Mesačné hodnoty vybraných charakteristík v meteorologických ročenkách: Sliač (letisko) 1939 – 1950  Meteorologická stanica Sliač (podrobnejšie: Sliač-letisko) sa v meteorologických ročenkách objavuje od roku 1939, pričom ju v nich možno nájsť aj pod rôznymi staršími názvami: Zvolen-Tri Duby, Tri Duby, Zvolen, Hájniky, či Sliač-Hájniky.
Stanicu v tomto príspevku nestotožňujeme s rôznymi inými paralelne pozorujúcimi stanicami, ktoré sa v ročenkách vyskytujú pod názvami Sliač(-kúpele), Zvolen, Zvolen-mesto, alebo Zvolen-výsk. ústavy (údaje z týchto staníc preto nie sú obsahom tohto príspevku). V publikovaných klimatologických prácach však niektorými autormi boli s predmetnou stanicou tohto príspevku spájané údaje (spred roku 1951) z dlhšie merajúcej stanice ležiacej v meste Zvolen, čo sa nezdá byť úplne vhodné.

Nižšie prezentovaná tab. 1 zachytáva mesačné hodnoty vybraných charakteristík teploty vzduchu a atmosférických zrážok pre meteorologickú stanicu Sliač (letisko) v období rokov 1939 – 1950, ktoré boli uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu.
Upozorňujem, že tabuľka nemusí predstavovať úplnú evidenciu z meraní na danej stanici v uvedenom období; obsahuje len hodnoty, obsiahnuté v príslušných ročenkových publikáciách. Hodnoty sú uvádzané s presnosťou (zaokrúhlením) tak ako je uvedené v príslušných ročenkách s výnimkou v prípade priemernej mesačnej teploty vzduchu, pri ktorej boli hodnoty s presnosťou na dve desatinné miesta (takto udávané v niektorých ročenkách) zaokrúhlené na jedno desatinné miesto podľa aktuálne zaužívanej štandardizovanej metodiky klimatologického zaokrúhľovania.
Taktiež upozorňujem, že v ročenkách, hoci ide o oficiálne publikácie, sa môžu vyskytovať chyby a niektoré hodnoty sa preto môžu javiť ako sporné. Hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu môžu byť v ročenkách odlišné od oficiálnych hodnôt vzhľadom k možnosti použitia rozličných metodík pri spracovaní.

Tabuľka je filtrovateľná (výber z rozbaľovacieho zoznamu) a zoraditeľná (po kliknutí do hlavičky s príslušným symbolom) podľa jednotlivých kritérií v hlavičke tabuľky. Predvolené zoradenie tabuľky je chronologicky od najdávnejšieho mesiaca.

Novšie údaje z meteorologickej stanice Sliač (letisko) od roku 1951 do súčasnosti možno nájsť napr. v operatívnej forme v klimatologickom spravodajstve na webstránke SHMÚ, alebo v oficiálnej seriálovej mesačnej publikácii SHMÚ Bulletin Meteorológia a Klimatológia.


▼ Tab. 1: Mesačné hodnoty vybraných charakteristík teploty vzduchu a atmosférických zrážok pre meteorologickú stanicu Sliač (letisko) v období 1939 – 1950, uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu.

