50,8 9,2
1947 8 14,2 30,0 0,1 32,1 5,5
1947 9 14,1 29,5 -0,6 22,6 14,1
1947 10 3,0 21,4 -14,4? 9,4 4,4
1947 11 2,0 12,1 -11,1 53,8 10,7
1947 12 -2,6 9,6 -22,9 49,4 15,3
1948 1 -0,4 7,7 -17,0 75,2 18,7
1948 2 -4,9 8,6 -23,0 28,0 8,2
1948 3 1,4 13,6 -12,6 10,9 2,6
1948 4 7,7 20,0 -4,3 72,3 23,1
1948 5 11,3 24,0 -1,8 70,0 10,7
1948 6 13,4 24,5 2,8 134,2 30,3
1948 7 14,0 28,0 1,9 187,2 49,6
1948 8 14,9 29,4 0,5 26,8 6,5
1948 9 11,8 26,8 -6,6 28,8 15,1
1948 10 6,9 19,8 -9,0 41,3 8,4
1948 11 0,2 13,4 -15,4 15,1 4,8
1948 12 -4,8 7,6 -22,2 13,5 4,7
1949 1 -2,3 9,4 -17,4 18,8 5,4
1949 2 -2,6 8,9 -21,3 7,7 1,6
1949 3 -1,8 17,5 -15,1 7,1 2,1
1949 4 7,6 22,6 -4,3 15,6 3,5
1949 5 12,0 24,4 -3,6 120,9 26,8
1949 6 12,2 26,9 -0,1 75,3 22,8
1949 7 14,9 28,4 4,9 111,6 21,4
1949 8 14,4 28,9 4,0 127,7 33,4
1949 9 11,7 23,0 1,0 80,0 22,9
1949 10 7,7 18,3 -6,9 19,2 13,7
1949 11 3,4 11,9 -4,7 48,0 14,8
1949 12 0,0 9,1 -10,7 28,2 5,6
1950 1 -8,0 4,5 -22,1 33,8 4,3
1950 2 -1,3 11,1 -23,8 13,2 3,9
1950 3 1,6 13,8 -7,6 7,8 4,6
1950 4 6,9 25,4 -4,3 46,7 12,4
1950 5 13,1 26,7 -3,4 17,8 6,3
1950 6 15,1 30,0 -0,7 45,5 11,3
1950 7 17,5 32,2 4,2 46,2 10,2
1950 8 15,7 30,6 4,4 85,5 17,3
1950 9 11,7 26,0 0,2 43,7 18,0
1950 10 4,9 17,9 -6,9 49,3 9,0
1950 11 2,6 13,6 -8,0 55,3 14,4
1950 12 -0,3 9,8 -13,5 85,0 14,7

Vysvetlivky k tab. 1:
Hodnota označená symbolom „?“ je priamo v ročenke označená ako prípustne pochybná.Literatúra:

[1] Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc Státního ústavu meteorologického / republiky československé.:writing: Dalibor VÝBERČI