Mesačné maximá teploty vzduchu 35 °C a vyššie na Slovensku v rokoch 1919 – 1960 v meteorologických ročenkách V nižšie prezentovanej tab. 1 sú zobrazené mesačné maximá teploty vzduchu s hodnotou 35 °C a viac, zaregistrované na meteorologických staniciach na území dnešného Slovenska v období rokov 1919 – 1960, ktoré boli publikované v príslušných ročenkách poveternostných (meteorologických) pozorovaní (oficiálne publikácie). Upozorňujem, že tabuľka nepredstavuje vyčerpávajúci zoznam príslušných hodnôt, ale len hodnoty, obsiahnuté v spomenutých ročenkových publikáciách.

Rovnako treba upozorniť na skutočnosť, že niektoré prezentované údaje boli už priamo zostavovateľmi ročeniek označené ako sporné, a rovnako aj niektoré ďalšie údaje sa môžu javiť ako sporné (viď poznámky v rámci tabuľky).

Tabuľka je filtrovateľná (výber z rozbaľovacieho zoznamu) a zoraditeľná (po kliknutí do hlavičky s príslušným symbolom) podľa jednotlivých kritérií v hlavičke tabuľky. Predvolené zoradenie tabuľky je zostupne podľa dosiahnutej hodnoty teploty vzduchu.

Pri geografickej lokalizácii meteorologických staníc sú ich názvy použité v súlade so súčasným administratívnym členením Slovenska, resp. sú použité aktuálne zaužívané názvy.

Tab. 1: Mesačné maximá teploty vzduchu (vo výške 2 m; T) s dosiahnutou hodnotou 35 °C a vyššou, zaregistrované na meteorologických staniciach na území dnešného Slovenska v rokoch 1919 – 1960, uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu. Tabuľka môže byť neúplná.
rok mes. dátum mes. maxima ↕ meteorologická stanica ↕ T [°C] ↕ pozn.
1928 júl 14.7.1928 Svidník-Nižný Svidník 40,0 ??
1950 júl 5.7.1950 Komárno 39,8  
1946 júl 28.7.1946 Brezno 39,4 ??
1950 august 29.8.1950 Košice 39,4 ??
1952 august 16.8.1952 Somotor 39,2 t
1936 júl 11.7.1936 Turany nad Ondavou 39,0 h, t, ?
1943 august 3.8.1943 Bátovce 39,0 ?
1946 august 11.8.1946 Brezno 39,0 ??
1952 august 16.8.1952 Kráľovský Chlmec 39,0  
1952 august 15.8.1952 Štúrovo 39,0  
1957 júl 8.7.1957 Borský Mikuláš 39,0  
1921 august 12.8.1921 Lučenec 38,8  
1928 júl 16.7.1928 Dohňany-Lazy 38,8 t
1952 august 15.8.1952 Ilava 38,8  
1952 august 15.8.1952 Nové Mesto nad Váhom 38,8  
1952 august 15.8.1952 Hrachovo 38,7  
1921 august 12.8.1921 Hurbanovo 38,6  
1945 júl 22.7.1945 Bratislava-Vajnory 38,6  
1952 august 15.8.1952 Borský Mikuláš 38,6  
1932 júl 14.7.1932 Svidník-Nižný Svidník 38,5 ?
1950 júl 5.7.1950 Štúrovo 38,5  
1952 august 16.8.1952 Moldava nad Bodvou 38,5  
1952 august 16.8.1952 Trebišov (sady) 38,5  
1952 august 15.8.1952 Želovce 38,5  
1957 júl 6.7.1957 Štúrovo 38,5  
1928 júl 12.7.1928 Nové Mesto nad Váhom 38,4 ?
1952 august 15.8.1952 Banská Bystrica 38,4  
1952 august 15.8.1952 Lučenec 38,4  
1952 august 15.8.1952 Zlatná na Ostrove 38,4  
1952 august 15.8.1952 Komárno 38,3  
1952 august 15.8.1952 Sása 38,3  
1950 júl 1.7.1950 Hrachovo 38,2  
1950 júl 5.7.1950 Hurbanovo 38,2  
1952 august 15.8.1952 Hurbanovo 38,2  
1952 august 15.8.1952 Nemčice 38,2  
1952 august 15.8.1952 Šaľa 38,2  
1952 august 15.8.1952 Želiezovce 38,2  
1957 júl 8.7.1957 Bratislava-letisko (Ivanka) 38,2  
1957 júl 8.7.1957 Bratislava-Trnavská 38,2  
1943 júl 31.7.1943 Ústie nad Oravou 38,1 ?
