Mesačné hodnoty vybraných charakteristík v meteorologických ročenkách: Oravská Lesná 1943 – 1950 Z meteorologickej stanice Oravská Lesná (staršie názvy: Erdútka, Erdótka) sú údaje v ročenkách dostupné od roku 1943.

Nižšie prezentovaná tab. 1 zachytáva mesačné hodnoty vybraných charakteristík teploty vzduchu a atmosférických zrážok pre túto meteorologickú stanicu v období 1943 – 1950, ktoré boli uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu.
Upozorňujem, že tabuľka nemusí predstavovať úplnú evidenciu z meraní na danej stanici v uvedenom období; obsahuje len hodnoty, obsiahnuté v príslušných ročenkových publikáciách. Hodnoty sú uvádzané s presnosťou (zaokrúhlením) tak ako je uvedené v príslušných ročenkách s výnimkou v prípade priemernej mesačnej teploty vzduchu, pri ktorej boli hodnoty s presnosťou na dve desatinné miesta (takto udávané v niektorých ročenkách) zaokrúhlené na jedno desatinné miesto podľa aktuálne zaužívanej štandardizovanej metodiky klimatologického zaokrúhľovania.
Taktiež upozorňujem, že v ročenkách, hoci ide o oficiálne publikácie, sa môžu vyskytovať chyby a niektoré hodnoty sa preto môžu javiť ako sporné. Hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu môžu byť v ročenkách odlišné od oficiálnych hodnôt vzhľadom k možnosti použitia rozličných metodík pri spracovaní.

Tabuľka je filtrovateľná (výber z rozbaľovacieho zoznamu) a zoraditeľná (po kliknutí do hlavičky s príslušným symbolom) podľa jednotlivých kritérií v hlavičke tabuľky. Predvolené zoradenie tabuľky je chronologicky od najdávnejšieho mesiaca.

Novšie údaje z meteorologickej stanice Oravská Lesná od roku 1951 do súčasnosti možno nájsť napr. v operatívnej forme v klimatologickom spravodajstve na webstránke SHMÚ, alebo v oficiálnej seriálovej mesačnej publikácii SHMÚ Bulletin Meteorológia a Klimatológia.


▼ Tab. 1: Mesačné hodnoty vybraných charakteristík teploty vzduchu a atmosférických zrážok pre meteorologickú stanicu Oravská Lesná v období 1943 – 1950, uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu.

