Mesačné minimá teploty vzduchu -30 °C a nižšie na Slovensku v rokoch 1919 – 1960 v meteorologických ročenkách V nižšie prezentovanej tab. 1 sú zobrazené mesačné minimá teploty vzduchu s hodnotou -30 °C a menej, zaregistrované na meteorologických staniciach na území dnešného Slovenska v období rokov 1919 – 1960, ktoré boli publikované v príslušných ročenkách poveternostných (meteorologických) pozorovaní (oficiálne publikácie). Upozorňujem, že tabuľka nepredstavuje vyčerpávajúci zoznam príslušných hodnôt, ale len hodnoty, obsiahnuté v spomenutých ročenkových publikáciách.

Tabuľka je filtrovateľná (výber z rozbaľovacieho zoznamu) a zoraditeľná (po kliknutí do hlavičky s príslušným symbolom) podľa jednotlivých kritérií v hlavičke tabuľky. Predvolené zoradenie tabuľky je vzostupne podľa dosiahnutej hodnoty teploty vzduchu.

Pri geografickej lokalizácii meteorologických staníc sú ich názvy použité v súlade so súčasným administratívnym členením Slovenska, resp. sú použité aktuálne zaužívané názvy.

Tab. 1: Mesačné minimá teploty vzduchu (vo výške 2 m; T) s dosiahnutou hodnotou -30 °C a nižšou, zaregistrované na meteorologických staniciach na území dnešného Slovenska v rokoch 1919 – 1960, uverejnené v príslušných ročenkových publikáciách štátneho meteorologického ústavu. Tabuľka môže byť neúplná.
rok mes. dátum mes. minima ↕ meteorologická stanica ↕ T [°C] ↕ pozn.
1929 február 11.2.1929 Východná -39,2  
1929 február 11.2.1929 Liptovský Hrádok -38,0  
1954 január 27.1.1954 Oravská Lesná -37,1  
1929 február 10.2.1929 Tatranská Lomnica -37,0  
1929 február 11.2.1929 Banská Štiavnica-Kysihýbel -37,0  
1929 február 11.2.1929 Rimavská Sobota -36,5  
1929 február 11.2.1929 Brezno -36,3  
1943 január 12.1.1943 Oravská Lesná -36,0  
1929 február 11.2.1929 Sliač-kúpele -35,3  
1929 február 11.2.1929 Hurbanovo -35,0  
1956 január 31.1.1956 Oravská Lesná -35,0  
1956 február 1.2.1956 Železnô -34,6  
1929 február 11.2.1929 Starý Smokovec -34,5  
1954 január 28.1.1954 Bobrov -34,5  
1929 február 10.2.1929 Ľubochňa -34,0  
1940 február 18.2.1940 Lučenec -34,0  
1947 január 25.1.1947 Oravský Podzámok -34,0  
1947 december 18.12.1947 Ústie nad Oravou-Štrkovisko -34,0  
1956 február 1.2.1956 Oravská Polhora-Slaná voda -34,0  
1929 február 11.2.1929 Lučenec -33,6  
1947 január 25.1.1947 Oravská Lesná -33,5  
1947 január 25.1.1947 Rajecké Teplice -33,5  
1947 január 26.1.1947 Oravská Lesná -33,5  
1929 február 3.2.1929 Prietrž -33,4  
1929 február 10.2.1929 Poprad -33,1 t
1929 február 11.2.1929 Komárno -33,1  
1929 február 11.2.1929 Dohňany-Lazy -33,0 t
1929 február 11.2.1929 Smolník -33,0  
1929 február 11.2.1929 Sučany -33,0  
1940 február 17.2.1940 Sása -33,0  
1949 február 3.2.1949 Oravská Lesná -33,0  
1929 február 11.2.1929 Nitra -32,6  
1929 február 11.2.1929 Piešťany-kúpele -32,6  
1940 február 18.2.1940 Sliač-letisko -32,6  
1940 február 17.2.1940 Prievidza -32,5  
1942 január 24.1.1942 Bánovce nad Bebravou -32,5  
1942 január 24.1.1942 Sása -32,5  
1947 február 1.2.1947 Levočské Lúky -32,5  
1950 február 3.2.1950 Ústie nad Oravou-Štrkovisko -32,5  
1956 február 1.2.1956 Podbanské -32,5  
1960 február 4.2.1960 Červený Kláštor -32,5  
1960 február 4.2.1960 Oravská Lesná -32,5  
1929 február 10.2.1929 Magurka -32,4 t
1929 február 11.2.1929 Martin-Záturčie -32,3  
1943 január 12.1.1943 Ústie nad Oravou -32,3  
1940 január 11.1.1940 Oravský Podzámok -32,2  
1942 január 23.1.1942 Liptovský Hrádok -32,2  
1929 február 11.2.1929 Trenčianske Teplice -32,0  
1940 február 17.2.1940 Poprad -32,0  
1940 február 18.2.1940 Oravský Podzámok -32,0  
1940 február 18.2.1940 Zvolen -32,0  
1942 január 16.1.1942 Levočské Lúky -32,0  
1942 január 22.1.1942 Ústie nad Oravou -32,0  
1942 január 23.1.1942 Levočské Lúky -32,0  
1947 január 25.1.1947 Martin -32,0  
1949 február 3.2.1949 Ústie nad Oravou-Štrkovisko -32,0  
1954 január 26.1.1954 Ústie nad Priehradou -32,0  
1960 február 2.2.1960 Bobrov -32,0  
1929 február 11.2.1929 Bratislava-Vajnory -31,8  
1939 december 30.12.1939 Oravský Podzámok -31,8  