1921 júl 25.7.1921 Bratislava-výsk. ústavy 38,0  
1943 august 22.8.1943 Trnava 38,0  
1946 júl 27.7.1946 Komárno 38,0  
1946 júl 28.7.1946 Komárno 38,0  
1950 august 27.8.1950 Lučenec 38,0  
1952 august 15.8.1952 Bratislava-Devínska Nová Ves 38,0  
1952 august 15.8.1952 Bučany 38,0  
1952 august 15.8.1952 Čerenčany 38,0  
1952 august 15.8.1952 Nosice-priehrada 38,0  
1952 august 15.8.1952 Nová Baňa 38,0  
1957 júl 8.7.1957 Holíč 38,0  
1957 júl 6.7.1957 Lučenec 38,0  
1946 august 13.8.1946 Lučenec 37,9  
1952 august 15.8.1952 Piešťany 37,9  
1952 august 15.8.1952 Trenčín 37,9  
1952 august 15.8.1952 Žilina 37,9  
1921 júl 27.7.1921 Hurbanovo 37,8  
1928 júl 17.7.1928 Rimavská Sobota 37,8  
1946 august 11.8.1946 Hrachovo 37,8  
1950 júl 5.7.1950 Nitra-mesto (hosp. škola) 37,8  
1952 august 15.8.1952 Hlboké 37,8  
1952 august 15.8.1952 Nový Tekov 37,8  
1952 august 15.8.1952 Podhájska 37,8  
1957 júl 8.7.1957 Bratislava-Koliba 37,8  
1921 august 1.8.1921 Staré Hory 37,7 t
1921 august 3.8.1921 Staré Hory 37,7 t
1947 august 5.8.1947 Bratislava-Vajnory 37,7  
1957 júl 6.7.1957 Nemčice 37,7  
1931 júl 28.7.1931 Svidník-Nižný Svidník 37,6 ?
1943 august 20.8.1943 Hrachovo 37,6  
1950 júl 5.7.1950 Nové Mesto nad Váhom 37,6  
1952 august 16.8.1952 Veľká Ida 37,6 t
1957 júl 8.7.1957 Bratislava-Devínska Nová Ves 37,6  
1928 september 10.9.1928 Dohňany-Lazy 37,5 t
1943 august 21.8.1943 Lučenec 37,5  
1947 august 5.8.1947 Malacky-kláštor 37,5  
1952 august 15.8.1952 Borovce 37,5  
1952 august 16.8.1952 Košice-výsk. ústavy (mesto) 37,5  
1952 august 15.8.1952 Prievidza-škola 37,5  
1952 august 15.8.1952 Rovňany 37,5  
1952 august 15.8.1952 Sliač-kúpele 37,5  
1952 august 15.8.1952 Tesárske Mlyňany 37,5  
1952 august 15.8.1952 Trnava 37,5  
1957 júl 8.7.1957 Bratislava-výsk. ústavy 37,5  
1935 jún 28.6.1935 Rimavská Sobota 37,4  
1950 júl 4.7.1950 Nový Tekov 37,4  
1952 júl 4.7.1952 Nové Mesto nad Váhom 37,4  
1952 august 15.8.1952 Bánovce nad Bebravou 37,4  
1952 august 15.8.1952 Bratislava-Koliba 37,4  
1952 august 15.8.1952 Bzovík 37,4  
1952 august 16.8.1952 Kamenica nad Cirochou 37,4  
1952 august 16.8.1952 Košice 37,4  
1952 august 15.8.1952 Trenčín-Biskupice 37,4  
1957 júl 8.7.1957 Bratislava-Karlova Ves (bot. záhrada) 37,4  
1957 august 14.8.1957 Somotor 37,4  
1928 júl 16.7.1928 Hurbanovo 37,3  
1952 august 15.8.1952 Bratislava-letisko (Ivanka) 37,3  
1957 júl 6.7.1957 Hurbanovo 37,3  
1946 august 19.8.1946 Kamenica nad Cirochou 37,2  
1946 august 11.8.1946 Moldava nad Bodvou 37,2  
1950 júl 1.7.1950 Lučenec 37,2  
1952 august 15.8.1952 Báb 37,2  
1952 august 15.8.1952 Bojnice 37,2  
1952 august 15.8.1952 Budmerice-Nový Dvor 37,2  
1952 august 16.8.1952 Domica 37,2  
1952 august 15.8.1952 Radošina 37,2  
1952 august 15.8.1952 Sliač-letisko 37,2  
1957 júl 8.7.1957 Gabčíkovo 37,2  
1957 júl 8.7.1957 Komárno 37,2  
1957 júl 8.7.1957 Nové Mesto nad Váhom 37,2  
1921 júl 29.7.1921 Lučenec 37,1  
1932 august 2.8.1932 Svidník-Nižný Svidník 37,1 ?
1952 august 15.8.1952 Kuchyňa 37,1  
1957 júl 8.7.1957 Bučany 37,1  
1928 júl 16.7.1928 Komárno 37,0  
1928 júl 17.7.1928 Kremnica 37,0 ?
