Najsmrteľnejšie dni v obyvatel'stve SR v teplej časti roka (evidencia od r. 1996) 

Naposledy aktualizované 24.05.2020

 

 

Najsmrteľnejšie dni v rámci teplých polrokov IV-IX obdobia 1996-2017 z pohľadu absolútneho celkového nadbytku zomrelých obyvateľov SR (rozdiel skutočnej a očakávanej úmrtnosti). Úmrtnostné údaje štandardizované podľa Výberči a kol. 2018.

Posledná aktualizácia uskutočnená po spracovaní úmrtnostných údajov z roku 2017

por.

 deň

abs. nadbytok zomrelých (celk. úmrtnosť)

1.

 5. august 2017

75

2.

 19. júl 2007

64

3.

 20. júl 1998

57

 

 

Najsmrteľnejšie dni v rámci teplých polrokov IV-IX obdobia 1996-2017 z pohľadu relatívneho celkového nadbytku zomrelých obyvateľov SR (rozdiel skutočnej a očakávanej úmrtnosti). Úmrtnostné údaje štandardizované podľa Výberči a kol. 2018.
Posledná aktualizácia uskutočnená po spracovaní úmrtnostných údajov z roku 2017

por.

 deň

rel. nadbytok zomrelých (celk. úmrtnosť)

1.

 5. august 2017

57,4 %

2.

 19. júl 2007

44,5 %

3.

 20. júl 1998

39,2 %

 

 

Najsmrteľnejšie dni v rámci teplých polrokov IV-IX obdobia 1996-2018 z pohľadu absolútneho celkového počtu zomrelých obyvateľov SR.
Posledná aktualizácia uskutočnená po spracovaní úmrtnostných údajov z roku 2019

por.

 deň

počet zomrelých (celk. úmrtnosť)

1.

 19. júl 2007

208

2.

 5. august 2017

205

3.

 20. júl 1998

202


Vo všetkých dňoch, nachádzajúcich sa v tabuľkách, bol na území SR zaznamenaný výskyt horúčav, ktoré charakteristicky podnecujú 
nárast úmrtnosti, čo platí aj v prípade slovenského obyvateľstva (Výberči a kol. 2015, 2018).


:writing: Dalibor VÝBERČI