Mesačné hodnoty vybraných charakteristík v meteorologických ročenkách: Kamenica nad Cirochou 1939 – 1950 Meteorologická stanica Kamenica nad Cirochou bola zriadená v roku 1938 a v meteorologických ročenkách sa objavuje od roku 1939, prvé uvedené údaje sú za máj 1939.
(Predtým v rokoch 1933 – 1938 bola v prevádzke meteorologická stanica v neďalekom Humennom, údaje z ktorej však nie sú obsahom tohto príspevku.)

Nižšie prezentovaná tab. 1 zachytáva mesačné hodnoty vybraných charakteristík teploty vzduchu a atmosférických zrážok pre meteorologickú stanicu Kamenica nad Cirochou v období rokov 1939 – 1950, ktoré boli uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu.
Upozorňujem, že tabuľka nemusí predstavovať úplnú evidenciu z meraní na danej stanici v uvedenom období; obsahuje len hodnoty, obsiahnuté v príslušných ročenkových publikáciách. Hodnoty sú uvádzané s presnosťou (zaokrúhlením) tak ako je uvedené v príslušných ročenkách s výnimkou v prípade priemernej mesačnej teploty vzduchu, pri ktorej boli hodnoty s presnosťou na dve desatinné miesta (takto udávané v niektorých ročenkách) zaokrúhlené na jedno desatinné miesto podľa aktuálne zaužívanej štandardizovanej metodiky klimatologického zaokrúhľovania.
Taktiež upozorňujem, že v ročenkách, hoci ide o oficiálne publikácie, sa môžu vyskytovať chyby a niektoré hodnoty sa preto môžu javiť ako sporné. Hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu môžu byť v ročenkách odlišné od oficiálnych hodnôt vzhľadom k možnosti použitia rozličných metodík pri spracovaní.

Tabuľka je filtrovateľná (výber z rozbaľovacieho zoznamu) a zoraditeľná (po kliknutí do hlavičky s príslušným symbolom) podľa jednotlivých kritérií v hlavičke tabuľky. Predvolené zoradenie tabuľky je chronologicky od najdávnejšieho mesiaca.

Novšie údaje z meteorologickej stanice Kamenica nad Cirochou od roku 1951 do súčasnosti možno nájsť napr. v operatívnej forme v klimatologickom spravodajstve na webstránke SHMÚ, alebo v oficiálnej seriálovej mesačnej publikácii SHMÚ Bulletin Meteorológia a Klimatológia.


▼ Tab. 1: Mesačné hodnoty vybraných charakteristík teploty vzduchu a atmosférických zrážok pre meteorologickú stanicu Kamenica nad Cirochou v období 1939 – 1950, uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu.