1933 júl 29.7.1933 Piešťany-kúpele 37,0  
1943 august 21.8.1943 Košice-výsk. ústavy (mesto) 37,0  
1943 august 21.8.1943 Radošina 37,0  
1943 august 22.8.1943 Slavnica 37,0  
1946 august 13.8.1946 Komárno 37,0  
1946 august 19.8.1946 Kráľovský Chlmec 37,0  
1947 august 5.8.1947 Holíč 37,0  
1947 august 5.8.1947 Trnava 37,0  
1950 júl 5.7.1950 Borský Mikuláš 37,0  
1950 júl 5.7.1950 Bratislava-Devínska Nová Ves 37,0  
1950 júl 4.7.1950 Čilistov 37,0  
1950 júl 4.7.1950 Hlboké 37,0  
1950 júl 4.7.1950 Trnava 37,0  
1950 júl 5.7.1950 Trnava 37,0  
1950 august 27.8.1950 Hrachovo 37,0  
1952 júl 5.7.1952 Štúrovo 37,0  
1952 august 15.8.1952 Holíč 37,0  
1952 august 14.8.1952 Kameničná 37,0  
1952 august 15.8.1952 Kameničná 37,0  
1952 august 15.8.1952 Prievidza-Púšť 37,0  
1952 august 16.8.1952 Rožňava 37,0  
1952 august 15.8.1952 Trenčianske Teplice 37,0  
1952 august 15.8.1952 Vígľaš-Pstruša 37,0  
1957 júl 8.7.1957 Topoľníky-Jánoštelek 37,0  
1959 júl 12.7.1959 Trebišov (sady) 37,0  
1945 júl 22.7.1945 Borský Mikuláš 36,9  
1950 júl 5.7.1950 Bratislava-Vajnory 36,9  
1952 august 15.8.1952 Bratislava-Trnavská 36,9  
1928 júl 16.7.1928 Bratislava-Vajnory 36,8  
1935 jún 27.6.1935 Piešťany-kúpele 36,8  
1943 august 21.8.1943 Kráľovský Chlmec 36,8  
1947 august 5.8.1947 Borský Mikuláš 36,8  
1947 august 5.8.1947 Zvolen 36,8  
1950 jún 30.6.1950 Komárno 36,8  
1950 júl 4.7.1950 Bratislava-Trnavská 36,8  
1952 júl 15.7.1952 Somotor 36,8 t
1952 august 15.8.1952 Bratislava-výsk. ústavy 36,8  
1952 august 16.8.1952 Prešov-mesto 36,8  
1952 august 15.8.1952 Rajecké Teplice 36,8  
1957 júl 6.7.1957 Želovce 36,8  
1928 júl 17.7.1928 Buzitka 36,7  
1935 jún 28.6.1935 Komárno 36,7  
1935 jún 28.6.1935 Lučenec 36,7  
1943 august 21.8.1943 Moldava nad Bodvou 36,7  
1946 august 11.8.1946 Sása 36,7 ??
1947 august 5.8.1947 Nitra 36,7  
1947 august 5.8.1947 Šaľa 36,7  
1950 júl 1.7.1950 Čerenčany 36,7  
1950 júl 5.7.1950 Radošina 36,7  
1950 august 28.8.1950 Čerenčany 36,7  
1952 august 15.8.1952 Kláštor pod Znievom 36,7  
1921 júl 31.7.1921 Staré Hory 36,6 t
1929 júl 24.7.1929 Bratislava-Vajnory 36,6  
1929 júl 24.7.1929 Nitra 36,6  
1935 jún 27.6.1935 Bratislava-výsk. ústavy 36,6  
1935 jún 28.6.1935 Hviezdoslavov 36,6  
1942 august 31.8.1942 Nové Mesto nad Váhom 36,6 ?
1943 august 21.8.1943 Mierovo 36,6  
1943 august 21.8.1943 Nové Mesto nad Váhom 36,6  
1943 august 22.8.1943 Nové Mesto nad Váhom 36,6  
1947 august 5.8.1947 Bratislava-Trnavská 36,6  
1950 júl 4.7.1950 Nitra 36,6  
1950 august 28.8.1950 Hurbanovo 36,6  
1957 júl 8.7.1957 Trenčín-Biskupice 36,6  
1924 júl 6.7.1924 Rimavská Sobota 36,5  
1933 júl 29.7.1933 Komárno 36,5  
1935 jún 28.6.1935 Hurbanovo 36,5  
1943 august 21.8.1943 Hurbanovo 36,5  
1943 august 21.8.1943 Sliač-kúpele 36,5  
1946 júl 28.7.1946 Moldava nad Bodvou 36,5  
1946 júl 28.7.1946 Žilina 36,5 ??