1940 február 18.2.1940 Sučany -31,8  
1942 január 23.1.1942 Liptovský Mikuláš -31,8  
1947 február 2.2.1947 Ústie nad Oravou-Štrkovisko -31,8 t
1947 február 1.2.1947 Spišská Nová Ves -31,7  
1923 december 28.12.1923 Lučenec -31,6  
1956 február 1.2.1956 Tatranská Javorina -31,6  
1927 december 22.12.1927 Východná -31,5 t
1929 február 11.2.1929 Nitrianske Pravno -31,5  
1932 február 14.2.1932 Studňa na Muránskej planine -31,5 ?
1940 január 21.1.1940 Sása -31,5  
1940 február 17.2.1940 Moldava nad Bodvou -31,5  
1947 február 1.2.1947 Rajecké Teplice -31,5  
1950 január 25.1.1950 Ústie nad Oravou-Štrkovisko -31,5  
1954 január 27.1.1954 Liptovský Mikuláš-Ráztoky -31,5  
1956 február 1.2.1956 Bobrov -31,5  
1956 február 10.2.1956 Čadca -31,5  
1960 február 4.2.1960 Oravská Polhora-Slaná voda -31,5  
1947 február 1.2.1947 Spišská Nová Ves-roľ.škola -31,4  
1956 február 17.2.1956 Vígľaš-Pstruša -31,4  
1950 január 24.1.1950 Oravská Lesná -31,3  
1929 február 11.2.1929 Gelnica -31,1 t
1947 január 5.1.1947 Levočské Lúky -31,1  
1947 január 5.1.1947 Spišská Nová Ves -31,1  
1929 február 10.2.1929 Štrbské Pleso -31,0  
1929 február 10.2.1929 Tatranská Polianka -31,0  
1936 február 11.2.1936 Červený Kláštor -31,0  
1940 február 17.2.1940 Liptovský Hrádok -31,0  
1943 január 12.1.1943 Oravský Podzámok -31,0 h, t
1947 január 25.1.1947 Ústie nad Oravou-Štrkovisko -31,0 t
1947 február 8.2.1947 Oravská Lesná -31,0  
1950 február 3.2.1950 Levočské Lúky -31,0  
1954 január 26.1.1954 Krásny Brod -31,0  
1956 január 31.1.1956 Oravská Polhora-Slaná voda -31,0  
1956 február 17.2.1956 Červený Kláštor -31,0  
1960 február 2.2.1960 Ústie nad Priehradou -31,0  
1948 február 21.2.1948 Oravská Lesná -30,8  
1956 február 17.2.1956 Veľká Lomnica -30,8  
1950 január 13.1.1950 Krásny Brod -30,7  
1954 január 27.1.1954 Liptovský Hrádok -30,6  
1954 január 27.1.1954 Železnô -30,6  
1927 december 22.12.1927 Poprad -30,5  
1929 február 11.2.1929 Slovenská Ľupča -30,5  
1940 február 16.2.1940 Košice-výsk. ústavy -30,5  
1942 január 24.1.1942 Hurbanovo -30,5  
1947 január 5.1.1947 Spišská Nová Ves-roľ.škola -30,5  
1947 február 1.2.1947 Sása -30,5  
1954 január 28.1.1954 Čadca -30,5  
1956 január 31.1.1956 Lomnický štít -30,5  
1960 február 2.2.1960 Liptovský Mikuláš-Ráztoky -30,5  
1940 január 12.1.1940 Martin -30,3  
1940 január 21.1.1940 Brezno -30,3  
1940 február 17.2.1940 Trenčín -30,2  
1942 január 24.1.1942 Zvolen -30,2  
1950 február 3.2.1950 Ústie nad Oravou -30,2  
1943 január 12.1.1943 Sása -30,1  
1949 február 2.2.1949 Lomnický štít -30,1  
1956 január 31.1.1956 Železnô -30,1  
1956 február 8.2.1956 Lomnický štít -30,1  
1922 február 9.2.1922 Liptovský Hrádok -30,0  
1923 december 27.12.1923 Východná -30,0 t
1925 december 5.12.1925 Lučenec -30,0  
1927 december 20.12.1927 Studňa na Muránskej planine -30,0  
1929 január 18.1.1929 Brezno -30,0  
1929 február 11.2.1929 Piešťany -30,0  
1929 február 11.2.1929 Tatranská Kotlina -30,0  
1938 december 28.12.1938 Červený Kláštor -30,0  
1940 január 21.1.1940 Prievidza -30,0  
1940 január 21.1.1940 Sliač-letisko -30,0  
1947 január 5.1.1947 Lomnický štít -30,0  
1947 január 25.1.1947 Kláštor pod Znievom -30,0  
1947 január 31.1.1947 Bardejov-Bardejovské Kúpele -30,0  
1950 január 24.1.1950 Levočské Lúky -30,0  
1950 január 25.1.1950 Bardejov-Bardejovské Kúpele -30,0  
1954 február 5.2.1954 Levočské Lúky -30,0  
1956 február 1.2.1956 Brezno -30,0  
1956 február 16.2.1956 Oravská Lesná -30,0  
1956 február 17.2.1956 Levočské Lúky -30,0  
1956 február 17.2.1956 Lučenec -30,0  
Vysvetlivky k poznámkam v tab. 1:
h – stanica klasifikovaná ako hydrologická;
t – údaj predstavuje najnižšiu spomedzi okamžitých hodnôt v troch hlavných klimatologických termínoch, údaj podľa minimálneho teplomeru nebol dostupný;
? - hodnota je priamo v ročenke označená ako prípustne pochybná.


Literatúra:

[1] Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc Státního ústavu meteorologického / republiky československé.:writing: Dalibor VÝBERČI