Teplotné extrémy Lomnického štítu (aktualizované) 

Naposledy aktualizované 01.06.2021Nižšie uvedená tab. 1 je aktualizáciou a doplnením pôvodnej tabuľky, ktorá bola uverejnená v [1] a [2]. Následné ďalšie aktualizácie sú uskutočňované priebežne vždy pri prekonaní príslušných extrémov, alebo na mesačnej báze s aktualizáciou na začiatku kalendárneho mesiaca.

Tab. 1: Extrémy vybraných meteorologických charakteristík teploty vzduchu [°C] pre meteorologickú stanicu Lomnický štít od 1.X.1940 (nedostupné údaje - prerušenie pozorovania z dôvodu vojnových udalostí: 1.I.1945 – 31.XII.1946).
Po kliknutí zobrazíte tabuľku v plnej veľkosti (v novom okne).

Literatúra:

[1] Pecho J., Výberči D., Faško P., Chvíla B. (2020): Čo prinieslo 80 rokov unikátnych meteorologických pozorovaní na Lomnickom štíte. Meteorologický časopis 23(2): 116–121. <online> <online2>
[2] Pecho J., Výberči D., Faško P. (2020): Čo prinieslo 80 rokov unikátnych meteorologických pozorovaní na Lomnickom štíte. Slovenský hydrometeorologický ústav. <online>
[3] Ročenky poveternostných pozorovaní observatória na Lomnickom štíte.
[4] Klimatologické spravodajstvo. Operatívne údaje z vybraných staníc. Slovenský hydrometeorologický ústav. <online>
[5] Ročenky poveternostných pozorovaní meteorologických staníc Československa.
[6] Bulletiny Meteorológia a Klimatológia. Slovenský hydrometeorologický ústav. <online>.


:goto: Prehľad aktualizácií

dátum

popis aktualizácie

01.06.2021

V máji 2021 bol prekonaný nasledovný extrém (údaje podľa [4]):
najvyššia denná amplitúda v mesiaci máj (od roku 1951): 15,2 °C zaregistrovaná 9.V.2021 (dovtedy 13,5 °C zo 4.V.2003).

18.04.2021

Tabuľka bola rozšírená o najvyššie a najnižšie mesačné/sezónné/ročné amplitúdy – od roku 1940, a najvyššie a najnižšie denné amplitúdy – zatiaľ od roku 1951 (údaje podľa [1–6]).

24.03.2021

Tabuľka bola rozšírená o najnižšie mesačné/sezónné/ročné maximá a najvyššie mesačné/sezónné/ročné minimá (údaje podľa [3–6]).

24.02.2021

22.II.2021 boli prekonané nasledovné extrémy (údaje podľa [4 a 6]):
najvyššie maximum pre mesiac február: 6,2 °C (dovtedy 5,1 °C zo 17.II.2020) <ofic.> <ofic.2>;
najvyššie denné minimum v mesiaci február: 0,9 °C (dovtedy 0,8 °C z 21.II.1990);
najvyšší denný priemer v mesiaci február: 4,5 °C (dovtedy 3,2 °C z 3.II.2002).

19.02.2021

a) Extrémy najvyšších a najnižších denných priemerov boli dospracované podľa [3] od začiatku meraní 1.X.1940 (pôvodne v [1] a [2] uvedené len od 1.I.1951). V záznamoch však nenastala žiadna zmena, t.j. v dospracovanom období 1.X.1940 – 31.XII.1950 nebol dosiahnutý žiaden z aktuálne platných extrémov.

b) Podľa [3] bolo uskutočnené doplnenie pri extréme najnižšieho denného priemeru v mesiaci február. Hodnota -28,4 °C bola okrem pôvodne uvedeného (v [1] a [2]) 18.II.1985 zaregistrovaná ešte aj 9.II.1956.

c) Podľa [4] boli zaevidované medzičasom prekonané extrémy:
najvyššia priemerná hodnota za jeseň: 0,6 °C v roku 2020 (dovtedy 0,4 °C z rokov 1982 a 2012);
vyrovnaná najvyššia priemerná ročná hodnota: -1,6 °C za rok 2020 (predtým za rok 2014) <ofic.>.:writing: Dalibor VÝBERČI