1946 august 18.8.1946 Vráble 36,5  
1946 august 19.8.1946 Vráble 36,5  
1947 august 5.8.1947 Bratislava-Devínska Nová Ves 36,5  
1947 august 5.8.1947 Hurbanovo 36,5  
1947 august 5.8.1947 Komárno 36,5  
1947 august 5.8.1947 Modra 36,5  
1950 jún 30.6.1950 Štúrovo 36,5  
1950 júl 5.7.1950 Báb 36,5  
1950 júl 4.7.1950 Kuchyňa 36,5  
1950 júl 5.7.1950 Prievidza-škola 36,5  
1950 júl 1.7.1950 Sása 36,5  
1950 júl 5.7.1950 Sliač-kúpele 36,5  
1950 júl 5.7.1950 Trenčín 36,5  
1950 august 26.8.1950 Štúrovo 36,5  
1952 júl 5.7.1952 Podhájska 36,5  
1952 júl 4.7.1952 Prievidza-škola 36,5  
1952 august 15.8.1952 Bratislava-Karlova Ves (bot. záhrada) 36,5  
1952 august 15.8.1952 Brezno 36,5  
1952 august 15.8.1952 Ľubochňa 36,5  
1957 júl 8.7.1957 Báb 36,5  
1957 júl 6.7.1957 Čilistov 36,5  
1957 júl 6.7.1957 Podhájska 36,5  
1957 júl 6.7.1957 Tesárske Mlyňany 36,5  
1933 júl 29.7.1933 Hurbanovo 36,4  
1943 august 21.8.1943 Nitra-mesto (hosp. škola) 36,4  
1946 august 10.8.1946 Nitra-mesto (hosp. škola) 36,4  
1950 jún 30.6.1950 Bratislava-Devínska Nová Ves 36,4  
1950 júl 5.7.1950 Piešťany 36,4  
1950 august 28.8.1950 Komárno 36,4  
1952 júl 4.7.1952 Topoľníky-Jánoštelek 36,4  
1952 august 15.8.1952 Čilistov 36,4  
1952 august 16.8.1952 Ruské Pekľany 36,4  
1952 august 15.8.1952 Turčiansky Peter 36,4  
1957 júl 8.7.1957 Borovce 36,4  
1957 júl 6.7.1957 Hrachovo 36,4  
1957 júl 8.7.1957 Kráľová pri Senci 36,4  
1957 júl 8.7.1957 Malé Bielice 36,4  
1957 júl 8.7.1957 Nitra-Mikov dvor 36,4  
1957 júl 6.7.1957 Nová Baňa 36,4  
1928 júl 17.7.1928 Nitra 36,3  
1928 júl 16.7.1928 Východná 36,3  
1933 august 11.8.1933 Hurbanovo 36,3  
1933 august 11.8.1933 Komárno 36,3  
1936 júl 28.7.1936 Hurbanovo 36,3  
1939 júl 20.7.1939 Vráble 36,3  
1943 august 21.8.1943 Nitra 36,3  
1946 august 19.8.1946 Košice 36,3  
1947 august 5.8.1947 Kuchyňa 36,3  
1952 júl 4.7.1952 Trenčín 36,3  
1957 júl 6.7.1957 Nový Tekov 36,3  
1929 júl 24.7.1929 Komárno 36,2  
1935 jún 28.6.1935 Bratislava-Vajnory 36,2  
1943 august 22.8.1943 Piešťany 36,2  
1947 august 5.8.1947 Piešťany 36,2  
1950 jún 30.6.1950 Lučenec 36,2  
1950 júl 5.7.1950 Banská Bystrica 36,2  
1952 júl 3.7.1952 Banská Bystrica 36,2  
1952 august 16.8.1952 Bardejov-Bardejovské Kúpele 36,2  
1952 august 15.8.1952 Čadca 36,2  
1952 august 16.8.1952 Sabinov 36,2  
1952 august 15.8.1952 Sučany 36,2  
1957 júl 8.7.1957 Bánovce nad Bebravou 36,2  
1957 júl 8.7.1957 Žihárec 36,2  
1928 júl 15.7.1928 Piešťany-kúpele 36,1  
1930 jún 12.6.1930 Vígľaš-Pstruša 36,1 h, t, ??
1943 august 22.8.1943 Banská Bystrica 36,1  
1952 august 15.8.1952 Gabčíkovo 36,1  
1952 august 16.8.1952 Prešov-Išľa 36,1  
1957 júl 6.7.1957 Čerenčany 36,1  
1921 júl 29.7.1921 Trenčianska Teplá 36,0  
1921 august 3.8.1921 Bratislava-výsk. ústavy 36,0  
1921 august 11.8.1921 Bratislava-výsk. ústavy 36,0  
1921 august 12.8.1921 Bratislava-výsk. ústavy 36,0  
1921 august 12.8.1921 Trenčianska Teplá 36,0  
1927 jún 4.6.1927 Pružina 36,0 t
1929 júl 24.7.1929 Východná 36,0  
1930 jún 27.6.1930 Svidník-Nižný Svidník 36,0 ?