rok ↕ mesiac ↕ priemerná mesačná
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačné maximum
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačné minimum
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačný úhrn atm. zrážok [mm] ↕ najvyšší denný úhrn atm. zrážok v rámci mesiaca [mm] ↕
1939 1 -2,0 4,9 -22,5 35,5 14,6
1939 2 0,8 10,5 -9,2 35,7 23,0
1939 3 0,6 12,9 -9,8 83,6 26,1
1939 4 10,5 24,0 -3,8 16,7 9,2
1939 5 13,0 23,8 3,3 157,0 21,7
1939 6 17,7 27,7 4,2 108,7 31,9
1939 7 19,1 33,4 4,4 33,7 11,6
1939 8 18,6 32,8 7,9 60,0 34,3
1939 9 12,7 26,7 -4,0 70,8 28,7
1939 10 7,8 20,0 -1,8 111,3 31,2
1939 11 3,6 12,0 -5,2 75,4 23,4
1939 12 -1,7 10,2 -19,0 22,5 10,9
1940 1 -12,7 -1,0 -30,0 40,2 8,4
1940 2 -8,7 5,2 -32,6 49,0 10,8
1940 3 -1,3 9,0 -21,0 21,3 7,6
1940 4 8,4 24,4 -4,0 17,1 5,3
1940 5 12,0 25,6 -2,7 105,7 43,7
1940 6 16,6 28,8 3,5 136,6 25,5
1940 7 17,6 29,2 3,2 124,6 33,3
1940 8 15,0 27,1 5,0 119,9 29,1
1940 9 13,2 25,0 1,5 33,0 22,0
1940 10 8,1 23,2 -5,2 67,2 19,3
1940 11 4,9 14,0 -6,4 75,8 13,4
1940 12 -8,2 3,6 -26,2 32,5 10,8
1941 1 -4,9 5,6 -20,4 59,7 11,0
1941 2 -0,3 7,3 -13,0 68,0 19,5
1941 3 3,0 16,4 -7,4 102,8 16,3
1941 4 7,1 21,4 -6,2 59,8 13,0
1941 5 10,7 23,7 -3,8 82,1 14,6
1941 6 15,9 28,0 3,8 89,5 28,5
1941 7 17,8 27,6 6,4 99,7 17,8
1941 8 15,9 28,8 4,0 123,7 39,2
1941 9 11,3 25,0 -1,0 21,4 11,8
1941 10 6,8 21,9 -4,8 92,6 25,8
1941 11 0,6 9,8 -11,8 55,8 20,5
1941 12 -1,8 11,4 -27,5 46,2 17,1
1942 1 -11,6 1,4 -29,9 30,3 6,6
1942 2 -4,9 8,0 -23,7 17,3 4,8
1942 3 0,5 16,2 -14,0 24,1 8,6
1942 4 7,0 19,4 -4,2 45,5 10,4
1942 5 12,8 27,8 -0,4 68,7 15,6
1942 6 16,1 27,3 3,8 88,8 16,2
1942 7 17,0 29,2 5,4 61,5 26,3
1942 8 17,8 30,6 3,5 60,7 37,0
1942 9 16,1 31,4 2,9 39,8 16,3
1942 10 8,8 26,5 -5,2 34,6 11,1
1942 11 1,4 15,9 -16,6 30,9 10,3
1942 12 -0,5 10,2 -13,8 35,5 12,3
1943 1 -8,3 5,8 -27,9 18,2 9,2
1943 2 -0,4 10,5 -15,8 20,6 11,2
1943 3 4,5 15,1 -8,1 16,2 7,8
1943 4 8,6 24,8 -4,2 32,9 16,0
1943 5 11,8 25,9 -3,0 44,6 18,4
1943 6 15,2 27,6 2,5 143,7 33,8
1943 7 16,9 29,6 4,3 65,6 26,6
1943 8 19,0 35,0 4,5 18,9 5,1
1943 9 15,6 29,6 1,3 51,2 18,0
1943 10 9,7 24,0 -8,6 4,0 2,0
1943 11 1,6 14,4 -8,6 85,2 18,4
1943 12 -1,1 4,6 -10,7 32,0 7,1
1944 1 -0,2 9,4 -12,3 50,0 8,3
1944 2 -2,1 11,7 -15,1 34,9 10,5
1944 3 0,2 12,6 -9,2 50,0 16,8
1944 4 8,4 23,0 -7,3 6,0 2,4
1944 5 11,8 29,2 -6,6 99,5 27,5