rok ↕ mesiac ↕ priemerná mesačná
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačné maximum
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačné minimum
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačný úhrn atm. zrážok [mm] ↕ najvyšší denný úhrn atm. zrážok v rámci mesiaca [mm] ↕
1939 1
1939 2
1939 3
1939 4
1939 5 14,0 25,2 5,5 160,6 25,0
1939 6 18,2 29,0 3,3 38,4 19,1
1939 7 20,3 33,8 7,4 67,3 46,0
1939 8 19,6 32,4 9,0 64,7 24,1
1939 9 13,8 28,3 -2,0 28,5 7,8
1939 10 8,6 20,9 -2,9 115,5 42,0
1939 11 4,1 13,4 -5,8 47,1 11,2
1939 12 -2,2 12,4 -22,8 35,8 13,4
1940 1 -11,2 3,0 -28,0 56,5 28,0
1940 2 -8,2 5,5 -28,9 61,6 20,7
1940 3 -0,9 11,7 -18,5 49,2 7,5
1940 4 9,0 25,1 -5,8 29,6 14,6
1940 5 12,9 25,4 -1,1 105,3 19,9
1940 6 16,6 28,7 3,0 192,1 42,7
1940 7 18,0 28,7 8,0 199,4 57,2
1940 8 15,6 28,0 5,7 139,9 57,6
1940 9 14,2 24,8 3,6 87,4 14,0
1940 10 8,4 23,0 -3,0 50,3 10,8
1940 11 6,6 15,0 -4,8 39,5 6,7
1940 12 -6,2 2,6 -21,3 31,2 7,8
1941 1 -5,1 8,2 -23,1 53,2 11,8
1941 2 1,3 10,0 -7,1 43,4 12,1
1941 3 3,2 18,0 -8,6 47,4 8,1
1941 4 7,9 24,0 -4,5 94,8 20,8
1941 5 11,6 23,5 -2,2 118,2 24,7
1941 6 16,1 29,8 5,0 59,5 14,7
1941 7 17,9 28,3 7,4 154,8 26,4
1941 8 17,1 28,7 6,9 140,8 31,0
1941 9 10,8 21,4 -0,7 101,3 27,8
1941 10 6,6 20,9 -3,1 98,3 24,3
1941 11 0,1 10,8 -12,2 24,9 16,6
1941 12 -2,2 5,7 -23,2 51,3 15,0
1942 1 -10,9 2,0 -22,9 28,2 11,8
1942 2 -4,1 10,0 -17,5 14,1 4,4
1942 3 -0,2 13,2 -15,6 9,5 4,8
1942 4 6,9 21,4 -1,0 48,5 6,9
1942 5 13,9 28,0 -0,2 50,7 11,6
1942 6 16,7 25,8 5,0 81,1 15,6
1942 7 18,5 30,6 5,8 89,4 18,9
1942 8 18,6 30,8 6,1 41,3 11,0
1942 9 17,4 30,6 3,1 20,8 11,9
1942 10 9,7 27,2 -0,6 53,7 18,2
1942 11 1,6 19,0 -8,8 52,1 13,6
1942 12 1,4 11,1 -11,2 23,5 5,4
1943 1 -6,6 2,2 -23,3 15,6 2,6
1943 2 0,7 10,4 -11,0 48,2 17,7
1943 3 3,8 17,4 -8,4 12,7 4,9
1943 4 9,8 24,6 -4,9 45,6 15,6
1943 5 11,9 27,0 -1,0 41,7 13,2
1943 6 15,3 27,4 3,7 97,6 19,4
1943 7 17,4 30,0 6,8 95,3 24,0
1943 8 19,9 34,8 6,0 80,7 41,5
1943 9 15,3 26,8 3,0 62,1 19,8
1943 10 9,2 24,2 -5,2 2,4 1,1
1943 11 3,5 14,6 -6,2 132,0 33,6
1943 12 -1,3 5,2 -14,3 47,5 13,5
1944 1 -1,3 6,2 -14,0 36,7 7,7
1944 2 -2,2 9,5 -21,0 47,1 14,0
1944 3 0,9 11,2 -9,3 52,7 11,9
1944 4 8,6 23,3 -5,6 30,8 7,6
1944 5 12,3 27,0 -4,0 65,9 14,2
1944 6 16,7 27,3 2,8 120,4 39,4
1944 7 18,5 30,3 7,3 80,2 25,1
1944 8
1944 9
1944 10
1944 11
1944 12
1945 1
1945 2
1945 3
1945 4
1945 5
1945 6
1945 7
1945 8
1945 9
1945 10
1945 11
1945 12
1946 1
1946 2
1946 3
1946 4
1946 5
1946 6
1946 7
1946 8 20,8 37,2 7,0 67 17,9
1946 9 15,8 32,3 0,3 5 1,7
1946 10 4,6 16,2 -8,8 38 8,5
1946 11 5,5 19,6 -6,0 51 14,8
1946 12 -2,3 10,4 -17,0 19 5,3
1947 1 -9,5 2,5 -25,5 19,1 4,4
1947 2 -4,2 7,5 -26,3 34,4 7,8
1947 3 4,6 23,0 -13,5 32,8 8,6
1947 4 10,7 24,5 -3,8 57,7 15,3
1947 5 15,8 28,4 2,9 6,5 2,7
1947 6 18,6 33,4 5,7 119,3 27,0
1947 7 20,2 34,0 7,0 74,4 20,4
1947 8 17,6 31,8 5,9 43,8 8,8
1947 9 16,0 31,5 3,5 19,4 11,2
1947 10 5,2 23,3 -9,0 15,2 9,6
1947 11 4,2 16,7 -6,0 69,0 10,1
1947 12 1,2 15,4 -10,0 47,2 12,3
1948 1 2,5 11,0 -12,5 80,5 19,8
1948 2 -1,0 9,0 -15,2 29,5 7,8
1948 3 3,4 16,8 -6,5 23,3 4,5
1948 4 11,6 23,4 -0,7 38,3 9,7
1948 5 15,3 27,0 3,4 55,7 13,1
1948 6 16,7 29,4 5,6 196,2 49,0
1948 7 17,8 30,8 7,2 122,1 38,1
1948 8 18,4 32,8 3,2 71,3 18,5
1948 9 14,4 28,7 -1,0 56,3 19,5
1948 10 9,3 19,1 -4,7 55,1 14,5
1948 11 1,4 14,1 -19,9 40,5 4,8
1948 12 -5,5 4,7 -21,3 9,1 2,6
1949 1 -0,9 10,7 -12,8 28,2 8,1
1949 2 -2,2 10,5 -19,9 8,1 2,3
1949 3 1,3 21,0 -17,6 16,1 4,7
1949 4 9,7 26,6 -5,6 72,2 22,1
1949 5 15,5 27,9 -0,5 65,5 12,8
1949 6 15,1 30,0 3,3 79,5 45,0
1949 7 17,7 29,6 8,0 163,1 37,0
1949 8 17,6 30,6 5,9 162,5 47,5
1949 9 14,4 25,4 2,6 32,9 15,9
1949 10 9,5 21,4 -3,7 13,5 11,3
1949 11 7,4 16,4 -1,7 97,8 38,4
1949 12 2,3 11,6 -6,3 54,8 15,4
1950 1 -9,4 2,4 -28,6 33,4 6,4
1950 2 -0,2 12,4 -27,4 20,2 7,6
1950 3 4,3 16,8 -4,0 0,7 0,4
1950 4 10,9 28,8 -3,2 100,5 13,9
1950 5 16,1 29,7 -0,3 22,2 6,7
1950 6 18,0 31,4 1,2 35,3 11,9
1950 7 20,6 33,2 7,1 33,2 7,6
1950 8 18,6 33,2 8,6 100,7 41,3
1950 9 14,6 30,0 2,3 77,4 22,4
1950 10 7,4 22,7 -3,0 88,8 23,3
1950 11 5,8 13,4 -3,6 80,0 14,1
1950 12 3,0 12,4 -9,1 119,1 21,0

Vysvetlivky k tab. 1:
Symbol „“ označuje nedostupný údaj (nenachádza sa v príslušnej ročenke; napr. kvôli výpadku meraní).Literatúra:

[1] Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc Státního ústavu meteorologického / republiky československé.:writing: Dalibor VÝBERČI