1931 júl 13.7.1931 Komárno 36,0  
1932 júl 8.7.1932 Piešťany 36,0  
1943 august 21.8.1943 Bánovce nad Bebravou 36,0  
1943 august 22.8.1943 Borský Mikuláš 36,0  
1943 august 21.8.1943 Bratislava-Vajnory 36,0  
1943 august 22.8.1943 Holíč 36,0  
1943 august 22.8.1943 Modra 36,0  
1943 august 20.8.1943 Motešice-Horné Motešice 36,0  
1943 august 21.8.1943 Smolenice 36,0  
1943 august 22.8.1943 Smolenice 36,0  
1943 august 22.8.1943 Topoľčianky 36,0 h, t
1943 august 21.8.1943 Trebišov (sady) 36,0  
1943 august 22.8.1943 Trebišov (sady) 36,0  
1943 august 23.8.1943 Trebišov (sady) 36,0  
1943 august 21.8.1943 Zvolen 36,0  
1944 august 21.8.1944 Strážske 36,0  
1945 júl 22.7.1945 Holíč 36,0  
1945 júl 27.7.1945 Nitra-mesto (hosp. škola) 36,0  
1946 júl 28.7.1946 Hrachovo 36,0  
1946 august 19.8.1946 Hurbanovo 36,0  
1946 august 11.8.1946 Košice-výsk. ústavy (mesto) 36,0  
1946 august 11.8.1946 Levkuška 36,0  
1946 august 11.8.1946 Rožňava 36,0  
1946 august 11.8.1946 Zvolen 36,0  
1947 august 5.8.1947 Nitra-mesto (hosp. škola) 36,0  
1947 august 5.8.1947 Radošina 36,0  
1950 jún 30.6.1950 Nové Mesto nad Váhom 36,0  
1950 júl 4.7.1950 Holíč 36,0  
1950 júl 1.7.1950 Sučany 36,0  
1950 august 28.8.1950 Nový Tekov 36,0  
1952 júl 5.7.1952 Borovce 36,0  
1952 júl 5.7.1952 Bratislava-Devínska Nová Ves 36,0  
1952 júl 4.7.1952 Nosice-priehrada 36,0  
1952 august 16.8.1952 Herľany 36,0  
1952 august 15.8.1952 Nosice-Skalka 36,0  
1952 august 15.8.1952 Oravský Podzámok 36,0  
1952 august 15.8.1952 Ratková 36,0 t
1952 august 16.8.1952 Švedlár 36,0  
1952 august 15.8.1952 Topoľníky-Jánoštelek 36,0  
1957 júl 8.7.1957 Budmerice-Nový Dvor 36,0  
1957 júl 8.7.1957 Ilava 36,0  
1959 júl 12.7.1959 Leles 36,0  
1959 júl 12.7.1959 Sobrance 36,0  
1928 júl 16.7.1928 Lučenec 35,9  
1928 júl 17.7.1928 Sliač-kúpele 35,9  
1929 júl 24.7.1929 Sliač-kúpele 35,9  
1931 júl 15.7.1931 Bratislava-Vajnory 35,9  
1935 jún 28.6.1935 Banská Štiavnica 35,9 ??
1939 júl 22.7.1939 Moldava nad Bodvou 35,9  
1946 august 11.8.1946 Liptovský Hrádok 35,9 ??
1950 jún 30.6.1950 Trnava 35,9  
1950 júl 4.7.1950 Bratislava-Koliba 35,9  
1954 august 15.8.1954 Somotor 35,9  
1957 júl 8.7.1957 Horné Obdokovce 35,9  
1957 júl 8.7.1957 Trebišov (sady) 35,9  
1923 júl 15.7.1923 Nitra 35,8  
1928 august 1.8.1928 Hurbanovo 35,8  
1929 júl 24.7.1929 Piešťany-kúpele 35,8  
1932 máj 24.5.1932 Svidník-Nižný Svidník 35,8 ?
1932 jún 24.6.1932 Svidník-Nižný Svidník 35,8 ?
1935 jún 28.6.1935 Nitra 35,8  
1944 august 22.8.1944 Nové Mesto nad Váhom 35,8  
1945 júl 22.7.1945 Bratislava-Trnavská 35,8  
1947 júl 30.7.1947 Hrachovo 35,8  
1947 august 5.8.1947 Bratislava-výsk. ústavy 35,8  
1947 august 5.8.1947 Sliač-kúpele 35,8  
1950 júl 5.7.1950 Sliač-letisko 35,8  
1950 august 28.8.1950 Nitra-mesto (hosp. škola) 35,8  
1957 júl 5.7.1957 Krompachy 35,8  
1959 júl 12.7.1959 Šaľa 35,8  
1927 júl 27.7.1927 Michalovce 35,7 t
1928 júl 16.7.1928 Piešťany 35,7  
1933 august 11.8.1933 Piešťany 35,7  
1933 august 12.8.1933 Piešťany-kúpele 35,7  
1935 jún 27.6.1935 Jablonov 35,7 h, t
1935 jún 28.6.1935 Sása 35,7  
1943 august 21.8.1943 Bratislava-Trnavská 35,7  
1943 august 21.8.1943 Krupina 35,7  
1943 august 21.8.1943 Rožňava 35,7  
1943 august 21.8.1943 Trenčín 35,7  
1947 august 5.8.1947 Malé Bielice 35,7  
1950 jún 30.6.1950 Bratislava-Trnavská 35,7  