rok ↕ mesiac ↕ priemerná mesačná
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačné maximum
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačné minimum
tepl. vzd. [°C] ↕
mesačný úhrn atm. zrážok [mm] ↕ najvyšší denný úhrn atm. zrážok v rámci mesiaca [mm] ↕
1943 1 -7,0 2,0 -36,0 36,7 10,1
1943 2 -2,6 10,0 -28,5 65,9 26,5
1943 3 -0,8 11,0 -18,0 63,9 32,5
1943 4 4,8 20,2 -10,0 119,4 24,6
1943 5 7,5 24,0 -5,0 69,5 23,8
1943 6 11,0 22,1 -2,4 95,3 12,3
1943 7 13,6 24,6 3,1 182,5 43,4
1943 8 15,2 30,3 0,2 81,6 37,9
1943 9 11,4 26,2 0,1 69,8 23,5
1943 10 6,3 20,2 -8,2 2,7 1,1
1943 11 -1,0 14,8 -12,6 110,3? 18,3
1943 12 -4,2 3,0 -18,9 69,8 14,8
1944 1 -2,8 3,9 -28,1 212,8 45,8
1944 2 -5,9 6,2 -25,9 64,8 16,3
1944 3 -4,1 3,0 -21,6 148,6 16,4
1944 4 2,4 17,2 -24,6?? 39,2 6,6
1944 5 8,2 24,1 -6,4 111,3 24,5
1944 6 11,8 22,1 -0,7 148,1 44,2
1944 7 13,9 25,5 2,0 206,1 38,2
1944 8 15,4 26,2 2,4 125,6 52,7
1944 9 9,5 24,2 -1,6 57,6 20,7
1944 10 7,8 20,1 -0,5 98,4 23,7
1944 11 0,7 10,9 -13,1 82,6 21,4
1944 12 -3,5 7,0 -16,5 49,8 16,1
1945 1
1945 2
1945 3
1945 4
1945 5
1945 6
1945 7
1945 8
1945 9
1945 10
1945 11
1945 12
1946 1
1946 2
1946 3
1946 4
1946 5
1946 6
1946 7 15,7 29,4 5,6 66 16,4
1946 8 14,7 29,0 1,0 69 15,9
1946 9 10,5 24,6 -3,0 28 11,6
1946 10 1,3 12,8 -13,5 68 16,8
1946 11 1,5 12,0 -9,0 83 16,3
1946 12 -6,2 3,5 -22,4 16 6,8
1947 1 -10,6 4,0 -33,5 65,4 18,5
1947 2 -8,6 4,0 -31,0 50,1 7,6
1947 3 -0,3 14,2 -21,5 50,8 7,5
1947 4 5,6 20,3 -7,1 91,8 15,0
1947 5 10,9 25,0 -1,0 27,8 7,4
1947 6 13,9 26,8 -1,4 140,6 17,4
1947 7 15,1 27,1 2,0 187,5 30,2
1947 8
1947 9
1947 10 1,8 19,2 -11,8 44,3 26,5
1947 11 1,2 10,2 -15,0 223,2 49,3
1947 12 -2,9 9,2 -29,2 127,7 32,8
1948 1 -0,9 6,8 -21,7 142,4 36,4
1948 2 -5,9 7,0 -30,8 89,4 11,4
1948 3 -0,8 16,5 -20,0 90,0 33,4
1948 4 6,2 19,3 -4,8 88,7 27,9
1948 5 10,4 22,3 -2,3 111,6 18,7
1948 6 11,9 23,4 -0,8 152,2 47,3
1948 7 12,7 27,0 1,7 131,1 22,4
1948 8 13,2 28,5 -1,7 96,1 41,8
1948 9 10,8 24,8 -5,2 60,0 23,8
1948 10 5,6 16,2 -7,1 105,6 19,2
1948 11 0,5 17,1 -13,0 69,0 13,0
1948 12 -5,0 7,0 -24,0 28,9 10,2
1949 1 -3,5 8,1 -21,9 101,8 22,0
1949 2 -4,4 9,1 -33,0 94,3 19,0
1949 3 -4,7 12,8 -27,4 127,1 36,5
1949 4 5,8 21,8 -5,9 101,5 32,3
1949 5 11,0 24,8 -0,5 116,4 23,4
1949 6 10,6 26,0 -2,3 160,0 41,9
1949 7 13,4 25,2 3,8 193,1 41,0
1949 8 13,2 26,4 1,0 148,6 36,2
1949 9 10,3 22,8 -1,4 28,0 8,5
1949 10 6,6 19,1 -6,1 13,8 2,7
1949 11 2,6 11,9 -6,2 81,4 14,1
1949 12 -1,1 6,9 -14,0 71,4 15,0
1950 1 -9,4 4,5 -31,3 84,3 11,9
1950 2 -2,5 8,0 -29,7 62,5 13,7
1950 3 0,2 12,1 -13,8 36,6 14,0
1950 4
1950 5 11,2 26,5 -5,5 36,8 8,5
1950 6 13,7 28,1 -2,5 97,1 33,2
1950 7 15,5 28,9 0,7 101,0 22,9
1950 8 13,9 29,9 1,5 116,7 51,6
1950 9 10,1 24,8 -0,3 176,5 54,0
1950 10 3,4 17,0 -9,9 97,4 27,2
1950 11 2,0 11,6 -11,5 107,2 24,0
1950 12 -1,0 7,3 -19,6 71,7 12,0

Vysvetlivky k tab. 1:
Symbol „“ označuje nedostupný údaj (nenachádza sa v príslušnej ročenke; napr. kvôli výpadku meraní); hodnota označená symbolom „?“ je priamo v ročenke označená ako prípustne pochybná; hodnota označená symbolom „??“ nie je v ročenke špeciálne označená, avšak v rôznych iných základných klimatologických prácach nebola pri hodnoteniach konzistentne zmieňovaná, čo evokuje jej chybovosť a nespoľahlivosť.Literatúra:

[1] Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc Státního ústavu meteorologického / republiky československé.:writing: Dalibor VÝBERČI