1944 6 15,2 27,0 2,7 138,3 17,7
1944 7 17,2 28,1 5,2 122,0 61,6
1944 8
1944 9
1944 10
1944 11
1944 12
1945 1
1945 2
1945 3
1945 4
1945 5
1945 6
1945 7
1945 8
1945 9
1945 10
1945 11
1945 12
1946 1 -5,2 7,4 -16,1 19 9,5
1946 2 -0,6 7,6 -22,1 101 47,5
1946 3 3,8 18,9 -6,2 44 12,3
1946 4 9,9 26,4 -6,3 12 5,0
1946 5 15,5 27,2 -2,6 60 8,7
1946 6 17,6 30,8 2,5 119 28,2
1946 7 20,3 34,0 5,9 25 8,6
1946 8 19,0 35,2 4,4 49 15,0
1946 9 14,1 30,0 -0,5 8 3,3
1946 10 4,8 19,0 -12,9 37 14,5
1946 11 4,1 14,0 -8,4 97 15,2
1946 12 -2,2 8,6 -19,6 29 11,4
1947 1 -9,4 3,9 -29,2 22,3 9,4
1947 2 -2,9 5,1 -29,9 95,3 21,2
1947 3 1,8 16,9 -20,8 39,0 16,8
1947 4 10,0 24,8 -4,0 33,3 12,0
1947 5 15,2 27,0 0,6 19,9 8,9
1947 6 17,9 32,6 0,5 46,6 12,5
1947 7 19,8 33,0 4,9 42,1 11,9
1947 8 18,4 35,0 3,4 2,9 1,2
1947 9 16,9 33,2 3,0 16,2 14,8
1947 10 5,9 24,8 -9,5 22,6 11,7
1947 11 4,2 15,6 -7,0 120,7 24,5
1947 12 -0,1 11,0 -18,0 97,4 39,0
1948 1 1,5 11,1 -10,3 129,6 30,4
1948 2 -2,2 10,5 -24,1 53,0 15,0
1948 3 2,9 16,4 -19,4 20,7 16,8
1948 4 10,9 23,2 -0,5 69,6 23,0
1948 5 14,0 27,0 -0,9 77,1 23,3
1948 6 16,2 28,3 3,5 74,7 31,4
1948 7 16,9 31,1 4,6 97,5 21,2
1948 8 17,2 33,2 3,4 36,5 10,9
1948 9 14,2 29,3 -4,6 9,6 4,0
1948 10 8,9 22,6 -3,6 71,1 21,2
1948 11 2,4 14,6 -8,0 39,8 13,1
1948 12 -5,6 9,6 -22,3 33,9 12,0
1949 1 -1,0 9,6 -11,3 36,6 11,6
1949 2 -0,8 12,2 -17,8 12,4 10,0
1949 3 0,8 21,6 -14,1 49,0 16,1
1949 4 9,7 24,9 -2,7 23,7 5,2
1949 5 14,8 27,8 2,8 105,7 16,0
1949 6 15,0 30,2 0,8 43,2 18,0
1949 7 17,8 31,2 6,4 112,5 31,6
1949 8 16,6 31,7 2,3 69,1 20,1
1949 9 14,4 27,5 2,4 105,3 39,4
1949 10 9,3 21,2 -4,6 22,5 5,5
1949 11 6,0 13,0 -3,6 98,5 16,8
1949 12 0,9 9,8 -7,7 69,8 14,0
1950 1 -6,1 7,3 -23,7 30,5 6,4
1950 2 -1,7 10,7 -25,6 34,0 5,6
1950 3 5,1 17,8 -7,5 6,5 2,8
1950 4 8,8 26,7 -4,5 86,3 16,0
1950 5 15,1 29,1 -0,7 26,9 14,4
1950 6 17,8 33,3 1,6 50,1 29,7
1950 7 20,7 35,8 4,8 39,8 11,4
1950 8 19,0 35,6 5,6 29,1 10,2
1950 9 13,8 28,8 1,4 74,1 21,6
1950 10 7,2 19,3 -5,6 100,1 26,2
1950 11 4,2 14,2 -3,7 101,9 34,2
1950 12 2,0 8,9 -4,3 80,8 13,9

Vysvetlivky k tab. 1:
Symbol „“ označuje nedostupný údaj (nenachádza sa v príslušnej ročenke; napr. kvôli výpadku meraní).Literatúra:

[1] Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc Státního ústavu meteorologického / republiky československé.:writing: Dalibor VÝBERČI