1950 jún 30.6.1950 Bratislava-Vajnory 35,7  
1950 jún 30.6.1950 Hlboké 35,7  
1950 júl 5.7.1950 Malé Bielice 35,7  
1952 júl 5.7.1952 Hrachovo 35,7  
1952 júl 5.7.1952 Lučenec 35,7  
1952 júl 5.7.1952 Nemčice 35,7  
1952 júl 5.7.1952 Trnava 35,7  
1952 august 15.8.1952 Ústie nad Oravou 35,7  
1954 august 15.8.1954 Želovce 35,7  
1957 júl 6.7.1957 Sása 35,7  
1957 august 12.8.1957 Bardejov-Bardejovské Kúpele 35,7  
1929 júl 24.7.1929 Piešťany 35,6  
1933 august 12.8.1933 Bratislava-Vajnory 35,6  
1936 júl 28.7.1936 Komárno 35,6  
1936 júl 28.7.1936 Lučenec 35,6  
1943 august 22.8.1943 Bojnice 35,6  
1943 august 22.8.1943 Malacky-kláštor 35,6 h, t
1943 august 21.8.1943 Sása 35,6  
1943 august 22.8.1943 Sása 35,6  
1943 august 21.8.1943 Vígľaš-Pstruša 35,6  
1947 august 5.8.1947 Trenčín 35,6  
1950 jún 30.6.1950 Kuchyňa 35,6  
1950 august 26.8.1950 Nové Mesto nad Váhom 35,6  
1950 august 28.8.1950 Sliač-letisko 35,6  
1952 júl 5.7.1952 Čerenčany 35,6  
1958 august 2.8.1958 Somotor 35,6  
1929 júl 24.7.1929 Hurbanovo 35,5  
1933 júl 28.7.1933 Piešťany 35,5  
1933 august 11.8.1933 Nitra 35,5  
1935 jún 27.6.1935 Piešťany 35,5  
1935 jún 27.6.1935 Turany nad Ondavou 35,5 h, t
1939 júl 22.7.1939 Sása 35,5  
1939 júl 22.7.1939 Trebišov (sady) 35,5  
1943 august 21.8.1943 Prievidza-škola 35,5  
1945 júl 27.7.1945 Hurbanovo 35,5  
1945 august 31.8.1945 Bratislava-Vajnory 35,5  
1946 august 19.8.1946 Prešov-mesto 35,5  
1946 september 8.9.1946 Kráľovský Chlmec 35,5  
1947 júl 27.7.1947 Šaľa 35,5  
1947 august 5.8.1947 Hrachovo 35,5  
1947 august 5.8.1947 Lučenec 35,5  
1950 jún 30.6.1950 Holíč 35,5  
1950 jún 30.6.1950 Hrachovo 35,5  
1950 jún 30.6.1950 Nitra-mesto (hosp. škola) 35,5  
1950 august 28.8.1950 Nitra 35,5  
1950 august 28.8.1950 Sliač-kúpele 35,5  
1952 júl 5.7.1952 Nová Baňa 35,5  
1952 júl 5.7.1952 Nový Tekov 35,5  
1952 júl 5.7.1952 Sliač-kúpele 35,5  
1952 júl 5.7.1952 Želiezovce 35,5  
1952 august 15.8.1952 Liptovský Mikuláš-Ráztoky 35,5  
1952 august 16.8.1952 Liptovský Mikuláš-Ráztoky 35,5  
1952 august 15.8.1952 Myjava 35,5  
1954 jún 22.6.1954 Bučany 35,5  
1954 august 15.8.1954 Trebišov (sady) 35,5  
1956 júl 29.7.1956 Lučenec 35,5  
1957 júl 6.7.1957 Číž-kúpele 35,5  
1957 júl 5.7.1957 Mníšek nad Popradom-Pilhov 35,5  
1957 júl 8.7.1957 Prievidza-škola 35,5  
1957 júl 8.7.1957 Radošina 35,5  
1957 august 14.8.1957 Trebišov (sady) 35,5  
1958 júl 17.7.1958 Somotor 35,5  
1958 august 2.8.1958 Trebišov (sady) 35,5  
1959 júl 12.7.1959 Lučenec 35,5  
1923 júl 15.7.1923 Rimavská Sobota 35,4  
1929 júl 24.7.1929 Rimavská Sobota 35,4  
1932 júl 6.7.1932 Bratislava-Vajnory 35,4  
1933 júl 28.7.1933 Bratislava-Vajnory 35,4  
1934 august 4.8.1934 Hurbanovo 35,4  
1939 júl 22.7.1939 Kráľovský Chlmec 35,4  
1939 august 6.8.1939 Moldava nad Bodvou 35,4  
1943 august 22.8.1943 Bratislava-výsk. ústavy 35,4  
1946 júl 28.7.1946 Nitra-mesto (hosp. škola) 35,4  
1946 august 13.8.1946 Bratislava-Vajnory 35,4  
1947 jún 30.6.1947 Bratislava-Vajnory 35,4  
1947 júl 26.7.1947 Nitra 35,4  
1947 júl 27.7.1947 Nitra 35,4  
1950 jún 30.6.1950 Báb 35,4  
1950 jún 30.6.1950 Borský Mikuláš 35,4  
1950 jún 30.6.1950 Nový Tekov 35,4  
1950 júl 1.7.1950 Ratková 35,4 t
1950 júl 1.7.1950 Trebišov (sady) 35,4  
1950 august 28.8.1950 Prievidza-škola 35,4  
