Najvyššie okamžité hodnoty tlaku vzduchu redukovaného na hladinu mora na Slovensku (aktualizované) 


Aktualizovaná tabuľka historicky najvyšších zaznamenaných hodnôt tlaku vzduchu redukovaného na hladinu mora na území Slovenska, ktorá bola publikovaná v [1].

Zdroje údajov (SHMÚ) a metodika spracovania podľa [1].
Z objektívnych dôvodov do budúcnosti nemožno vylúčiť ďalšie doplnenia a spresnenia, alebo komplexné prepracovanie prezentovaných výsledkov.

Tab.: Najvyššie okamžité hodnoty tlaku vzduchu redukovaného na hladinu mora na Slovensku, zaregistrované počas vybraných významných anticyklonálnych situácií. Pre každú meteorologickú stanicu je prezentovaná iba jedna, t.j. najvyššia zistená hodnota redukovaného tlaku za danej situácie (v danej tlakovej výši). Tabuľka obsahuje prípady s dosiahnutou hodnotou redukovaného tlaku  ≥ 1053,0 hPa. Tabuľka môže byť neúplná.

stanica

dátum a termín [SEČ, SMČ]

redukovaný tlak
(možná odch.) [hPa]

poznámky

Oravský Podzámok

23.01.1907 21h

1062,3

(+0,1)

[1], [2]

Spišská Nová Ves

24.01.1907 07h

1062,0

 

[1], [2]

Kežmarok

23.01.1907 21h

1061,3

(+0,1)

[1], [2]

Košice-Čermeľské údolie

24.01.1907 07h

1058,7

 

[1], [2]

Lučenec

24.01.1907 07h

1057,3

 

[1], [2]

Liptovský Hrádok

24.12.1963 07h

1057,2

(+0,1)

[1], [2]

Kremnica

23.01.1907 21h

1056,9

(+0,1)

[1], [2]

Poprad

24.12.1963 08h

1056,9

 

[1], [2]

Hurbanovo

24.01.1907 07h

1055,7

 

[1], [2]

Sliač-letisko

24.12.1963 04h

1055,6

 

[1], [2]

Banská Štiavnica

24.01.1907 07h

1055,5

 

[1], [2]; aktualizované (spresnenie)

Kamenica nad Cirochou

24.12.1963 10h

1054,2

 

[1], [2]

Liptovský Hrádok

09.01.1929 21h

1053,7

(±0,1)

[1], [2]

Žilina

24.12.1963 05h

1053,4

 

[1], [2]

Košice-letisko

24.12.1963 10h

1053,3

 

[1], [2]

Boľkovce

24.12.1963 07h

1053,1

 

[1], [2]

Malacky

23.01.1907 21h

1053,0

 

 

Tisinec

24.12.1963 10h

1053,0

 

[1], [2]

 

 

Literatúra:

[1] Výberči D., Faško P., Pecho J., Bochníček O., Csörgei T., Babin Ľ. (2020): O extrémoch redukovaného tlaku vzduchu na Slovensku: najvyššie hodnoty. Meteorologické zprávy 73(2): 39–45. <online> <online2>
[2] Výberči D., Pecho J., Faško P., Šinger M., Csörgei T., Babin Ľ., Bochníček O. (2020): Aké je absolútne slovenské maximum redukovaného tlaku vzduchu? Slovenský hydrometeorologický ústav. <online>:goto: Prehľad aktualizácií

dátum

popis aktualizácie

02.06.2020

a) spresnený záznam: Banská Štiavnica - január 1907 (na základe spresnenia nadmorskej výšky tlakomeru).
b) doplnený nový záznam: Malacky - január 1907.

...

...
:writing: Dalibor VÝBERČI