1950 august 29.8.1950 Trebišov (sady) 35,4  
1952 júl 5.7.1952 Bratislava-letisko (Ivanka) 35,4  
1957 júl 8.7.1957 Ľubochňa 35,4  
1957 júl 8.7.1957 Nosice-priehrada 35,4  
1957 júl 8.7.1957 Šivetice 35,4  
1958 júl 17.7.1958 Trebišov (sady) 35,4  
1959 júl 12.7.1959 Číž-kúpele 35,4  
1928 august 1.8.1928 Bratislava-Vajnory 35,3  
1933 júl 29.7.1933 Nitra 35,3  
1935 jún 28.6.1935 Trenčianske Teplice 35,3  
1946 júl 28.7.1946 Prešov-mesto 35,3  
1947 jún 4.6.1947 Hrachovo 35,3  
1947 august 5.8.1947 Ilava 35,3  
1950 jún 30.6.1950 Piešťany 35,3  
1950 august 28.8.1950 Malé Bielice 35,3  
1952 júl 4.7.1952 Piešťany 35,3  
1952 júl 5.7.1952 Sása 35,3  
1958 júl 16.7.1958 Čadca 35,3  
1920 júl 17.7.1920 Banská Štiavnica 35,2 t
1922 júl 6.7.1922 Lučenec 35,2  
1928 júl 15.7.1928 Prietrž 35,2  
1928 júl 15.7.1928 Pružina 35,2 t
1928 júl 17.7.1928 Slovenská Ľupča 35,2  
1931 júl 15.7.1931 Rimavská Sobota 35,2  
1935 jún 27.6.1935 Kuchyňa 35,2  
1935 jún 28.6.1935 Kuchyňa 35,2  
1935 jún 28.6.1935 Sliač-kúpele 35,2  
1935 jún 27.6.1935 Turzovka 35,2 h, t
1936 júl 28.7.1936 Sása 35,2  
1938 august 3.8.1938 Sása 35,2  
1939 august 5.8.1939 Modra 35,2  
1939 august 5.8.1939 Vráble 35,2  
1943 august 22.8.1943 Strážske 35,2  
1943 august 22.8.1943 Trenčianske Teplice 35,2  
1946 júl 28.7.1946 Košice-výsk. ústavy (mesto) 35,2  
1946 august 11.8.1946 Banská Bystrica 35,2  
1946 august 4.8.1946 Bratislava-výsk. ústavy 35,2  
1946 august 11.8.1946 Sliač-letisko 35,2  
1947 jún 30.6.1947 Šaľa 35,2  
1950 jún 30.6.1950 Hurbanovo 35,2  
1950 jún 30.6.1950 Radošina 35,2  
1950 júl 5.7.1950 Ilava 35,2  
1952 júl 5.7.1952 Bánovce nad Bebravou 35,2  
1952 júl 6.7.1952 Borský Mikuláš 35,2  
1952 júl 4.7.1952 Ilava 35,2  
1952 august 15.8.1952 Banská Štiavnica 35,2  
1957 júl 5.7.1957 Sabinov 35,2  
1957 júl 5.7.1957 Somotor 35,2  
1957 júl 8.7.1957 Trenčianske Teplice 35,2  
1957 júl 8.7.1957 Žilina 35,2  
1958 júl 16.7.1958 Kráľová pri Senci 35,2  
1958 júl 17.7.1958 Leles 35,2  
1928 júl 16.7.1928 Bratislava-výsk. ústavy 35,1  
1928 júl 17.7.1928 Košice 35,1  
1928 august 1.8.1928 Komárno 35,1  
1931 júl 13.7.1931 Piešťany-kúpele 35,1  
1936 júl 28.7.1936 Rimavská Sobota 35,1  
1938 august 3.8.1938 Komárno 35,1  
1941 jún 25.6.1941 Nové Mesto nad Váhom 35,1  
1943 august 21.8.1943 Herľany 35,1  
1946 september 15.9.1946 Brezno 35,1 ??
1947 august 5.8.1947 Trenčianske Teplice 35,1  
1949 august 2.8.1949 Štúrovo 35,1  
1950 jún 30.6.1950 Bratislava-Koliba 35,1  
1950 jún 30.6.1950 Nitra 35,1  
1950 august 29.8.1950 Domica 35,1  
1950 august 28.8.1950 Košice-výsk. ústavy (mesto) 35,1  
1950 august 28.8.1950 Piešťany 35,1  
1952 júl 5.7.1952 Bučany 35,1  
1952 júl 5.7.1952 Hurbanovo 35,1  
1952 júl 4.7.1952 Trenčín-Biskupice 35,1  
1952 august 15.8.1952 Ústie nad Oravou-Štrkovisko 35,1  
1921 júl 30.7.1921 Pružina 35,0 t
1921 august 2.8.1921 Východná 35,0 t
1921 august 3.8.1921 Východná 35,0 t
1922 júl 7.7.1922 Zvolen 35,0  
1922 august 15.8.1922 Hurbanovo 35,0  
1927 jún 2.6.1927 Rimavská Sobota 35,0  
1928 august 1.8.1928 Bratislava-výsk. ústavy 35,0  
1928 august 30.8.1928 Dohňany-Lazy 35,0 t
1928 august 28.8.1928 Svidník-Nižný Svidník 35,0  
1929 júl 24.7.1929 Bratislava-výsk. ústavy 35,0  
1929 júl 21.7.1929 Dohňany-Lazy 35,0 t
1929 júl 22.7.1929 Dohňany-Lazy 35,0 t
1930 júl 5.7.1930 Prievidza-škola 35,0 h, t
1930 júl 4.7.1930 Vígľaš-Pstruša 35,0 h, t
1933 júl 29.7.1933 Rimavská Sobota 35,0  
1933 august 11.8.1933 Bratislava-výsk. ústavy 35,0  
1934 august 4.8.1934 Hviezdoslavov 35,0  
1935 jún 28.6.1935 Domica 35,0  
1935 jún 28.6.1935 Nitrianske Pravno 35,0  
1939 júl 22.7.1939 Košice-výsk. ústavy (mesto) 35,0  
1939 júl 9.7.1939 Trnava 35,0  
1939 august 5.8.1939 Trnava 35,0  
1943 august 22.8.1943 Bratislava-Devínska Nová Ves 35,0  
1943 august 4.8.1943 Kláštor pod Znievom 35,0  
1943 august 20.8.1943 Ratková 35,0 t
1943 august 21.8.1943 Ratková 35,0 t
1943 august 21.8.1943 Sliač-letisko 35,0  
1943 august 22.8.1943 Sliač-letisko 35,0  
1945 júl 22.7.1945 Bratislava-výsk. ústavy 35,0  
1946 júl 28.7.1946 Banská Bystrica 35,0  
1946 júl 28.7.1946 Košice 35,0  
1946 júl 18.7.1946 Kráľovský Chlmec 35,0  
1946 júl 28.7.1946 Lučenec 35,0  
1946 august 18.8.1946 Ilava 35,0  
1946 august 18.8.1946 Malacky-škola 35,0  
1946 august 20.8.1946 Švedlár 35,0  
1947 jún 30.6.1947 Nitra-mesto (hosp. škola) 35,0  
1947 jún 28.6.1947 Zvolen 35,0  
1947 júl 27.7.1947 Nitra-mesto (hosp. škola) 35,0  
1947 júl 8.7.1947 Trebišov (sady) 35,0  
1947 august 5.8.1947 Rimavská Sobota 35,0  
1947 august 5.8.1947 Sliač-letisko 35,0  
1949 august 2.8.1949 Komárno 35,0  
1950 jún 30.6.1950 Banská Bystrica 35,0  
1950 júl 1.7.1950 Domica 35,0  
1950 august 27.8.1950 Banská Bystrica 35,0  
1950 august 28.8.1950 Banská Bystrica 35,0  
1950 august 28.8.1950 Ilava 35,0  
1950 august 28.8.1950 Vígľaš-Pstruša 35,0  
1951 august 4.8.1951 Želiezovce 35,0  
1952 júl 5.7.1952 Bratislava-Trnavská 35,0  
1952 júl 5.7.1952 Budmerice-Nový Dvor 35,0  
1952 júl 4.7.1952 Holíč 35,0  
1952 júl 15.7.1952 Kráľovský Chlmec 35,0  
1952 júl 5.7.1952 Sliač-letisko 35,0  
1952 júl 5.7.1952 Šaľa 35,0  
1952 júl 4.7.1952 Tesárske Mlyňany 35,0  
1952 júl 5.7.1952 Tesárske Mlyňany 35,0  
1952 júl 4.7.1952 Trenčianske Teplice 35,0  
1952 august 15.8.1952 Klenovec-Skorušina (Javorina) 35,0  
1952 august 16.8.1952 Krásny Brod 35,0  
1952 august 15.8.1952 Levočské Lúky 35,0  
1952 august 15.8.1952 Lúčky 35,0  
1952 august 15.8.1952 Spišská Nová Ves-škola 35,0  
1952 august 16.8.1952 Spišská Nová Ves-škola 35,0  
1954 august 15.8.1954 Štúrovo 35,0  
1956 júl 30.7.1956 Trebišov (sady) 35,0  
1957 jún 12.6.1957 Nové Mesto nad Váhom 35,0  
1957 júl 6.7.1957 Banská Bystrica 35,0  
1957 júl 5.7.1957 Červený Kláštor 35,0  
1957 júl 8.7.1957 Myjava 35,0  
1957 júl 8.7.1957 Nosice-Skalka 35,0  
1957 júl 5.7.1957 Plaveč 35,0  
1957 august 14.8.1957 Leles 35,0  
1959 júl 12.7.1959 Hurbanovo 35,0  
1959 júl 12.7.1959 Tesárske Mlyňany 35,0  
1959 júl 12.7.1959 Želovce 35,0  
Vysvetlivky k poznámkam v tab. 1:
h – stanica klasifikovaná ako hydrologická;
t – údaj predstavuje najvyššiu spomedzi okamžitých hodnôt v troch hlavných klimatologických termínoch, údaj podľa maximálneho teplomera nebol uvedený (dostupný);
? – hodnota je priamo v ročenke označená ako prípustne pochybná;
?? – hodnota nie je v ročenke špeciálne označená, avšak v rôznych iných základných klimatologických publikáciách nebola pri hodnotení extrémov konzistentne zmieňovaná, čo evokuje jej chybovosť a nespoľahlivosť.


Literatúra:

[1] Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc Státního ústavu meteorologického / republiky československé.:writing: Dalibor VÝBERČI